Informacije vezane uz pružanje usluga socijalne skrbi i organizacija civilnih društava

Slika /vijesti/Obitelj.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalu politiku izdalo naputke o postupanju, specifične mjere zaštite te preporuke. 

AŽURIRANO 26. ožujka

 

OBAVIJEST

Obavještavamo centre za socijalnu skrb i sve pružatelje usluga socijalnih skrbi da upite u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa šalju na: kontakt [email protected]


S obzirom na daljnji razvoj epidemiološke situacije u RH uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a s ciljem trenutačne zaštite života i zdravlja pučanstva u RH, uvodi se nužna mjera posebne organizacije ustanova soc. skrbi kojima je osnivač RH, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za vrijeme dok traje proglašena epidemija koronavirusom. Odluku o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova socijalne skrbi i drugih pružatelja socijalnih usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti uzrokovane koronavirusom, možete pročitati na poveznici.

Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova soc. skrbi i drugih pružatelja soc. usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti uzrokovane koronavirusom
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/odluka-o-uvodjenju-nuzne-mjere-posebne-organizacije-ustanova-soc-skrbi-i-drugih-pruzatelja-soc-usluga-za-vrijeme-proglasene-epidemije-bolesti-covid-19/12664

Naputak o postupanju svim pružateljima usluga socijalne skrbi i Specifične mjere zaštite vezano u koronavirus
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/ponavljamo-naputak-o-postupanju-svim-pruzateljima-usluga-socijalne-skrbi-i-specificne-mjere-zastite-vezano-uz-ncov-bolesti-covid-19-12-3-2020/12598

Naputak o postupanju u ustanovama socijalne skrbi
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/ponavljamo-naputak-o-postupanju-svim-pruzateljima-usluga-socijalne-skrbi-i-specificne-mjere-zastite-vezano-uz-ncov-bolesti-covid-19-12-3-2020/12598

HZJZ preporuke ustanovama socijalne skrbi
https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti2020/Preporuke%20ustanove%20socijalne%20skrbi%2027%202%2014.30h.pdf

Preporuka u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane koronavirusom 
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/preporuka-u-svrhu-sprecavanja-epidemije-bolesti-uzrokovane-covid-19-14-3-2020/12644

Preporuka pružateljima socijalnih usluga
https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti2020/Preporuka%20u%20svrhu%20spre%C4%8Davanja%20epidemije%20bolesti%20uzrokovane%20COVID-19.pdf

Obavijest organizacijama civilnoga društva
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/obavijest-organizacijama-civilnoga-drustva-covid-19/12645

Preporuke Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
https://posi.hr/preporuke-osobama-s-invaliditetom-i-javnosti-vezano-uz-koronavirus/

Poziv građanima za uključivanje u volonterske akcije vezane uz koronavirus
 
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/poziv-gradjanima-za-ukljucivanje-u-volonterske-akcije-vezane-uz-bolest-covid-19-12652/12652