Idete na put? Sve informacije na jednom mjestu!

Idete na put? Sve informacije na jednom mjestu!
Popis epidemioloških mjera kojih se putnici koji dolaze iz Republike Hrvatske trebaju pridržavati prilikom prelaska državnih granica navedenih zemalja. Stranica se ažurira redovito.
 
Austrija
10. veljače 2021. godine stupile su na snagu postrožene odredbe za ulazak u Austriju. Uz obvezu karantene, koja se može prekinuti negativnim testom 5 dan nakon ulaska u Austriju, za ulazak u Austriju potreban je PCR ili antigenski test ne stariji od 72 sata. Ako se prilikom ulaska ne može  predočiti test, potrebno se testirati u Austriji u roku od 24 sata. Negativan test ni u ovom slučaju ne oslobađa od obveze karantene u trajanju od 10 dana, a koja se može prekinuti novim negativnim testom peti dan od dana ulaska (Dan ulaska vrijedi kao nulti dan). I dalje je ulazak u Austriju u pravilu moguć samo uz prethodnu online registraciju na poveznicama u nastavku, ili ukoliko registracija elektronskim putem nije moguća, putem obrasca koji je potrebno imati sa sobom prilikom ulaska u Austriju:
DE: https://bit.ly/2LEeZBv
EN: https://bit.ly/2Nbpxc1

U svim slučajevima umjesto negativnog PCR ili antigenskog testa može se koristiti i liječnička potvrda na njemačkom ili engleskom jeziku o negativnom nalazu testa:
DE: https://bit.ly/2Z4ZANG
EN: https://bit.ly/2NhtsUn

Od 3. svibnja 2021. na snazi je nova odredba za prekogranične radnike kao i ostale prekogranične putnike. Prekogranični radnici za ulazak u Austriju trebaju predočiti negativan PCR- ili brzi antigenski test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne može predočiti test, ulazak u Austriju moguć je i bez testa, ali pod uvjetom da se u roku od 24 sata u Austriji obavi testiranje. Ova se odredba odnosi i na ostale prekogranične putnike koji redovno prelaze granicu iz obiteljskih razloga ili iz razloga studija/školovanja. Za sve redovne prekogranične putnike vrijedi obveza registracije, najkasnije svakih 28 dana, kao i prilikom svake promjene podataka (test, adresa, odredište, i sl.). Više informacija dostupno je na poveznici

Putovanje u pokrajinu Tirol ograničeno je samo na nužna putovanja. Od 12. veljače morate uz sebe imati negativni test na COVID-19 (ne stariji od 48 sati) pri napuštanju Tirola. Primjenjuju se izuzeća za djecu mlađu od 10 godina, tranzitna putovanja i putovanja do Istočnog Tirola, Jungholza i doline Rißtal.
Više informacija dostupno je na poveznici

Bosna i Hercegovina
Državljani Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom. 
Državljani Republike Hrvatske (s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom) za ulazak u Bosnu i Hercegovine ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2 kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz Hrvatske, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja.
Više informacija potražite na sljedećim poveznicama.  
Crna Gora
Državljani Republike Hrvatske u Crnu Goru mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom. Državljani Republike Hrvatske (s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom) za ulazak u Crnu Goru ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2. Preko graničnih prijelaza Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin i Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče moguć je izlazak putnika iz Crne Gore u terminu 7:00-19:00 sati. Svi ostali granični prijelazi su otvoreni. Trenutno je na snazi zabrana napuštanja objekta stanovanja u vremenu od 22:00 – 05:00 sati, zabranjen je međugradski promet, obvezno je nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom prostoru na cijelom teritoriju Crne Gore, uključujući i djecu stariju od 5 godina.
Više informacija pročitajte na poveznici.

Francuska
Zbog iznimnog pogoršanja epidemiološke situacije na teritoriju cijele Francuske, 3. travnja započinje novo potpuno zatvaranje (confinement). Na snazi ostaju postojeće mjere zabrane izlaska iz kuće u periodu od 19 do 06 sati, obaveza rada na daljinu, zabrana rada trgovina osim onih koje prodaju neophodne proizvode (hrana, lijekovi, knjige i glazba), izlasci iz kuće dozvoljeni su unutar 10 kilometara od mjesta stanovanja. Kina, kazališta i muzeji ostaju i dalje zatvoreni, kao i restorani i barovi osim ukoliko se hrana dostavlja ili uzima za konzumaciju kod kuće. Od 5. travnja travanja zabranjuju se sva putovanja između regija, osim u iznimnim situacijama i u profesionalne svrhe. Nošenje zaštitnih maski obavezno je i na otvorenom i u svim javnim zatvorenim prostorima, te u cjelokupnom javnom gradskom i međugradskom prijevozu. 
Zabranjena su putovanja u Francusku kao i putovanja iz Francuske u odredišta izvan Europske unije (i Andore, Islanda, Lihtenštajna, Kneževine Monako, Norveške, Vatikana, San Marina, Švicarske), osim za ona putovanja za koja postoji opravdan razlog. 

Preporuka je putovati samo u slučajevima nužde. Za putnike starije od 11 godina koji dolaze (zračnim, morskim ili kopnenim putem) na teritorij Francuske Republike iz Republike Hrvatske na snazi je obaveza predočavanja negativnog PCR nalaza ne starijeg od 72h. Za sve putnike koji dolaze iz EU na snazi je i obaveza ispunjavanja tzv. ”Izjave” koja se nalazi na web stranici (na francuskom i engleskom jeziku), a kojom se izjavljuje da osoba nema simptome COVID-19, te da u zadnjih 14 dana koja su prethodila putovanju nije bila u kontaktu s osobom pozitivnom na COVID-19. Maske se moraju nositi u svim vozilima javnog prijevoza.  Više informacija potražite na poveznici.
 
Italija
Vladinom Uredbom produljeno je na cijelom nacionalnom teritoriju Italije izvanredno krizno stanje do 31. srpnja 2021. Temeljem Vladine Uredbe od 26. travnja Italija će započeti s postupnim ukidanjem mjera koje su ograničavale gospodarske i društvene aktivnosti, a većina regija je u žutoj zoni, niskog epidemiološkog rizika. Kretanje između regija niskog epidemiološkog rizika (žutih) regija je dozvoljeno, dok je ono između regija srednjeg i visokog epidemiološkog rizika ograničeno na one koji posjeduju tzv. „green pass“ odnosno zelenu propusnicu. Istu mogu ishodovati osobe koje su i) cijepljene ii) koje su virus preboljele iii) koje su se testirale molekularnim odnosno brzim brisom. U prva dva slučaja ista će vrijediti 6 mjeseci dok će u posljednjem vrijediti 48 sati.
Do 15. svibnja, hrvatski državljani i svi putnici koji dolaze u Italiju moraju predočiti negativan test ne stariji od 48 sati, te se uz to po ulasku podvrgnuti samoizolaciji i opservaciji od strane zdravstvenih ustanova u trajanju od 5 dana. Također, dužni su obavijestiti o svom ulasku zdravstvenu ustanovu, odjel za prevencije, koja je nadležna za teritorij na kojem borave. Nakon samoizolacije od 5 dana u mjestu boravišta/prebivališta u Italiji dužni su se ponovno podvrgnuti testu. Ukoliko ponovljeni test na COVID 19 nakon 5 dana bude negativan, ukida se obveza samoizolacije. Jednake mjere odnose se na dolazak putnika u Italiju iz trećih zemalja, s niskim epidemiološkim rizikom, osim što u tim slučajevima razdoblje samoizolacije 10 dana po dolasku u Italiju.
Uredbom MZ zabranjuje se ulazak u Italiju osobama koje su posljednjih 14 dana boravile ili bile u tranzitu u Brazilu, Indiji, Bangladeshu i Sri Lanki, osim osobama koje u Italiji imaju boravište/prebivalište a koje će po ulasku u Italiju biti podvrgnute strožim mjerama samoizolacije. Iznimke od gornjih pravila odnose se na kretanja opravdana neodgodivim poslom, neodgodivim zdravstvenim potrebama ili vraćanjem u mjesto prebivališta odnosno boravišta, tranzitom do 72 sata, neophodnim ulaskom do 120 sati. I dalje je obavezno nošenje maske na otvorenom te je na snazi zabrana kretanja na cijelom nacionalnom teritoriju od 22 sata do 5 sati ujutro. Obaveza nošenja zaštitne maske odnosi se na otvorene i zatvorene prostore, kako javne tako i privatne, izuzev vlastitog doma. U slučaju nepoštivanja odredbe o nošenju maske, osoba podliježe novčanoj kazni od 400-1000 €. Više informacija dostupno je na poveznici.

Mađarska
5. svibnja Hrvatska i Mađarska potvrdile su uzajamno priznavanje i prihvaćanje potvrda o cijepljenju protiv COVID-19, a potvrde o cijepljenju izdane od nadležnih tijela Republike Hrvatske, odnosno nadležnih tijela Mađarske, uzajamno se priznaju i prihvaćaju neovisno o tome koje je cjepivo korišteno. Građani Republike Hrvatske ili Mađarske uz te potvrde moći će ući u drugu državu bez ograničenja obvezne samoizolacije ili predočenje negativnog testa, te će u drugoj državi uživati ista prava, izuzeća i pristup uslugama koje druga država priznaje svojim građanima koji posjeduju nacionalnu potvrdu o cijepljenju, u skladu s primjenjivim nacionalnim propisima.
Uredbom Vlade od 1. rujna, koja je produljena do kraja listopada 2020., zabranjuje se ulazak u Mađarsku svim stranim državljanima, pa tako i državljanima Republike Hrvatske, koji nemaju odobren stalni ili privremeni boravak u Mađarskoj. Strani državljani koji imaju regulirani boravak u Mađarskoj prilikom povratka iz inozemstva podliježu obavezi samoizolacije/karantene u trajanju od 10 dana. Ista se može ukinuti u slučaju dva negativna testa SARS-COV-2 PCR, izvršena u Mađarskoj o osobnom trošku, u roku od pet dana, s razmakom od najmanje 48 sati. Državljani Republike Hrvatske koji žive u pograničnom pojasu od 30 km mogu ulaziti na teritorij Mađarske, uz jednokratni boravak od najviše 24 sata. Više informacija potražite na poveznici.

Njemačka
U Njemačkoj su na snazi stroge mjere ograničavanja javnih okupljanja i putovanja. Preporučuje se izbjegavanje svih
putovanja koja nisu nužna. Više informacija o aktualnim mjerama nalazi se na poveznici
SR Njemačka kategorizira područja na rizična, visoko rizična i područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19. Odluku o kategorizaciji područja donosi Robert Koch Institut, dostupno na poveznici.
Prema obavijesti Robert Koch Instituta i Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, od 11.04.2021. teritorij cijele Hrvatske je na popisu visoko rizičnih područja. U SR Njemačku iz visoko rizičnih područja i područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19 mogu ući samo njemački državljani i osobe s reguliranim boravkom u SR Njemačkoj, uz određene izuzetke koje odobrava nadležni ured za zdravstvo. Pri ulasku OBAVEZNO moraju posjedovati negativan test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati napravljen u ovlaštenoj ustanovi i ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku te dokaz o digitalnoj ili analognoj najavi ulaska. Za kategoriju putnika koji dolaze iz područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19 propisana je obveza karantene u trajanju od 14 dana koju nije moguće ranije prekinuti. Prema odluci Vlade SR Njemačke donesenom dana 22.03.2021. sve navedene mjere vrijede do 30.6.2021. godine s mogućnošću produženja.
Također, važno je znati da njemačke savezne zemlje pojedinačno donose uredbe te mogu postojati razlike u sadržaju usvojenih uredbi. Više informacija potražite na poveznici.
 
Slovenija
Odlukom slovenske Vlade koja stupa na snagu 25. travnja 2021. godine izmijenjeni su uvjeti ulaska u Republiku Sloveniju. Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena. Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči negativan PCR test na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa, obavljenog u državi članici EU-a ili Schengenskog područja, Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i  Sjeverne Irske ili Sjedinjenim Američkim državama; potvrdu o pozitivnom rezultatu PCR testa koja je starija od 21 dana, ali nije starija od šest mjeseci ili potvrdu liječnika da je osoba preboljela COVID-19 i nije prošlo više od šest mjeseci od pojave simptoma ili dokaz o cijepljenju protiv COVID-19 kojim se dokazuje da je od primanja druge doze cjepiva proizvođača Biontech/Pfizer prošlo najmanje 7 dana, proizvođača Moderna  najmanje 14 dana ili od primanja prve doze cjepiva proizvođača AstraZeneca, proizvođača Johnson i Johnson, te cjepiva Sputnik V prošlo najmanje 21 dan. Potvrda o testiranju i potvrda liječnika trebaju biti izdane u državama članicama EU ili Schengenskog područja, Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske ili Sjedinjenim Američkim državama. Određenim je kategorijama osoba ulazak u Sloveniju dozvoljen bez određivanja karantene i bez negativnog  PCR testa na COVID-19. Više informacija o svim iznimkama i mjere prelaska granice pročitajte na poveznici.
 
Srbija
Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritorij Republike Srbije, od 14. siječnja 2021. godine, osobe koja dolaze u Republiku Srbiju iz svih država svijeta, uz neke izuzetke, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako posjeduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati, izdat od strane provjerenog laboratorija države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju. Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika, već je posljedica neočekivanog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (kašnjenje/odgoda leta, polaska autobusa i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju. Više informacija pročitajte na poveznici.

Švicarska
Republika Hrvatska se od 19. travnja 2021. ponovo nalazi na švicarskom popisu zemalja s visokim rizikom od zaraze koronavirusom, tako da osobe koje u Švicarsku Konfederaciju dolaze iz Republike Hrvatske imaju obavezu desetodnevne karantene, ali i obavezu predočenja negativnog PCR testa izdanog u posljednja 72 sata, neovisno o tome kojim prijevoznim sredstvom dolaze. Djeca do navršene dvanaeste godine života nisu dužna imati dokaz negativnog testa prilikom prelaska švicarske granice (karantena je obavezna. Također sve osobe koje dolaze u Švicarsku Konfederaciju iz Republike Hrvatske, bilo kojim prijevoznim sredstvom, uključujući i one koje su izuzete od obaveze testiranja i karantene, dužne su ispuniti online obrazac koji je dostupan ovdje. U roku od dva dana od dolaska u Švicarsku Konfederaciju osoba je svoj dolazak obavezna prijaviti kantonalnim vlastima i potrebno je slijediti upute kantonalnih vlasti vezano uz izolaciju i mogući izlazak iz nje. 
Detalji o propisanim postupcima pri ulasku u Švicarsku Konfederaciju dostupni su na poveznici

Ujedinjeno Kraljevstvo
Od 15. veljače 2021. na snazi su nove, značajno strože mjere na granici UK. Putnici koji ulaze u Englesku iz RH moraju (1) obaviti testiranje na COVID-19 u periodu od tri dana prije puta i dobiti negativan rezultat, što je preduvjet za polazak na put; (2) naručiti i platiti tzv. travel test package (po cijeni od 210 GBP) koji sadrži dva testa na COVID-19 koje treba obaviti tijekom samoizolacije; (3) ispuniti tzv. passenger locator form u kojem se, između ostaloga, navode detalji o adresi gdje će se provesti desetodnevna samoizolacija, kao i reference number za kupljeni travel test package; (4) otići na lokaciju gdje će se izvršiti samoizolacija te obaviti jedan test na COVID-19 drugog dana samoizolacije (ili prije toga) te osmog dana samoizolacije (ili nakon toga). Više informacija dostupno je na poveznici.
Škotska, Wales i Sjeverna Irska imaju vlastita pravila vezano uz putovanja, te upućujemo sve osobe koje putuju u te regije da detaljno prouče informacije na njihovim službenim stranicama.

Dodatne informacije možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Reopen Europa.

Više informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u državama članicama Europske unije dostupno je i na stranicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti