COVID-19 tjedno izvješće - 26. listopada

COVID-19 tjedno izvješće - 26. listopada

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za Republiku Hrvatsku na dan 26. listopada 2020.

Testirani Potvrđeni slučajevi Aktivni slučajevi Oporavljeni Samoizolacije Hospitalizirani Na respiratoru Umrli
449 541 (+3973*) 37208 (+828*) 10919 25837 26730 864 65
(+11*)
452 (+15*)
Ukupno je 345 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  76,7 godina. 145  osoba preminulo je na respiratoru.
*u posljednja 24 sata

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 24 testna mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na COVID-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju COVID-19 pozitivnih osoba, zatim o COVID-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama. Više o testnim centrima možete pronaći na poveznici

Epidemiološki pokazatelji na dan 26. listopada 2020
 • Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 274,8/100 000
 • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 405,8/100 000
 • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: sve
 • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: sve
 • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 48 905
 • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 22,8 %
 • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 449 541; 8,3 %
 • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 1,4/100 000
 • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 78
 • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 110,8/1 000 000


Epidemiološka situacija u Hrvatskoj

Geografska distribucija novih slučajeva COVID-19 po županijama

U dvotjednom razdoblju od 20.10.-26.10. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Grad Zagreb, a slijedi Splitsko-dalmatinska županija te Zagrebačka županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Istarskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu ima Krapinsko-zagorska županija, a slijede je Međimurska županija i Grad Zagreb.


Slika 1. 14-dnevna stopa po županijama u Hrvatskoj na dan 26.10.2020.


Epidemija po tjednima, od 28.-35. tjedna epidemije

U Tablici 1. dan je prikaz epidemioloških pokazatelja po tjednima epidemije. Iz podataka je vidljivo da jedni od najvažnijih epidemioloških pokazatelja - stopa potvrđenih slučajeva te udio pozitivnih testova nakon pozitivnog trenda u razdoblju 28. do 31. tjedna, u 32.-35. tjednu ponovno rastu, uz vrlo velik skok u 33., 34. i 35. tjednu u odnosu na tjedne prije. Stopa potvrđenih slučajeva padala je do  31. tjedna kada je iznosila 31,2 da bi u 32.-35. tjednu ponovno rasla. Broj novih slučajeva u odnosu na tjedan prije porastao je za 110,1 %. Ukupan broj testiranja, nakon blagoga pada u 32. i 33. tjednu, u 34. i 35. tjednu ponovno je porastao te je u 35. tjednu napravljeno ukupno 48568 testova. Udio pozitivnih osoba u ukupnim testiranjima također je  padao do 31. tjedna, te rastao u 32.-35. tjednu.

Tablica 1. Pregled broja potvrđenih slučajeva po tjednima, od 28.-35. tjedna epidemije.


U tablici 2. dan je prikaz seta pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te karakteristike smrtnih slučajeva. Iz tablice je vidljivo da se od 28. do 31. tjedna bilježi povećanje, a u 32. i 33. tjednu blagi pad broja slučajeva na respiratoru. U 34. i 35. tjednu bilježi se značajni rast broja slučajeva na respiratoru, no udio slučajeva na respiratoru u ukupnom, tjednom broju slučajeva, nije rastao. Udio hospitaliziranih slučajeva u tjednom broju slučajeva kreće se od najmanjih 35 % do najviše 77,1 %. Prosječna dob preminulih značajno ne oscilira. Stopa smrtnih slučajeva u zadnja stagnirala je od 29. do 33. tjedna te porasla u 34. i 35. tjednu.

Tablica 2. Pregled oboljelih na respiratoru i umrlih po tjednima, od 28.-35. tjedna epidemije


U tablici 3. prikazano je kretanje 7-dnevne stope po danu tijekom posljednja tri i pol tjedna s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. Nakon smirivanja epidemiološke situacije početkom listopada, zbog ponovnog priljeva novooboljelih osoba, stope su u gotovo svim županijama ponovno porasle.
 
Tablica 3. Prikaz 7-dnevnih stopa incidencije na 100 000 stanovnika po danu


Klinički aspekti – Hospitalizacije i težina kliničke slike za period 20.10.-26.10.2020.

Na slici 2. prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 90 i maksimalnih 153, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao se u rasponu od 6,3 % do 12,3 %.


Slika 2. Prikaz dnevnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (20.10.-26.10.)

Slika 3. prikazuje udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva u zadanom tjednom periodu, njih 7,6 % je hospitalizirano, što predstavlja smanjenje u odnosu na prošlotjednih 10,3 %. Na respirator je u istom periodu stavljeno 56 osoba, što čini 0,5% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva, odnosno jednak udio kao i prethodni tjedan. Na dan 26. listopada na respiratoru je bilo 65 osoba, odnosno 0,6 % od ukupnog broja aktivnih slučajeva, što je za 0,1% manje u odnosu na prethodni tjedan.

Slika 3. Odnos ukupnog broja potvrđenih i hospitaliziranih   slučajeva (20.10.-26.10.)

Iz grafičkog prikaza na slici 4. vidljivo je da nagib krivulje potvrđenih slučajeva prati krivulja ozdravljenih slučajeva, dok krivulja aktivnih slučajeva, uz pojedine uzlazne, pokazuje i plato u određenim periodima. Nakon izmjene duljine trajanja izolacije oboljelih bilježi se nagli pad broja aktivnih slučajeva u drugoj polovici rujna, a nakon čega je broj aktivnih slučajeva dva tjedna stagnirao, da bi ponovno kontinuirano rastao. U posljednjih 3 tjedna bilježi se značajan rast krivulje ukupnog broja potvrđenih slučajeva, kojega prati i rast ukupnog broja ozdravljenih i aktivnih slučajeva


Slika 4. Kretanje ukupnog broja slučajeva, oporavljenih, preminulih i aktivnog broja slučajeva od početka epidemije


Dobno-spolna raspodjela COVID-19 smrtnih slučajeva

Ukupno je 345 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi 76,7 godina. U ukupnom broju smrtnih slučajeva u ovom valu, 145 osoba preminulo je na respiratoru.
Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4. i na slici 5.
 
Tablica 4. Preminuli po dobnoj skupini i spolu u periodu 29.6-26.10.2020.
DOBNA SKUPINA 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
MUŠKARCI 0 1 13 28 56 42 9 0
ŽENE 1 0 0 17 32 50 17 1


Slika 5. Dobno-spolna raspodjela umrlih od COVID-19 u periodu 29.6-26.10.2020.

Smrtni slučajevi  za period 20.10.-26.10.2020.
 
U posljednjih tjedan dana preminulo je 78 osoba, od toga je 27 (34,6 %) osoba bilo na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5., a po županijama u tablici 6.
 
Tablica 5. Raspodjela po dobi i spolu osoba preminulih u posljednjih tjedan dana
DOBNA SKUPINA 10-19 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
MUŠKARCI 0 0 1 3 10 13 10 7
ŽENE 1 1 1 0 4 11 14 2

Tablica 6. Novooboljeli i preminuli u posljednjih tjedan dana te ukupno preminuli
Županija Broj novooboljelih u razdoblju
20.10.-26.10.
Incidencija novih slučajeva u posljednjih 7 dana na
100 000 st
Broj umrlih u razdoblju
20.10.-26.10.
Ukupni broj umrlih Ukupna stopa smrtnosti na
1 000 000 st
GRAD ZAGREB 3529 438,7 26 96 119,3
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 307 284,5 4 14 129,7
BRODSKO-POSAVSKA 255 182,0 2 8 57,1
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 233 192,2 0 16 132,0
ISTARSKA 273 130,8 0 14 67,1
KARLOVAČKA 288 246,5 3 10 85,6
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 141 130,9 1 19 176,4
KRAPINSKO-ZAGORSKA 570 454,7 3 11 87,7
LIČKO-SENJSKA 91 201,4 7 13 287,7
MEĐIMURSKA 482 438,5 0 1 9,1
OSJEČKO-BARANJSKA 801 288,9 7 38 137,1
POŽEŠKO-SLAVONSKA 89 131,1 3 9 132,6
PRIMORSKO-GORANSKA 525 184,7 1 18 63,3
SISAČKO-MOSLAVAČKA 289 194,5 2 13 87,5
SPLITSKO-DALMATINSKA 1120 250,0 2 80 178,5
ŠIBENSKO-KNINSKA 160 159,8 2 10 99,8
VARAŽDINSKA 529 316,8 0 4 24,0
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 176 233,9 4 16 212,6
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 333 215,7 1 19 123,1
ZADARSKA 145 86,2 1 10 59,5
ZAGREBAČKA 899 290,5 9 33 106,6
UKUPNO 11235 274,8 78 452 110,6
 

Žarišta

 Epidemiološka situacija u Hrvatskoj
 
U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne i primorske Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi. Najviše 7-dnevne stope na dan 26. listopada zabilježene su u kontinentalnoj Hrvatskoj i to u Krapinsko-zagorskoj (454,7) i Gradu Zagrebu (438,7), zatim u Međimurskoj županiji (438,5) te Zagrebačkoj (290,5) i Osječko-baranjskoj županiji (288,9). U primorskim županijama najnižu stopu bilježi Zadarska županija (86,2) dok su veće stope zabilježene u ostalim primorskim županijama međutim i dalje su značajno niže u odnosu na kontinent. Unatoč velikom porastu broja oboljelih nema zabilježenih žarišta s velikim grupiranjem oboljelih, već se uglavnom radi o velikom broju mikrožarišta i manjih grupiranja koja svakako imaju svoj značajan utjecaj na opću epidemiološku situaciju u zemlji. I dalje se bilježe oboljeli povezani s obiteljskim okupljanjima raznih sadržaja i okolnosti (najčešće krštenja, rođendani, vjenčanja), proslavama ili domjencima, zbornim pjevanjem, izlascima ili treninzima i takmičenjima raznih sportskih klubova. Iz tih aktivnosti svakodnevnog života zaražavanje se prenosi u radne sredine te na taj način niti jedan radna sredina nije pošteđena mogućnosti da se u njoj pojavi više zaraženih. Tako se evidentiraju i prate proboji virusa u zdravstvene ustanove, najčešće bolnice, ali i povremeno u ustanove u socijalnoj skrbi. Isti princip vrijedi i za odgojno-obrazovne ustanove, među kojima najviše zaraženih ima u srednjim školama. Značajan udio u oboljelima kontakti su prethodno oboljelih slučajeva.


Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana

U prethodnih tjedan dana oboljelo je ukupno 11235 osoba – nešto je veći udio osoba ženskog spola (51,4%). Slična raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dojenčadi gdje je zabilježeno više oboljelih u skupini muškog spola, odnosno 85,7%. U toj je skupini ujedno i najmanji broj zabilježenih slučajeva.
 
Po dobnim skupinama – najmanji udio oboljelih zabilježen je u dobnim skupinama djece (10,7%) i Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, oko 50%. Odrasli u rasponu dobi od 19-65 godina čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 8736 (77,8 %).
 
Distribucija oboljelih po dobi nije se značajno promijenila u odnosu na prošli tjedan.
 
Cjelokupni prikaz nalazi se u tablici 7.

Tablica 7. Dobno spolna raspodjela oboljelih u razdoblju 20.10.-26.10.2020.
  DOBNA SKUPINA M % Ž % UKUPNO UDIO
DJECA 0 18 85,7% 3 14,3% 21 1198 0,2% 10,7%
1-6 57 53,3% 50 46,7% 107 1,0%
7-10 71 50,7% 69 49,3% 140 1,2%
11-14 143 47,8% 156 52,2% 299 2,7%
15-18 313 49,6% 318 50,4% 631 5,6%
ODRASLI 19-30 1150 50,5% 1125 49,5% 2275 8736 20,2% 77,8%
31-40 1005 48,8% 1056 51,2% 2061 18,3%
41-50 1046 49,5% 1068 50,5% 2114 18,8%
51-65 1076 47,1% 1210 52,9% 2286 20,3%
STARIJI 66+ 582 44,7% 719 55,3% 1301 1301 11,6% 11,6%
UKUPNO   5461 48,6% 5774 51,4% 11235 100,0%


Mjere

Od inicijalne prilagodbe mjera koje se započele krajem travnja u svrhu nastavka gospodarskih, ekonomskih i društvenih aktivnosti, kontinuirano su na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije, nošenja maski za lice ili medicinskih maski u određenim zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima te ograničenja broja osoba na privatnim i javnim okupljanjima.

Od kraja kolovoza, na prijedlog lokalnih stožera, donose se i ciljanje mjere na lokalnoj razini od kojih se većina odnosila na ograničenja broja osoba na vjenčanjima, sprovodima i ostalim privatnim okupljanjima, mjere za organizaciju većih manifestacija, zabrane posjeta u bolnicama i domovima za starije te zabranu publike na sportskim natjecanjima.
U proteklih tjedan dana, osim odluka lokalnih stožera, donesena je i Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja koja se odnosi na ograničenja broja osoba na okupljanjima uz ostala ograničenja:
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje gradova Sinja, Trilja i Vrlike te općina Dicmo, Otok i Hrvace (25. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije (25. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (25. listopada 2020.)
 • Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (25. listopada 2020.)
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije (22. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije (22. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije (22. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac (20. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije (20. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (20. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije (20. listopada 2020.)


Preporuke i mjere na globalnoj i europskoj razini

Europa
Dana 24. rujna 2020. godine ECDC je objavio ažuriranu verziju procjene rizika: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update

ECDC ima dostupne dodatne dokumente i informacije: https://www.ecdc.europa.eu/enhttps://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
Broj slučajeva i 7 dnevna kumulativna incidencija COVID-19 potvrđenih slučajeva u svijetu mogu se naći na nadzornoj ploči ECDC-a: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
 
Austrija
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz – https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
 
Nizozemska
Government of the Netherlands - https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
National Institute for Public Health and the Environment - https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19
 
Njemačka
Rober Koch Institut - https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 
Slovenija
(gov.si) – https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenija - https://www.nijz.si/en
 
Ujedinjeno Kraljevstvo
gov.uk – https://www.gov.uk/coronavirus
NHS - https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

Svijet
WHO pruža sveobuhvatne informacije i dokumente. WHO COVID-19-Dashboard: https://covid19.who.int/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update i Weekly Surveillance Report: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reportshttps://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report
 
Izvori informacija
https://www.hzjz.hr/
https://zdravlje.gov.hr/

Informacije o globalnoj epidemiološkoj situaciji
Na stranicama ECDC-a može se pronaći i saznati više o COVID-19 u drugim zemljama: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases. Regionalni ured WHO-a za Europu, Europska komisija i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i zdravstvenu politiku imaju na raspolaganju COVID-19 Monitor odgovora zdravstvenog sustava (HSRM). Tu su dostupne informacije o europskim zemljama i načinima odgovora na ovu epidemiju. Fokus je na zdravstvenim sustavima i inicijativama za javno: 
https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx