COVID-19 tjedno izvješće - 14. rujna

COVID-19 tjedno izvješće - 14. rujna

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih 7 dana i epidemiološki pokazatelji na dan 14. rujna 2020. godine. 

Potvrđeni slučajevi
13598
Oporavljeni
11151
Umrli
227
Aktivni slučajevi
2220
Testirani
225 014
Hospitalizirani
310
Na respiratoru
22
Samoizolacije
8217

Ukupno je 120 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  76,7 godina. Četrdeset i osam osoba je preminulo  na respiratoru.

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 22 testna mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na COVID-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju COVID-19 pozitivnih osoba, zatim o COVID-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama.
Više o testnim centrima možete pronaći na linku: https://www.koronavirus.hr/sto-moram-znati/o-svakodnevnom-zivotu/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763

Epidemiološki pokazatelji na dan 14. rujna 2020
 • Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 37,1/100 000
 • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 81,4/100 000
 • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska, Virovitičko-podravska, Zadarska
 • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: Dubrovačko-neretvanska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska, Zadarska
 • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 31 861
 • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 4,8 %
 • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 225 014, 6,04 %
 • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 0,4/100 000
 • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 26
 • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 55,5/1 000 000

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj

Geografska distribucija novih slučajeva COVID-19 po županijama

U dvotjednom razdoblju od 1.9.-14.9. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Splitsko-dalmatinska županija, a slijede je Grad Zagreb te Dubrovačko-neretvanska županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu također ima Splitsko-dalmatinska županija, a slijede je Dubrovačko-neretvanska i Požeško-slavonska županija.


Epidemija po tjednima, od 19.-29. tjedna epidemije

U razdoblju od 29.6.-13.9.2020. broj slučajeva po tjednima (od 19.-29. tjedan epidemije) kretao se od 460 do 1948, a stopa od 11,3 do 47,6 na 100 000 stanovnika. Broj provedenih testiranja tjedno iznosio je od 7957 do 30474, a udio pozitivnih u testiranima po tjednima kretao se od 4,3 do 12,5%. U tom razdoblju tjedni broj slučajeva i postotak pozitivnih u tjednom broju testiranih varira. Pregled je dan u tablici 1.

Tablica 1. Pregled broja potvrđenih slučajeva po tjednima, od 19.-29. tjedna epidemije.


U razdoblju od 29.6.-14.9.2020. broj slučajeva po tjednima (od 19.-29. tjedan epidemije) kretao se od 460 do 1948, a broj umrlih od 1-16 s porastom broja umrlih u 29. tjednu epidemije. Udio osoba koje su preminule na respiratoru kretao se u tjednom broju umrlih od 16,7 do 60 %. Prosječna dob umrlih po tjednu bila je 75 godina ili viša, izuzev u 21. tjednu epidemije kada je prosječna dob umrlih iznosila 69 godina života te 28. tjednu kada je prosječna dob umrlih iznosila 72.7 godina.

Stopa smrtnih slučajeva kretala se od 0,1 u 19. tjednu epidemije do 0,3 u 23. i 28. tjednu epidemije sa porastom u 29. tjednu epidemije kada je iznosila 0,6.  Pregled je dan u tablici 2.
 
Tablica 2. Pregled oboljelih na respiratoru i umrlih po tjednima, od 19.-29. tjedna epidemije


U tablici 3 prikazano je kretanje 7-dnevne stope tijekom posljednja dva tjedna s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. U većini županija 7-dnevna stopa je uglavnom stabilna ili u blagom padu.

Tablica 3. Prikaz 7-dnevnih stopa incidencije na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana


Klinički aspekti – hospitalizirani, na respiratoru i ozdravljeni u posljednjih tjedan dana

Na slici 2 prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 17 i maksimalnih 42, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao se u rasponu od 9,7% do 26,2%.

Slika 2. Prikaz dnevnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (8.9.-14.9.)

Slika 3 prikazuje Udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva u zadanom tjednom periodu, njih 14% je hospitalizirano. Na respirator je u istom periodu stavljeno 16 osoba, što čini 1,1% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva.

Slika 3. Odnos ukupnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (8.9.-14.9.)

Slika 4. Kretanje ukupnog broja slučajeva, oporavljenih, preminulih i aktivnog broja slučajeva (18.6.- 14.9.)


Preminuli od COVID-19, 8.9.-14.9., dob i spol

Ukupno je 120 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  76,4 godina. Četrdeset i osam osoba je preminulo  na respiratoru.
Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4 i na slici 5.

Tablica 4. Preminuli po dobnoj skupini i spolu
DOBNA SKUPINA 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
MUŠKARCI 1 7 15 30 17 4 0
ŽENE 0 0 6 9 25 5 1


Slika 5. Dobno-spolna raspodjela umrlih od COVID-19 u periodu 29.6-14.9.2020.

U posljednjih tjedan dana preminulo je 26 osoba, od toga je 10 (38,5 %) osoba bilo na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5, a po županijama u tablici 6.
 
Tablica 5. Raspodjela po dobi i spolu osoba preminulih u posljednjih tjedan dana
DOBNA SKUPINA 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
MUŠKARCI 1 2 1 6 6 3
ŽENE 0 0 2 2 3 0


Žarišta

Tablica 6. Novooboljeli i preminuli u posljednjih tjedan dana te ukupno preminuli
Županija Broj novooboljelih u razdoblju
8.9.-14.9.
Incidencija novih slučajeva u posljednjih 7 dana na
100 000 st
Broj umrlih u razdoblju
8.9.-14.9.
Ukupni broj umrlih Ukupna stopa smrtnosti na
1 000 000 st
GRAD ZAGREB 276 34,3 5 33 41,0
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 47 43,6 0 1 9,3
BRODSKO-POSAVSKA 75 53,5 1 4 28,6
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 99 81,7 1 10 82,5
ISTARSKA 31 14,8 0 12 57,5
KARLOVAČKA 27 23,1 0 2 17,1
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 24 22,3 0 16 148,5
KRAPINSKO-ZAGORSKA 27 21,5 0 2 16,0
LIČKO-SENJSKA 21 46,5 0 1 22,1
MEĐIMURSKA 10 9,1 0 0 0,0
OSJEČKO-BARANJSKA 45 16,2 0 24 86,6
POŽEŠKO-SLAVONSKA 57 84,0 1 3 44,2
PRIMORSKO-GORANSKA 78 27,4 1 3 10,6
SISAČKO-MOSLAVAČKA 22 14,8 1 3 20,2
SPLITSKO-DALMATINSKA 349 77,9 9 65 145,1
ŠIBENSKO-KNINSKA 35 34,9 1 6 59,9
VARAŽDINSKA 17 10,2 0 3 18,0
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 58 77,1 2 3 39,9
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 42 27,2 0 14 90,7
ZADARSKA 106 63,0 3 7 41,6
ZAGREBAČKA 71 22,9 1 15 48,5
UKUPNO 1517 37,1 26 227 55,5Kontinentalna Hrvatska
 
U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, najviše u Gradu Zagrebu, Brodsko-posavskoj te Zagrebačkoj županiji. Najviše 7-dnevne stope na dan 14. rujna zabilježene su u Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj te Brodsko-posavskoj županiji. Iako se i dalje bilježe oboljeli čiji se izvor zaraze povezuje s ljetovanjem na obali, njihov se udio značajno smanjuje. Povećao se broj svadbenih slavlja na kojima su zabilježeni oboljeli, no na većini nije došlo do velikog širenja među uzvanicima, dok su veći priljev oboljelih zabilježen na svadbenim slavljima u Brodsko-posavskoj, Varaždinskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Požeško-slavonskoj županiji bilježe se oboljeli povezani s maturalnom večerom te sakralnim događajem. U Gradu Zagrebu zabilježeno je grupiranje oboljelih povezano s organiziranim događajem u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grupiranje oboljelih zabilježeno je u zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu, Brodsko-posavskoj i Virovitičko-podravskoj županiji te ustanovi za smještaj u socijalnoj skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Slučajevi bolesti pojavili su se i u školama, no nije došlo do značajnijeg širenja među učenicima i djelatnicima. Dio oboljelih uvezeni su slučajevi iz inozemstva te je veliki udio kontakta oboljelih osoba.
 
Primorska Hrvatska
 
I  u primorskoj Hrvatskoj zabilježeni su slučajevi oboljelih osoba u svim županijama. Najveći broj oboljelih zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a najveća 7-dnevna stopa u Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj  županiji. U Splitsko-dalmatinskoj županiji manja grupiranja zabilježena su u dva samostana. U Primorsko-goranskoj županiji i ovaj je tjedan zabilježen značajan broj oboljelih vezan uz organiziranu kulturnu manifestaciju na otvorenom, a manje grupiranje oboljelih zabilježeno je i u ustanovi predškolskog odgoja u Istarskoj županiji. U Zadarskoj županiji dva su vrtića u samoizolaciji i razred u jednom školskom objektu. Grupiranja oboljelih zabilježena su i na radnom mjestu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te Šibensko-kninskoj županiji. Oboljeli su zabilježeni i u domu za starije u Ličko-senjskoj županiji. Oboljelih sa svadbenih slavlja bilo je u Zadarskoj županiji te Ličko-senjskoj županiji, kao i u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Premda su se oboljeli pojavili na više vjenčanja, nije na svima zabilježeno veće širenje među gostima. Značajan je udio oboljelih koji su kontakti ranije evidentiranih slučajeva. 
 

Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana

U prethodnih tjedan dana oboljelo je ukupno 1517 osoba – otprilike jednak broj osoba muškog spola, 732,  odnosno 48,3 % i ženskog spola, 785, odnosno 51,7 %. Jednaka raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dobnoj skupini 1-6 godina gdje je zabilježeno duplo više djevojčica te u dobnoj skupini 41-50 godina života gdje je ipak više žena oboljelo nego muškaraca.
 
Po dobnim skupinama – oboljelo je 160 djece te oni čine najmanji udio (10,5 %) u oboljelima u proteklih tjedan dana. Najmanje je oboljelo djece mlađe od 1 godine, ukupno 2, te djece u nižim razredima osnovne škole, ukupno 15. Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, ukupno 33. Općenito, odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 1142 (75,3 %).
 
Za razliku od prošlih tjedana, prati se pomak u dobi oboljelih prema viši dobnim skupinama. Najveći udio, 21,9 % (332 slučaja) čine osobe dobne skupine 51-65,  dok petinu oboljelih (145, odnosno 18,9 %) u posljednjih tjedan dana čine mlade odrasle osobe od 19 do 30 godina. Najmanje oboljelih odrasle dobi je u dobnoj skupini 66 i više godina (215, odnosno 14,2%) iako taj broj nije zanemariv jer se upravo u toj skupini oboljelih prati najveći broj pratećih komorbiditeta koji se kod oboljelih od COVID-19 povezuju sa povećanim rizikom od razvoja teže kliničke slike.
 
Cjelokupni prikaz nalazi se na slici 6 i u tablici 6.

Slika 6. Raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana po dobnim skupinama
 
Kategorija Dobna skupina Broj slučajeva muškarci Udio muškaraca (%) Broj slučajeva žene Udio žena (%) Ukupni zbroj po dobnim skupinama i kategorijama Udio dobnih skupina i kategorija u ukupnom broju slučaja (%)
Djeca 0 1 50,0 1 50,0 2 160 0,1 10,5
1-6 8 33,3 16 66,7 24 1,6
7-10 15 51,7 14 48,3 29 1,9
11-14 22 55,0 18 45,0 40 2,6
15-18 33 50,8 32 49,2 65 4,3
Odrasli 19-30 145 50,5 142 49,5 287 1142 18,9 75,3
31-40 133 51,4 126 48,6 259 17,1
41-50 110 41,7 154 58,3 264 17,4
51-65 168 50,6 164 49,4 332 21,9
Stariji 66+ 97 45,1 118 54,9 215 215 14,2 14,2
UKUPNO   732 48,3 785 51,7 1517 100
Tablica 6. Dobno spolna raspodjela oboljelih u razdoblju 1.9.-7.9.2020


Mjere

I dalje su kontinuirano na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije. Također, obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima.

Odluke stožera
 • 8. rujna - Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
 • 8. rujna - Odluka o uvođenju novih epidemioloških mjera za područje Grada Otočca
 • 9. rujna- Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
 • 9. rujna - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
 • 11. rujna - Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
 • 11. rujna - Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
 • 11. rujna - Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

Preporuke HZJZ-a
 • Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti multipleks kina u trgovačkim centrima
 • Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) jesenski rok – kolovoz i rujan 2020. godine
 • Nadopuna preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova
 • Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19
 • Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.
 • Preporuke za proizvođače maski od tekstila namijenjenih za škole
 • Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u učeničkim domovima s obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020./2021.
 • Preporuke za rad plesnih škola tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)
 • Preporuke za rad umjetničkih škola tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)
 • Prioriteti za testiranje na SARS-CoV-2, o postupanju s kontaktima, završetku izolacije i samoizolacije (Objedinjene revidirane preporuke)
 • Bolesti i zdravstvena stanja koja mogu povećati rizik za teže oblike bolesti COVID-19
 • Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.
 • Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera
 • Organizacija odmora i prehrane – Rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. – dodatna pojašnjenja
 • Viziri ne mogu zamijeniti maske osim kada je prisutan učenik/osoba oštećenog sluha – Rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. – dodatna pojašnjenja


Preporuke i mjere na globalnoj i europskoj razini

Europa

Dana 10. kolovoza 2020. godine ECDC je objavio ažuriranu verziju procjene rizika: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh
ECDC ima dostupne dodatne dokumente i informacije:
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
Broj slučajeva i 7 dnevna kumulativna incidencija COVID-19 potvrđenih slučajeva u svijetu mogu se naći na nadzornoj ploči ECDC-a:
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
 
Austrija
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
 
Nizozemska
Government of the Netherlands: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
National Institute for Public Health and the Environment: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19
 
Njemačka
Rober Koch Institut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 
Slovenija
(gov.si): https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenija: https://www.nijz.si/en
 
Ujedinjeno Kraljevstvo
gov.ukhttps://www.gov.uk/coronavirus
NHS: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
 
Svijet
 
WHO pruža sveobuhvatne informacije i dokumente
WHO COVID-19-Dashboard: https://covid19.who.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update i Weekly Surveillance Report:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report


Izvori informacija

https://www.hzjz.hr/
https://zdravlje.gov.hr/


Informacije o globalnoj epidemiološkoj situaciji

Na stranicama ECDC-a može se pronaći i saznati više o COVID-19 u drugim zemljama: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Regionalni ured WHO-a za Europu, Europska komisija i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i zdravstvenu politiku imaju na raspolaganju COVID-19 Monitor odgovora zdravstvenog sustava (HSRM). Tu su dostupne informacije o europskim zemljama i načinima odgovora na ovu epidemiju. Fokus je na zdravstvenim sustavima i inicijativama za javno: https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx