Mjere i aktivnosti u zatvorskom sustavu usmjerene prevenciji širenja korona virusa

Od početka veljače 2020. godine u Ministarstvu pravosuđa, Upravi za zatvorski sustav i probaciju redovito se prate epidemiološki pokazatelji o riziku od bolesti uzrokovane novim koronavirusom (COVID-19) te se poduzimaju mjere i aktivnosti prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite, u svrhu zaštite zdravlja svih osoba lišenih slobode i službenika te pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja. Sukladno navedenom, odmah je započeto s pojačanim praćenjem zdravstvenog stanja zatvorenika i maloljetnika te su poduzete mjere opreza koje uključuju pojačanu higijenu osoba, prostorija i prostora, dodatno opskrbljivanje odjela zdravstvene zaštite zaštitnom opremom te donošenje internih uputa o postupanju u slučajevima sumnje na zarazu koronavirusom (za službenike i namještenike te za zatvorenike). 

Praćenjem aktualnih epidemioloških pokazatelja o povećanom riziku od bolesti, od 14. ožujka 2020. godine nadalje, u kaznenim tijelima postupno se uvode i primjenjuju sljedeće mjere: ograničeno je pravo zatvorenika na posjete te se posjeta može odobriti isključivo po posebnom odobrenju upravitelja, a kada je to nužno radi zaštite prava zatvorenika u sudskom postupku ili u drugim nepredvidivim slučajevima. 
zatvorenicima se ne odobravaju pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom, što uključuje pogodnosti dužih i češćih posjeta te pogodnosti izlazaka 
  • obustavljene se sve aktivnosti organizacija civilnog društva u kaznenim tijelima
  • intenzivirano je korištenje video-linka s nadležnim sudovima, radi smanjivanja broja izvođenja zatvorenika
  • obustavljeno je upućivanje zatvorenika na rad izvan kaznenog tijela
  • u suradnji službenika odjela zdravstvene zaštite i odjela osiguranja u kaznenim tijelima su utvrđeni protokoli zaprimanja paketa za zatvorenike
Radi ublažavanja štetnih psiholoških posljedica navedenih mjera te radi omogućavanja održavanja kontakata između zatvorenika i članova njihovih obitelji, osobito djecom, zatvorenicima je omogućeno češće i duže telefoniranje, a uz podršku UNICEFa proširena je mogućnost video-posjeta zatvorenicima. U skladu s mogućnostima kaznenih tijela, zatvorenicima je omogućen češći boravak na svježem zraku te su intenzivirane aktivnosti strukturiranog i svrhovitog korištenja slobodnog vremena zatvorenika.

Kaznena tijela sukladno organizacijskim mogućnostima osiguravaju provođenje mjera dezinfekcije, te osiguravaju dovoljnu količinu odgovarajućih zaštitnih sredstava.

Nadalje, utvrđen je protokol postupanja u slučaju da zatvorenik manifestira tegobe dišnih puteva i/ili druge simptome koji mogu ukazivati na nastanak bolesti.

Napominjemo da Ministarstvo pravosuđa u koordinaciji s nadležnim sudovima i državnim odvjetništvima u svrhu zaštite zdravlja svih zatvorenika i službenika kaznenih tijela, te posredno zaštite zdravlja šire društvene zajednice poduzima sve mjere na rasterećenju kaznenih tijela i osiguravanju što boljih uvjeta osobama koje se nalaze u zatvorima i kaznionicama. 

Svako kazneno tijelo odredilo je posebne prostorije za izolaciju osoba sa simptomima koji mogu ukazivati na nastanak bolesti. Isto tako u okviru zatvorskog sustava pripremaju se  i odgovarajući izolirani prostori većeg kapaciteta za slučaj pojave epidemije i smještaj većeg broja osoba lišenih slobode.

Zaključno radi potpunog informiranja javnosti ovim putem napominjemo da do sada nije zabilježen slučaj zaraze osoba lišenih slobode novim koronavirusom, a Uprava za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa ostvaruje kontinuiranu suradnju s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Nacionalnim stožerom te se i nadalje poduzimaju sve potrebne radnje kako bi se spriječila pojava epidemije novim koronavirucsom (COVID-19).

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusom u tijelima zatvarskog sustava (kaznionice, zatvori, odgodjni zavodi, centri)
Preporuka postupanja za djelatnike pravosudne policije