COVID-19 tjedno izvješće - 5. listopada

Slika /slike/face-masks-on-white-background-3873177.jpg

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih 7 dana i epidemiološki pokazatelji na dan 5. listopada 2020. godine. 

Testirani Potvrđeni slučajevi Aktivni slučajevi Oporavljeni Samoizolacije Hospitalizirani Na respiratoru Umrli
328 392 (+2233*) 17797 (+138*) 1466 16031 8923 326 24 (+3*) 300 (+2*)
Ukupno je 193 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  76,7 godina. 91  osoba preminula je  na respiratoru.
* u posljednja 24 sata 

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 24 testna mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na COVID-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju COVID-19 pozitivnih osoba, zatim o COVID-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama. Više o testnim centrima možete pronaći na poveznici


Epidemiološki pokazatelji na dan 5. listopada 2020

 • Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 38,0/100 000
 • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 68,6/100 000
 • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska
 • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska
 • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 32 394
 • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 4,8%
 • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 328 392; 5,4%
 • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 0,46/100 000
 • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 28
 • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 73,4/1 000 000

Geografska distribucija novih slučajeva COVID-19 po županijama
U dvotjednom razdoblju od 29.9.-5.10. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Grad Zagreb, a slijedi Splitsko-dalmatinska županija te Primorsko-goranska županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Istarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu ima Požeško-slavonska županija, a slijede je Ličko-senjska i Vukovarsko-srijemska županija.

 
Županija Stopa
11,5
21,0
BPŽ 32,1
ZADARSKA 33,3
ŠKŽ 33,9
KKŽ 40,9
OBŽ 43,3
ZAGREBAČKA 65,6
GZ 68,5
BBŽ 68,6
PGŽ 76,3
77,3
SMŽ 78,1
DNŽ 81,7
89,0
SDŽ 94,0
VPŽ 95,7
KZŽ 120,5
VSŽ 124,4
LSŽ 141,6
PSŽ 144,4
UKUPNO 68,6Epidemija po tjednima, od 19.-32. tjedna epidemije
U Tablici 1. dan je prikaz epidemioloških pokazatelja po tjednima epidemije. Iz podataka je vidljivo da jedni od najvažnijih epidemioloških pokazatelja - stopa potvrđenih slučajeva te udio pozitivnih testova pokazuju pozitivan trend u razdoblju 27. do 31. tjedna, dok je u 32. tjednu ponovno zabilježen blagi porast. Stopa potvrđenih slučajeva kontinuirano je padala od 27. tjedna kada je iznosila 47,6 na 31,2 u 31. tjednu, a u 32. tjednu opet je zabilježen blagi porast. Ukupan broj testiranja kontinuirano je rastao od 25. tjedna, no u 31. i 32. tjednu bilježi se blagi pad broja testiranja u odnosu na prethodne tjedne. Udio pozitivnih osoba u ukupnim testiranjima također je stabilno padao te je s 12,5 u 26. tjednu epidemije pao na 3,7 u 31. tjednu da bi u 32. tjednu opet porastao na 4,4%.

Tablica 1. Pregled broja potvrđenih slučajeva po tjednima, od 19.-32. tjedna epidemije.

U tablici 2. dan je prikaz seta pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te karakteristike smrtnih slučajeva. Iz tablice je vidljivo da se od 25. do 31. tjedna bilježi povećanje, a u 32. tjednu blagi pad prosječne dobi oboljelih slučajeva te broja slučajeva na respiratoru, a to korespondira s dosadašnjim saznanjima da će se u osoba starije životne dobi češće razvijati teži klinički oblici bolesti te će smrtnost biti veća u starijim dobnim skupinama. Stopa smrtnih slučajeva u zadnja 4 tjedna pokazuje stagnaciju.

Tablica 2. Pregled oboljelih na respiratoru i umrlih po tjednima, od 19.-32. tjedna epidemije

U tablici 3. prikazano je kretanje 7-dnevne stope po danu tijekom posljednjih mjesec dana s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. U većini županija 7-dnevna stopa je uglavnom stabilna ili u blagom padu, dok se porast 7-dnevne stope može vidjeti u županijama u kojima su zabilježena žarišta s većim grupiranjem oboljelih.

Tablica 3. Prikaz 7-dnevnih stopa incidencije na 100 000 stanovnika po danu

Klinički aspekti – Hospitalizacije i težina kliničke slike za period 29.9.-5.10.2020.
Na slici 2 prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 31 i maksimalnih 45, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao se u rasponu od 12,0% do 32,6%.

Slika 2. Prikaz dnevnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (29.9.-5.10.)

Slika 3. prikazuje udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva u zadanom tjednom periodu, njih 16,8% je hospitalizirano, što predstavlja povećanje u odnosu na prošlotjednih 15,2%. Na respirator je u istom periodu stavljeno 19 osoba, što čini 1,2% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva.

Slika 3. Odnos ukupnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (29.9.-5.10.)

Iz grafičkog prikaza na slici 4. vidljivo je da nagib krivulje potvrđenih slučajeva prati krivulja ozdravljenih slučajeva, dok krivulja aktivnih slučajeva, uz pojedine uzlazne, pokazuje i stagnaciju u određenim periodima koji se odnose na nastavak prvog vala epidemije u Hrvatskoj. Nakon izmjene duljine trajanja izolacije oboljelih bilježi se nagli pad broja aktivnih slučajeva, a nakon toga broj aktivnih slučajeva stagnira.

Slika 4. Kretanje ukupnog broja slučajeva, oporavljenih, preminulih i aktivnog broja slučajeva (18.6.- 5.10.)


Dobno-spolna raspodjela COVID-19 smrtnih slučajeva
Ukupno je 193 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi 76,7 godina. 91 je osoba preminula  na respiratoru. Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4. i na slici 5.
 
DOBNA SKUPINA 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
MUŠKARCI 1 11 20 45 27 8 0
ŽENA 0 0 14 22 35 9 1
Tablica 4. Preminuli po dobnoj skupini i spolu u periodu 29.6-5.10.2020.

Slika 5. Dobno-spolna raspodjela umrlih od COVID-u periodu 29.6-5.10.2020.


Smrtni slučajevi  za period 29.9.-5.10.2020.
U posljednjih tjedan dana preminulo je 28 osoba, od toga je 15 (53,6%) osoba bilo na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5., a po županijama u tablici 6.

 
DOBNA SKUPINA 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
MUŠKARCI 1 3 7 4 2
ŽENE 0 2 3 4 2
Tablica 5. Raspodjela po dobi i spolu osoba preminulih u posljednjih tjedan dana
 
Županija Broj novooboljelih u razdoblju
29.9.-5.10.
Incidencija novih slučajeva u posljednjih 7 dana na
100 000 st
Broj umrlih u razdoblju
29.9.-5.10.
Ukupni broj umrlih Ukupna stopa smrtnosti na
1 000 000 st
GRAD ZAGREB 353 43,9 6 49 60,9
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 42 38,9 1 2 18,5
BRODSKO-POSAVSKA 20 14,3 1 6 42,8
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 54 44,5 2 15 123,7
ISTARSKA 13 6,2 0 13 62,3
KARLOVAČKA 42 35,9 1 3 25,7
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 28 26,0 0 16 148,5
KRAPINSKO-ZAGORSKA 95 75,8 1 5 39,9
LIČKO-SENJSKA 38 84,1 0 1 22,1
MEĐIMURSKA 55 50,0 0 0 0,0
OSJEČKO-BARANJSKA 62 22,4 1 27 97,4
POŽEŠKO-SLAVONSKA 36 53,0 1 6 88,4
PRIMORSKO-GORANSKA 95 33,4 7 14 49,3
SISAČKO-MOSLAVAČKA 103 69,3 2 7 47,1
SPLITSKO-DALMATINSKA 190 42,4 2 72 160,7
ŠIBENSKO-KNINSKA 16 16,0 0 7 69,9
VARAŽDINSKA 22 13,2 0 3 18,0
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 32 42,5 1 10 132,9
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 129 83,6 1 17 110,1
ZADARSKA 24 14,3 1 9 53,5
ZAGREBAČKA 103 33,3 0 18 58,2
UKUPNO 1552 38,0 28 300 73,4
 
Tablica 6. Novooboljeli i preminuli u posljednjih tjedan dana te ukupno preminuli

Žarišta

Kontinentalna Hrvatska
U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, najviše u Gradu Zagrebu, Vukovarsko-srijemskoj te Sisačko-moslavačkoj županiji. Najviše 7-dnevne stope na dan 5. listopada zabilježene su u Vukovarsko-srijemskoj, Krapinsko-zagorskoj te Sisačko-moslavačkoj županiji. Veliki skok broja oboljelih te novo grupiranje zabilježeni su u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje su pozitivni gotovo svi sudionici jednog okupljanja. Ti sudionici bili su posjećivali i različita obiteljska i javna okupljanja te se očekuje daljnji priljev oboljelih. U Krapinsko-zagorskoj županiji novo je veliko grupiranje oboljelih povezano s radnim mjestom, manja grupiranja vezana uz radno mjesto bilježe su u nekoliko županija. Žarišta vezana uz vjenčanje u Međimurskoj županiji te proslave sakramenata u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dalje su aktivna. Manje je žarište zabilježeno u zdravstvenoj ustanovu u Gradu Zagrebu. Bolest je zabilježena i kod štićenika i djelatnika u domu za smještaj starijih osoba u Bjelovarsko-bilogorsko, Sisačko-moslavačkoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Dio oboljelih uvezeni su slučajevi iz inozemstva te je veliki udio kontakta oboljelih osoba.
 
Primorska Hrvatska
I  u primorskoj Hrvatskoj zabilježeni su slučajevi oboljelih osoba u svim županijama. Najveći broj oboljelih zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj, Primorsko-goranskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a najveća 7-dnevna stopa na dan 5. listopada bila je u Ličko-senjskoj, Dubrovačko-neretvanskoj te Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grupiranja oboljelih zabilježena su u Ličko-senjskoj županiji i povezana su s dva vjenčanja. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji grupiranje je zabilježeno u zboru vjerske zajednice. I dalje se bilježe oboljeli u smještaju za starije u Primorsko-goranskoj županiji, a bolest je zabilježena i u domu za starije u Ličko-senjskoj županiji te domu za odrasle osobe u Zadarskoj županiji. Kao i u kopnenom dijelu bilježe se manja grupiranja povezana s širenjem bolesti na radnom mjestu. Značajan je udio oboljelih koji su kontakti ranije evidentiranih slučajeva.

Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana
U prethodnih tjedan dana oboljele su ukupno 1552 osobe – otprilike jednak broj osoba ženskog (741, odnosno 47,7%) i muškog (811, odnosno 52,3%) spola. Jednaka raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dobnim skupinama 11-14 godina i 15-18 godina gdje je veći postotak oboljelih djevojčica: u dobnoj skupini 11-14 godina oboljelo je 30 djevojčica (63,8%), a u dobnoj skupini 15-18 godina oboljelo je 55 djevojčica (60,4%). Po dobnim skupinama – najmanje je oboljelo djece, 181 (11,7%). Od djece je najmanje je oboljelo mlađe od 1 godine, ukupno 3. Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, ukupno 91. Odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 1126 (72,6%). Udio oboljelih osoba starije životne dobi iznosi 15,8%, odnosno 245 osoba. Distribucija oboljelih po dobi nije se značajno promijenila u odnosu na prošli tjedan, osim što se smanjio udio oboljelih osoba starije životne dobi s 19,3% na 15,8%.

Cjelokupni prikaz nalazi se na slici 6. i u tablici 7.


Slika 6. Raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana po dobnim skupinama
 
Kategorija Dobna skupina Broj slučajeva muškarci Udio muškaraca Broj slučajeva žene Udio žena Ukupni zbroj po dobnim skupinama i kategorijama Udio dobnih skupina i kategorija u ukupnom broju slučaja
Djeca 0 2 66,7% 1 33,3% 3 181 0,2% 11,7%
1-6 8 50,0% 8 50,0% 16 1,0%
7-10 11 45,8% 13 54,2% 24 1,5%
11-14 17 36,2% 30 63,8% 47 3,0%
15-18 36 39,6% 55 60,4% 91 5,9%
Odrasli 19-30 139 48,9% 145 51,1% 284 1126 18,3% 72,6%
31-40 122 49,8% 123 50,2% 245 15,8%
41-50 122 46,7% 139 53,3% 261 16,8%
51-65 169 50,3% 167 49,7% 336 21,6%
Stariji 66+ 115 46,9% 130 53,1% 245 245 15,8% 15,8%
UKUPNO   741 47,7% 811 52,3% 1552 100,0%
Tablica 7. Dobno spolna raspodjela oboljelih u razdoblju 22.9.-28.9.2020. 
 
Mjere
I dalje su kontinuirano na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije. Također, obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima.

Odluke stožera u prethodnom tjednu:
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije (5. listopada 2020.)
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (3. listopada 2020.)
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Popovače (3. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Koprivničko-križevačke županije (3. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije (3. listopada 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije   (1. listopada 2020.)
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije (30. rujna 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije (29. rujna 2020.)
 • Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (29. rujna 2020.)
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije (29. rujna 2020.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Varaždinske županije (29. rujna 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije  (29. rujna 2020.)
 • Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (29. rujna 2020.)


Preporuke i mjere na globalnoj i europskoj razini
Europa
Dana 24. rujna 2020. godine ECDC je objavio ažuriranu verziju procjene rizika: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
ECDC ima dostupne dodatne dokumente i informacije: Broj slučajeva i 7 dnevna kumulativna incidencija COVID-19 potvrđenih slučajeva u svijetu mogu se naći na nadzornoj ploči ECDC-a: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
 
Austrija
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz – https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
 
Nizozemska
Government of the Netherlands - https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
National Institute for Public Health and the Environment - https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19
 
Njemačka
Rober Koch Institut - https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 
Slovenija
(gov.si) – https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenija - https://www.nijz.si/en
 
Ujedinjeno Kraljevstvo
gov.uk – https://www.gov.uk/coronavirus
NHS - https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
 
 
Svijet
WHO pruža sveobuhvatne informacije i dokumente. WHO COVID-19-Dashboard: https://covid19.who.int/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update i Weekly Surveillance Report: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reportshttps://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report
 
Izvori informacija
https://www.hzjz.hr/
https://zdravlje.gov.hr/

Informacije o globalnoj epidemiološkoj situaciji
Na stranicama ECDC-a može se pronaći i saznati više o COVID-19 u drugim zemljama: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Regionalni ured WHO-a za Europu, Europska komisija i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i zdravstvenu politiku imaju na raspolaganju COVID-19 Monitor odgovora zdravstvenog sustava (HSRM). Tu su dostupne informacije o europskim zemljama i načinima odgovora na ovu epidemiju. Fokus je na zdravstvenim sustavima i inicijativama za javno: https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx