COVID-19 tjedno izvješće - 19. listopada

COVID-19 tjedno izvješće - 19. listopada

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za Republiku Hrvatsku na dan 19. listopada 2020. godine. 

Testirani Potvrđeni slučajevi Aktivni slučajevi Oporavljeni Samoizolacije Hospitalizirani Na respiratoru Umrli
400 636 (+3636*) 25973 (+393*) 5070 20529 21329 571 35
(+5*)
374
(+11*)
 
Ukupno je 267 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  77,1 godina. 118  osoba preminulo je na respiratoru.
* u protekla 24 sata. 


Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 26 testnih mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na COVID-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju COVID-19 pozitivnih osoba, zatim o COVID-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama. Više o testnim centrima možete pronaći na poveznici.  

Epidemiološki pokazatelji na dan 19. listopada 2020.
 • Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 130,9/100 000
 • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 200,0/100 000
 • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: Grad Zagreb, BBŽ, BPŽ DNŽ, KŽ, KKŽ, KZŽ, LSŽ, MŽ, OBŽ, PSŽ, PGŽ, SMŽ, SDŽ, ŠKŽ, VŽ, VPŽ, VSŽ, Zagrebačka
 • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: Grad Zagreb, BBŽ, DNŽ, KŽ, KZŽ, LSŽ, MŽ, OBŽ, PSŽ, SMŽ, SDŽ, VŽ, VPŽ, VSŽ, Zagrebačka
 • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 39 660
 • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 13,5%
 • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 400 636; 6,5%
 • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 0,68/100 000
 • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 47
 • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 91,5/1 000 000


Epidemiološka situacija u Hrvatskoj

Geografska distribucija novih slučajeva COVID-19 po županijama
U dvotjednom razdoblju od 13.10.-19.10. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Grad Zagreb, a slijedi Splitsko-dalmatinska županija te Osječko-baranjska županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Istarskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu ima Krapinsko-zagorska županija, a slijede je Ličko-senjska i Međimurska županija.


Županija Stopa
28,7
KKŽ 66,8
ŠKŽ 79,9
PGŽ 81,3
BPŽ 82,1
ZADARSKA 83,3
BBŽ 151,1
PSŽ 159,1
164,7
SDŽ 187,9
ZAGREBAČKA 195,2
SMŽ 199,9
DNŽ 209,5
OBŽ 226,9
VSŽ 233,2
235,4
VŠŽ 272,4
GZ 297,6
308,4
LSŽ 345,3
KZŽ 460,3
UKUPNO 200,0

Epidemija po tjednima, od 28.-34. tjedna epidemije
U tablici 1. dan je prikaz epidemioloških pokazatelja po tjednima epidemije. Iz podataka je vidljivo da jedni od najvažnijih epidemioloških pokazatelja - stopa potvrđenih slučajeva te udio pozitivnih testova nakon pozitivnog trenda u razdoblju 28. do 31. tjedna, u 32.-34. tjednu ponovno rastu, uz vrlo velik skok u 33. i 34 tjednu u odnosu na tjedan prije. Stopa potvrđenih slučajeva padala je do  31. tjedna kada je iznosila 31,2 da bi u 32.-34. tjednu ponovno rasla. Broj novih slučajeva u odnosu na tjedan prije porastao je za 84,8 %. Ukupan broj testiranja, nakon blagoga pada u 32. i 33. tjednu, u 34. tjednu ponovno je porastao te je napravljeno ukupno 38.485 testova. Udio pozitivnih osoba u ukupnim testiranjima također je  padao do 31. tjedna, te rastao u 32.-34. tjednu.

Tablica 1. Pregled broja potvrđenih slučajeva po tjednima, od 28.-34. tjedna epidemije.

U tablici 2. dan je prikaz seta pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te karakteristike smrtnih slučajeva. Iz tablice je vidljivo da se od 28. do 31. tjedna bilježi povećanje, a u 32. i 33. tjednu blagi pad broja slučajeva na respiratoru. U 34. tjednu bilježi se značajni rast broja slučajeva na respiratoru, no udio slučajeva na respiratoru u ukupnom, tjednom broju slučajeva nije rastao. Udio hospitaliziranih slučajeva u tjednom broju slučajeva kreće se od najmanjih 35 % do najviše 77,1%. Prosječna dob preminulih značajno ne oscilira. Stopa smrtnih slučajeva u zadnja stagnirala je od 29. do 33. tjedna te porasla u 34. tjednu.

Tablica 2. Pregled oboljelih na respiratoru i umrlih po tjednima, od 28.-34. tjedna epidemije

U tablici 3. prikazano je kretanje 7-dnevne stope po danu tijekom posljednja tri tjedna s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. Nakon smirivanja epidemiološke situacije početkom listopada, zbog ponovnog priljeva novooboljelih osoba, stope su u gotovo svim županijama ponovno porasle.

Tablica 3. Prikaz 7-dnevnih stopa incidencije na 100 000 stanovnika po danu

Klinički aspekti – Hospitalizacije i težina kliničke slike za period 13.10.-19.10.2020.
Na slici 2. prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao se između minimalnih 54 i maksimalnih 117, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao se u rasponu od 7,7% do 18,1%.

Slika 2. Prikaz dnevnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (13.10.-19.10.)

Slika 3. prikazuje udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva u zadanom tjednom periodu, njih 10,3% je hospitalizirano, što predstavlja smanjenje u odnosu na prošlotjednih 11,9%. Na respirator je u istom periodu stavljeno 28 osoba, što čini 0,5% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva. Na dan 19. listopada na respiratoru je bilo 35 osoba, odnosno 0,7% od ukupnog broja aktivnih slučajeva.

Slika 3. Odnos ukupnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (13.10.-19.10.)

Iz grafičkog prikaza na slici 4. vidljivo je da nagib krivulje potvrđenih slučajeva prati krivulja ozdravljenih slučajeva, dok krivulja aktivnih slučajeva, uz pojedine uzlazne, pokazuje i stagnaciju u određenim periodima koji se odnose na nastavak prvog vala epidemije u Hrvatskoj. Nakon izmjene duljine trajanja izolacije oboljelih bilježi se nagli pad broja aktivnih slučajeva, a nakon čega je  broj aktivnih slučajeva dva tjedna stagnirao, da bi ponovno rastao u posljednja dva tjedna.

Slika 4. Kretanje ukupnog broja slučajeva, oporavljenih, preminulih i aktivnog broja slučajeva (18.6.- 19.10.)

Dobno-spolna raspodjela COVID-19 smrtnih slučajeva
Ukupno je 267 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi 77,1 godina. 118 je osobe preminulo  na respiratoru. Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4. i na slici 5.
 
DOBNA SKUPINA 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
MUŠKARCI 0 1 13 28 56 42 9 0
ŽENE 1 0 0 17 32 50 17 1
Tablica 4. Preminuli po dobnoj skupini i spolu u periodu 29.6-19.10.2020.
 

Slika 5. Dobno-spolna raspodjela umrlih od COVID-19 u periodu 29.6-19.10.2020.


Smrtni slučajevi za period 13.10.-19.10.2020.
U posljednjih tjedan dana preminulo je 27 osoba, od toga je 15 (55,6%) osoba bilo na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5., a po županijama u tablici 6.

DOBNA SKUPINA 30-39 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
MUŠKARCI 0 2 5 6 10 1
ŽENE 1 0 2 7 8 5
Tablica 5. Raspodjela po dobi i spolu osoba preminulih u posljednjih tjedan dana
 
Županija Broj novooboljelih u razdoblju
13.10.-19.10.
Incidencija novih slučajeva u posljednjih 7 dana na
100 000 st
Broj umrlih u razdoblju
13.10.-19.10.
Ukupni broj umrlih Ukupna stopa smrtnosti na
1 000 000 st
GRAD ZAGREB 1590 197,6 15 71 88,3
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 94 87,1 4 10 92,7
BRODSKO-POSAVSKA 81 57,8 0 6 42,8
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 143 118,0 1 16 132,0
ISTARSKA 47 22,5 1 14 67,1
KARLOVAČKA 187 160,1 3 7 59,9
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 54 50,1 0 18 167,1
KRAPINSKO-ZAGORSKA 407 324,7 2 7 55,8
LIČKO-SENJSKA 108 239,0 4 6 132,8
MEĐIMURSKA 238 216,5 1 1 9,1
OSJEČKO-BARANJSKA 425 153,3 2 32 115,4
POŽEŠKO-SLAVONSKA 65 95,8 0 6 88,4
PRIMORSKO-GORANSKA 147 51,7 1 17 59,8
SISAČKO-MOSLAVAČKA 164 110,4 3 11 74,0
SPLITSKO-DALMATINSKA 530 118,3 5 78 174,1
ŠIBENSKO-KNINSKA 56 55,9 0 8 79,9
VARAŽDINSKA 184 110,2 0 4 24,0
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 128 170,1 1 12 159,5
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 212 137,3 0 17 110,1
ZADARSKA 84 50,0 0 9 53,5
ZAGREBAČKA 408 131,8 4 24 77,6
UKUPNO 5352 130,9 47 374 91,5
 
Tablica 6. Novooboljeli i preminuli u posljednjih tjedan dana te ukupno preminuli


Žarišta

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj
U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne i primorske Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi. Najviše 7-dnevne stope na dan 19. listopada zabilježene su u kontinentalnoj Hrvatskoj i to u Krapinsko-zagorskoj (324,7) i Međimurskoj županiji (216,5), zatim u Gradu Zagrebu (197,6) te Virovitičko-podravskoj (170,1) i Karlovačkoj županiji (160,1). U primorskim županijama najnižu stopu bilježi već dulji vremenski period Istarska županija (22,5) dok su veće stope zabilježene u ostalim primorskim županijama međutim i dalje su značajno niže u odnosu na kontinent. Unatoč velikom porastu broja oboljelih nema zabilježenih žarišta s velikim grupiranjem oboljelih, već se uglavnom radi o velikom broju mikrožarišta i manjih grupiranja koja svakako imaju svoj značajan utjecaj na opću epidemiološku situaciju u zemlji. I dalje se bilježe oboljeli povezani s obiteljskim okupljanjima raznih sadržaja i okolnosti (najčešće krštenja, rođendani, vjenčanja), proslavama ili domjencima, zbornim pjevanjem, izlascima ili treninzima i takmičenjima raznih sportskih klubova. Iz tih aktivnosti svakodnevnog života zaražavanje se prenosi u radne sredine te na taj način niti jedan radna sredina nije pošteđena mogućnosti da se u njoj pojavi više zaraženih. Tako se evidentiraju i prate proboji virusa u zdravstvene ustanove, najčešće bolnice, ali i povremeno u ustanove u socijalnoj skrbi. Isti princip vrijedi i za odgojno-obrazovne ustanove, među kojima najviše zaraženih ima u srednjim školama. Značajan udio u oboljelima kontakti su prethodno oboljelih slučajeva.


Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana
U prethodnih tjedan dana oboljele su ukupno 5352 osobe – nešto je veći udio osoba ženskog spola (52,5%) nego osoba muškog spola (47,5%). Slična raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dobnim skupinama do 1 godine života te od 1-7 godine gdje je veći postotak oboljelih dječaka. Po dobnim skupinama – otprilike jednak postotak oboljelih zabilježen je u dobnim skupinama djece (11,3%) i starijih osoba (12,4%). Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, ukupno 310. Odrasli u rasponu dobi od 19-65 godina čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 4082 (76,3 %). Distribucija oboljelih po dobi nije se značajno promijenila u odnosu na prošli tjedan, osim što se blago povećao udio oboljelih osoba starije životne dobi 66 i više godina, s 11,8 % na 12,4%. Cjelokupni prikaz nalazi se na slici 6. i u tablici 7.

Slika 6. Raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana po dobnim skupinama
 
  DOBNA SKUPINA M   Ž   UKUPNO   UDIO  
DJECA 0 7 58,3% 5 41,7% 12 606 0,2% 11,3%
1-6 36 66,7% 18 33,3% 54 1,0%
7-10 44 53,7% 38 46,3% 82 1,5%
11-14 71 48,0% 77 52,0% 148 2,8%
15-18 166 53,5% 144 46,5% 310 5,8%
ODRASLI 19-30 532 48,8% 559 51,2% 1091 4082 20,4% 76,3%
31-40 461 47,8% 504 52,2% 965 18,0%
41-50 436 45,2% 528 54,8% 964 18,0%
51-65 513 48,3% 549 51,7% 1062 19,8%
STARIJI 66+ 275 41,4% 389 58,6% 664 664 12,4% 12,4%
UKUPNO   2541 47,5% 2811 52,5% 5352 100,0%
Tablica 7. Dobno spolna raspodjela oboljelih u razdoblju 13.10.-19.10.2020.
 

Mjere
Od inicijalne prilagodbe mjera koje se započele krajem travnja u svrhu nastavka gospodarskih, ekonomskih i društvenih aktivnosti, kontinuirano su na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije, nošenja maski za lice ili medicinskih maski u određenim zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima te ograničenja broja osoba na privatnim i javnim okupljanjima. Od kraja kolovoza, na prijedlog lokalnih stožera, donose se i ciljanje mjere na lokalnoj razini od kojih se većina odnosila na ograničenja broja osoba na vjenčanjima, sprovodima i ostalim privatnim okupljanjima, mjere za organizaciju većih manifestacija, zabrane posjeta u bolnicama i domovima za starije te zabranu publike na sportskim natjecanjima.

Tijekom prošlog tjedna donesene su sljedeće odluke:

 • Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (19. listopada 2020.)
 • Odluka o dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (19. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije (19. listopada 2020.)
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba​ (16. listopada 2020.)​
 • Odluka o izmjenama Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od pedeset sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (15. listopada 2020.)
 • Odluka o iznimnoj obustavi nužne mjere obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za goste u ugostiteljskim objektima na području Istarske županije (15. listopada 2020.)
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije (15. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko - kninske županije (14. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije (14. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko - senjske županije (14. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (14. listopada 2020.)
 • Odluka o privremenom uređivanju rada i radnog vremena u ugostiteljstvu (13. listopada 2020.) 


U proteklom tjednu objavljene su nove verzije preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na ugostiteljsku djelatnost, svadbena slavlja, profesionalne izvedbe kulturnih programa i manifestacija, nošenje maski i u drugim okolnostima izvan onih predviđenih odlukom Stožera civilne zaštite RH.

 • Preporuke za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski – ver. 3. Preporučuje se nošenje maski za lice u svim okolnostima u kojima se ne može održavati nužna fizička udaljenost među osobama tijekom boravka na otvorenome.
 • Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija – ver. 5. Preporuke predviđaju nošenje maski za lice tijekom boravka u zatvorenom prostoru za vrijeme trajanji profesionalnih umjetničkih izvedbi.
 • Preporuke za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima. Preporuke obuhvaćaju i noćne klubove i barove te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nude ugostiteljske usluge. Izmjene  se odnose na ograničavanje broja osoba koje smiju biti u isto vrijeme prisutne u objektu. Uvode pojam COVID-redara, obvezu nošenja maski za goste dok ne sjede za stolom, ukidaju se stajaća mjesta i plesni podij. Radno vrijeme preporučuje se do 24.00. Preporučuje se i online kupovina ulaznica, a za posjetitelje noćnih klubova i barova mjerenje temperature kod ulaska i evidenicja sudionika.
 • Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja svadbenih obreda i slavlja. Preporuke obuhvaćaju izmjene koje se odnose na ograničavanje broja osoba koje smiju biti u isto vrijeme prisutne u objektu. Uvode pojam COVID-redara, obvezu nošenja maski za goste dok ne sjede za stolom, najveći broj osoba koje smiju sjediti za jednim stolom te se mogućnost plesa ostavlja samo mladencima i roditeljima ili skrbnicima odnosno užim članovima obitelji i to samo za svečani ples na početku svadbenog slavlja. Ukinuta su
 • Preporuke za obavljanje djelatnosti pripreme i posluživanja hrane (catering) tijekom epidemije COVID-19. Preporuke obuhvaćaju izmjene koje se odnose na ograničavanje broja osoba koje smiju biti u isto vrijeme prisutne u objektu. Uvode pojam COVID-redara, obvezu nošenja maski za goste dok ne sjede za stolom.
 • Upute i preporuke za okupljanja ver. 2. Upute su usklađene s odlukama Stožera, odnose se na sva okupljanja na kojima sudjeluje više od 50 osoba.

Preporuke i mjere na globalnoj i europskoj razini

Europa
ECDC ima dostupne dodatne dokumente i informacije: https://www.ecdc.europa.eu/enhttps://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
Broj slučajeva i 7 dnevna kumulativna incidencija COVID-19 potvrđenih slučajeva u svijetu mogu se naći na nadzornoj ploči ECDC-a: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
 
Austrija
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz – https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
 
Nizozemska
Government of the Netherlands - https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
National Institute for Public Health and the Environment - https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19
 
Njemačka
Rober Koch Institut - https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 
Slovenija
(gov.si) – https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenija - https://www.nijz.si/en
 
Ujedinjeno Kraljevstvo
gov.uk – https://www.gov.uk/coronavirus
NHS - https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
 

Svijet
WHO pruža sveobuhvatne informacije i dokumente. WHO COVID-19-Dashboard: https://covid19.who.int/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update i Weekly Surveillance Report: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reportshttps://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report
 
Izvori informacija
https://www.hzjz.hr/
https://zdravlje.gov.hr/

Informacije o globalnoj epidemiološkoj situaciji
Na stranicama ECDC-a može se pronaći i saznati više o COVID-19 u drugim zemljama: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases. Regionalni ured WHO-a za Europu, Europska komisija i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i zdravstvenu politiku imaju na raspolaganju COVID-19 Monitor odgovora zdravstvenog sustava (HSRM). Tu su dostupne informacije o europskim zemljama i načinima odgovora na ovu epidemiju. Fokus je na zdravstvenim sustavima i inicijativama za javno: https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx.