COVID-19 tjedno izvješće - 7. rujna

Slika /vijesti/dezinfekcija-ruku-579c1a86a128c42fc067ec67eb6d5f44_view_article_new.jpg

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih 7 dana i epidemiološki pokazatelji na dan 7. rujna 2020. godine. 

Potvrđeni slučajevi
12081
Oporavljeni
9266

Umrli
201
 
Aktivni slučajevi
2614
Testirani
193153
Hospitalizirani
307
Na respiratoru
19
Samoizolacije
9109

Ukupno je 94 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi 76,4 godina. Trideset i osam osoba je preminulo na respiratoru.

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 22 testna mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na COVID-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju COVID-19 pozitivnih osoba, zatim o COVID-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama. Više o testnim centrima možete pronaći na poveznici

Epidemiološki pokazatelji na dan 7. rujna 2020.
 • Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 44,3/100 000
 • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 92,2/100 000
 • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: Bjelovarsko-bilogorska, Dubrovačko-neretvanska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska
 • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska
 • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 24 924
 • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 7,3 %
 • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 193 153, 6,3 %
 • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 0,4/100 000
 • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 15
 • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 49,2/1 000 000


Epidemiološka situacija u Hrvatskoj

Geografska distribucija novih slučajeva COVID-19 po županijama

U dvotjednom razdoblju od 24.8-7.9. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Splitsko-dalmatinska županija, a slijede je Grad Zagreb te Zadarska županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Međimurskoj i Karlovačkoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu također ima Splitsko-dalmatinska županija, a slijede je Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Slika 1. 14-dnevna stopa po županijama


Epidemija po tjednima, od 19.-28. tjedna epidemije

U razdoblju od 29.6.-6.9.2020. broj slučajeva po tjednima (od 19.-28. tjedan epidemije) kretao se od 460 do 1948, a stopa od 11,3 do 47,6 na 100 000 stanovnika. Broj provedenih testiranja tjedno iznosio je od 7957 do 24722, a udio pozitivnih u testiranima po tjednima kretao se od 5,8 do 12,5%. U tom razdoblju tjedni broj slučajeva i postotak pozitivnih u tjednom broju testiranih varira. Pregled je dan u tablici 1.

Tablica 1. Pregled broja potvrđenih slučajeva po tjednima, od 19.-28. tjedna epidemije.

U razdoblju od 29.6.-6.9.2020. broj slučajeva po tjednima (od 19.-28. tjedan epidemije) kretao se od 460 do 1948, a broj umrlih od 6-9 s porastom broja umrlih u 22., 23., 27. i 28. tjednu epidemije. Udio osoba koje su preminule na respiratoru kretao se u tjednom broju umrlih od 16,7 do 60 %. Prosječna dob umrlih po tjednu bila je 75 godina ili viša, izuzev u 21. tjednu epidemije kada je prosječna dob umrlih iznosila 69 godina života te 28. tjednu kada je prosječna dob umrlih iznosila 72.7 godina.

Stopa smrtnih slučajeva kretala se od 0,1 u 19. tjednu epidemije do 0,2 u 27. tjednu epidemije sa porastom u 22., 23. i 28. tjednu epidemije kada je iznosila 0,4 odnosno 0,3.  Pregled je dan u tablici 2.

Tablica 2. Pregled oboljelih na respiratoru i umrlih po tjednima, od 19.-28. tjedna epidemije

U tablici 3 prikazano je kretanje 7-dnevne stope u posljednjih tjedan dana s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. U većini županija 7-dnevna stopa je uglavnom stabilna ili u blagom padu, dok je značajan skok 7-dnevne stope zabilježen u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Tablica 3. Prikaz 7-dnevnih stopa incidencije na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana


Klinički aspekti – hospitalizirani, na respiratoru i ozdravljeni u posljednjih tjedan dana

Na slici 2 prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 24 i maksimalnih 41, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao se u rasponu od 8,9% do 21,4%.

Slika 2. Prikaz dnevnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (1.-7.9.)

Slika 3 prikazuje udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. U posljednjih tjedan dana hospitalizirano je 230 osoba što je 12,7 % od ukupnog broja oboljelih u zadanom periodu. Na respirator je u istom periodu stavljeno 18 osoba, što čini 1% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva.

Slika 3. Odnos ukupnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (1.-7.9.)

Slika 4. Kretanje ukupnog broja slučajeva, oporavljenih, preminulih i aktivnog broja slučajeva od 18.6.- 7.9.
 

Preminuli od COVID-19, 1.9.-7.9., dob i spol

Ukupno je 94 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  76,4 godina. Trideset i osam osoba je preminulo  na respiratoru.
Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4 i na slici 5.
 
DOBNA SKUPINA 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
MUŠKARCI 5 14 24 11 1 0
ŽENE 0 4 7 22 5 1
Tablica 4. Preminuli po dobnoj skupini i spolu

Slika 5. Dobno-spolna raspodjela umrlih od COVID-19 u periodu 29.6-7.9.2020.

U posljednjih tjedan dana preminulo je 15 osoba, od toga je 8 (53,3 %) osoba bilo na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5, a po županijama u tablici 6.
 
DOBNA SKUPINA 50-59 60-69 70-79 80-89
MUŠKARCI 2 1 4 3
ŽENE 0 1 1 3
Tablica 5. Raspodjela po dobi i spolu osoba preminulih u posljednjih tjedan dana


Žarišta

 
Županija Broj novooboljelih u razdoblju 1.9.-7.9. Incidencija novih slučajeva u posljednjih 7 dana na
100 000 st
Broj umrlih u razdoblju
1.9.-7.9.
Ukupni broj umrlih Ukupna stopa smrtnosti na
1 000 000 st
GRAD ZAGREB 337 41,9 2 28 34,8
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 54 50,0 0 1 9,3
BRODSKO-POSAVSKA 62 44,3 0 3 21,4
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 125 103,1 1 9 74,2
ISTARSKA 37 17,7 0 12 57,5
KARLOVAČKA 17 14,6 0 2 17,1
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 30 27,9 0 16 148,5
KRAPINSKO-ZAGORSKA 26 20,7 0 2 16,0
LIČKO-SENJSKA 23 50,9 0 1 22,1
MEĐIMURSKA 14 12,7 0 0 0,0
OSJEČKO-BARANJSKA 48 17,3 0 24 86,6
POŽEŠKO-SLAVONSKA 43 63,4 0 2 29,5
PRIMORSKO-GORANSKA 85 29,9 0 2 7,0
SISAČKO-MOSLAVAČKA 43 28,9 2 2 13,5
SPLITSKO-DALMATINSKA 524 116,9 7 56 125,0
ŠIBENSKO-KNINSKA 70 69,9 0 5 49,9
VARAŽDINSKA 25 15,0 0 3 18,0
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 23 30,6 0 1 13,3
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 41 26,6 0 14 90,7
ZADARSKA 92 54,7 0 4 23,8
ZAGREBAČKA 93 30,1 3 14 45,2
UKUPNO 1812 44,3 15 201 49,2

 
Tablica 6. Novooboljeli i preminuli u posljednjih tjedan dana te ukupno preminuli

Kontinentalna Hrvatska
U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, najviše u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj te Brodsko-posavskoj županiji. Najviše 7-dnevne stope na dan 7. rujna zabilježene su u Požeško-slavonskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj te Brodsko-posavskoj županiji. U dijelu županija i dalje se nastavlja priljev oboljelih čiji se izvor zaraze povezuje s ljetovanjem na Jadranu, a vezano uz to bilježe se i oboljeli učenici koji su se vratili s maturalnih putovanja. Grupiranje oboljelih oko svadbenih slavlja zabilježeno je u Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Manje grupiranje u jednoj tvrtki u Brodsko-posavskoj županiji stavljeno je pod nadzor, kao i grupiranja u zdravstvenim ustanovama u Brodsko-posavskoj i Karlovačkoj županiji te Gradu Zagrebu. Oboljelih od COVID-19 evidentirano je i u jednoj ustanovi za smještaj u socijalnoj skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji. U kontinentalnoj Hrvatskoj značajan udio oboljelih slučajeva kontakti su prethodno oboljelih ili je riječ o importiranim slučajevima iz Bosne i Hercegovine.
 
Primorska Hrvatska
I  u primorskoj Hrvatskoj zabilježeni su slučajevi oboljelih osoba u svim županijama. Najveći broj oboljelih zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Zadarskoj županiji, a najveća 7-dnevna stopa u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji. U Splitsko-dalmatinskoj županiji manja grupiranja zabilježena su na različitim odjelima KBC Split, kao i u različitim vrstama uslužnih djelatnosti. Bolest se u toj županiji proširila s jednog privatnog okupljanja u gradsku instituciju te jednu poslovnicu banke, no to se žarište ubrzo stavilo pod kontrolu. Također, zabilježena su manja grupiranja u sklopu kulturnih manifestacija u Primorsko-goranskoj te Šibensko-kninskoj županiji. Grupiranja oboljelih povezanih sa svadbenim slavljima bilježe se i u nekoliko županija primorske Hrvatske (Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Dubrovačko-neretvanska županija). Pod nadzorom je i manje grupiranje oboljelih u smještaju za starije osobe u Zadarskoj županiji. Kao i u kontinentalnom dijelu zemlje, značajan je udio oboljelih koji su kontakti ranije evidentiranih slučajeva.
 
Početak rada odgojno-obrazovnih ustanova i sportskih aktivnosti
U Hrvatskoj su 7. rujna sa punim kapacitetom započele raditi sve odgojno-obrazovne ustanove i započela je još jedna školska godina. Uz sve mjere i preporuke kojima je obuhvaćen odgojno-obrazovni sustav i koje su osmišljene i implementirane upravo da se na najbolji mogući način zaštiti zdravlje djece i svih zaposlenika. Za očekivati je da će se uz dosljedno pridržavanje mjera i preporuka u svim okolnostima, ova godina u svim odgojno-obrazovnim ustanovama odvijati bez duljih prekida u radu. Ostaje nam i dalje vrlo pomno pratiti epidemiološku situaciju na terenu kako bi se sve daljnje mjere i preporuke mogle planirati i implementirati pravodobno. Zbog trenutne situacije pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 u nekoliko odgojno-obrazovnih ustanova nastava će biti odgođena u ili će se odvijati on-line kroz sljedećih desetak dana, dok se ne postignu uvjeti da se započne s nastavom u učionici.
 
Za zdravlje i dobar psihofizički razvoj važan je i sport. Planira se stoga u suradnji s Ministarstvom za turizam i sport, nastavak sportskih aktivnosti djece i mladih sportaša i  kao i profesionalnih sportaša i sportskih klubova u okviru sportskih dvorana koje su sastavni dio školskih objekata. Svaki se termin i svaki korak u poduzimanju takvih aktivnosti i donošenju odluka pomno prati kao i njihova sprega s epidemiološkom situacijom i okolnostima u pojedinom lokalnom području, županiji ili regiji.


Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana

U prethodnih tjedan dana oboljela je ukupno 1812 osoba – otprilike jednak broj osoba muškog spola, 891,  odnosno 49,2 % i ženskog spola,  921, odnosno 50,8 %.

Jednaka raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dobnoj skupini do 1 godine gdje su zabilježene samo oboljele djevojčice, dobnoj skupini od 7-10 godina (niži razredi osnovne škole) gdje je veći udio oboljelih djevojčica (16, odnosno 59,3 %), zatim u sljedećoj dobnoj skupini 11-14 godina gdje je veći udio dječaka (20, odnosno 57,1%) te u dobnoj skupini 15-18 godina (srednjoškolski uzrast) gdje je ponovno veći udio djevojčica (51 djevojčica, odnosno 58,0 %). U ostalim dobnim skupinama podjednak je udio oboljelih oba spola no primjećuje se blago odstupanje u korist ženskog spola u dobnim skupinama 31-40 i 41-50 godina života gdje je ipak više žena oboljelo nego muškaraca. To bi se moglo objasniti činjenicom da su žene te dobi zaposlene, zastupljenije su u zanimanjima koja dolaze u doticaj sa oboljelima ili u zdravstvenom sustavu, sustavu socijalne skrbi ili u onim djelatnostima gdje više dolaze u kontakt sa drugim osobama (npr. trgovina, turizam, javne službe).

Po dobnim skupinama – oboljelo je 203 djeteta te oni čine najmanji udio (11,2 %) u oboljelima u proteklih tjedan dana. Najmanje je oboljelo djece mlađe od 1 godine, ukupno 4, te djece u nižim razredima osnovne škole, ukupno 27. Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, 88 ukupno, odnosno 4,8 %.
Općenito, odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 1399 (77,2 %). Petinu oboljelih (391, odnosno 21,6 %) u posljednjih tjedan dana čine mlade odrasle osobe, od 19 do 30 godina, što se uklapa u epidemiološku situaciju gdje je značajan udio oboljelih povezan s ljetovanjem i izlascima u klubove. No, kako se smanjuje broj oboljelih povezanih s tim izvorom zaraze tako se i udio mladih odraslih smanjio s trećine, na petinu u ukupno udjelu oboljelih. Za razliku od prošlih tjedana, prati se pomak u dobi oboljelih prema viši dobnim skupinama pa je tako nakon mladih u dobi od 19-30, najviše oboljelih u dobnoj skupini od 51-65 godina (388, 21,4%), a slijede oboljeli u dobnoj skupini od 31 do 40 (320, 17,7%) i 41-50 godina starosti (301, 16,6%).  Najmanje oboljelih odrasle dobi je u dobnoj skupini 66 i više godina (210, 11,6 %) iako taj broj nije zanemariv jer se upravo u toj skupini oboljelih prati najveći broj pratećih komorbiditeta koji se kod oboljelih od COVID-19 povezuju sa povećanim rizikom od razvoja teže kliničke slike.

Cjelokupni prikaz nalazi se na slici 6 i u tablici 6.

Slika 6. Raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana po dobnim skupinama
 
  DOBNA SKUPINA M % Ž % UKUPNO UDIO
DJECA 0 0 0,0% 4 100,0% 4 203 0,2% 11,2%
1-6 26 53,1% 23 46,9% 49 2,7%
7-10 11 40,7% 16 59,3% 27 1,5%
11-14 20 57,1% 15 42,9% 35 1,9%
15-18 37 42,0% 51 58,0% 88 4,9%
ODRASLI 19-30 204 52,2% 187 47,8% 391 1399 21,6% 77,2%
31-40 150 46,9% 170 53,1% 320 17,7%
41-50 136 45,3% 164 54,7% 300 16,6%
51-65 200 51,5% 188 48,5% 388 21,4%
STARIJI 66+ 107 51,0% 103 49,0% 210 210 11,6% 11,6%
UKUPNO   891 49,2% 921 50,8% 1812 100,0%
Tablica 6. Dobno spolna raspodjela oboljelih u razdoblju 1.9.-7.9.2020


Mjere


I dalje su kontinuirano na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije. Također, obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima.

Odluke stožera
 • 24. lipnja - Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (obavezno nošenje maske za lice/medicinske maske u javnom prijevozu)
 • 26. lipnja - Odluka o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova  (kontrola provođenja preporuka u noćnim klubovima)
 • 30. lipnja - Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (zabrana prelaska za državljane trećih zemalja, uz izuzetak onih s dugotrajnim boravištem u EU te ostale nabrojene izuzetke)
 • 10. srpnja - Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
 • 10. srpnja - Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
 • 14. srpnja - Odluka o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
 • 14. srpnja - Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
 • 31. srpnja - Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske 
 • 13. kolovoza - Odluku o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije "Barovi"
 • 21. kolovoza - Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije „Barovi“
 • 22. kolovoza - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Imotskog i Općina Cista Provo, Lovreć, Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci. (22. kolovoza 2020.)
 • 25. kolovoza - Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Brodsko-posavske županije
 • 26. kolovoza - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
 • 28. kolovoza - Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
 • 28. kolovoza - Odluku o uvođenju nužne epidemiološke mjere načina održavanja priredbi, festivala i drugih manifestacija na području Međimurske županije
 • 28. kolovoza - Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
 • 28. kolovoza - Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
 • 29. kolovoza - Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Virovitičko - podravske županije
 • 29. kolovoza - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko - kninske županije
 • 29. kolovoza - Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Varaždinske županije
 • 31. kolovoza - Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
 • 31. kolovoza - Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
 • 2.rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
 • 2.rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
 • 2. rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Koprivničko-križevačke županije
 • 3. rujna - Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
 • 3. rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
 • 5. rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
 • 7. rujna - Odluka o izmjeni  Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije „Barovi“

Preporuke HZJZ-a
 • Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti multipleks kina u trgovačkim centrima
 • Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) jesenski rok – kolovoz i rujan 2020. godine
 • Nadopuna preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova
 • Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19
 • Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.
 • Preporuke za proizvođače maski od tekstila namijenjenih za škole
 • Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u učeničkim domovima s obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020./2021.
 • Preporuke za rad plesnih škola tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)
 • Preporuke za rad umjetničkih škola tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)
 • Prioriteti za testiranje na SARS-CoV-2, o postupanju s kontaktima, završetku izolacije i samoizolacije (Objedinjene revidirane preporuke)
 • Bolesti i zdravstvena stanja koja mogu povećati rizik za teže oblike bolesti COVID-19
 • Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.
 • Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjeraOrganizacija odmora i prehrane – Rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. – dodatna pojašnjenja 


Preporuke i mjere na globalnoj i europskoj razini


Europa

Dana 10. kolovoza 2020. godine ECDC je objavio ažuriranu verziju procjene rizika: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh

ECDC ima dostupne dodatne dokumente i informacije:
Broj slučajeva i 7 dnevna kumulativna incidencija COVID-19 potvrđenih slučajeva u svijetu mogu se naći na nadzornoj ploči ECDC-a:
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
 
Austrija
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
 
Nizozemska
Government of the Netherlands: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
National Institute for Public Health and the Environment: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19
 
Njemačka
Rober Koch Institut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 
Slovenija
(gov.si): https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenija: https://www.nijz.si/en
 
Ujedinjeno Kraljevstvo
gov.uk – https://www.gov.uk/coronavirus
NHS: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
 
Svijet
 
WHO pruža sveobuhvatne informacije i dokumente
WHO COVID-19-Dashboard: https://covid19.who.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update i Weekly Surveillance Report:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report
 

Izvori informacija

https://www.hzjz.hr/
https://zdravlje.gov.hr/


Informacije o globalnoj epidemiološkoj situaciji

Na stranicama ECDC-a može se pronaći i saznati više o COVID-19 u drugim zemljama: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Regionalni ured WHO-a za Europu, Europska komisija i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i zdravstvenu politiku imaju na raspolaganju COVID-19 Monitor odgovora zdravstvenog sustava (HSRM). Tu su dostupne informacije o europskim zemljama i načinima odgovora na ovu epidemiju. Fokus je na zdravstvenim sustavima i inicijativama za javno: https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx