COVID-19 tjedno izvješće - 2. studenog

Slika /vijesti/Tjedno.jpg

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za Republiku Hrvatsku na dan 2. studenog 2020. 

Testirani Potvrđeni slučajevi Aktivni slučajevi Oporavljeni Samoizolacije Hospitalizirani Na respiratoru Umrli
507 163 (+5115*) 52660 (+1165*) 14734 37332 25925 1127 94 (+16*) 594 (+32*)
Ukupno je 487 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  76,6 godina. 196  osoba preminulo je na respiratoru.
*u posljednja 24 sata

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoji 26 testnih mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na COVID-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju COVID-19 pozitivnih osoba, zatim o COVID-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama. Više o testnim centrima možete pronaći na linku.


Epidemiološki pokazatelji na dan 2. studenoga 2020.
  • Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 378/100 000
  • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 652,8/100 000
  • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: sve
  • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: sve
  • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 57.622
  • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 26,8%
  • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 507 163; 10,4%
  • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 1,9/100 000
  • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 142
  • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 145,3/1 000 000

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj

Geografska distribucija novih slučajeva COVID-19 po županijama - u dvotjednom razdoblju od 27.10.-2.11. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Grad Zagreb, a slijedi Splitsko-dalmatinska županija te Zagrebačka županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu ima Međimurska županija, a slijede je Krapinsko-zagorska županija i Grad Zagreb.

Županija Stopa
ZADARSKA 246,8
273,0
PSŽ 274,1
KKŽ 376,9
ŠKŽ 382,4
LSŽ 467,0
PGŽ 492,9
SMŽ 494,7
528,1
VPŽ 532,8
VSŽ 548,7
BBŽ 563,4
DNŽ 569,2
SDŽ 613,3
BPŽ 621,8
OBŽ 676,3
ZAGREBAČKA 679,6
836,6
GZ 962,5
KZŽ 1020,3
1092,6
UKUPNO 652,8
 
Slika 1. 14-dnevna stopa po županijama u Hrvatskoj na dan 2.11.2020.Epidemija po tjednima, od 29.-36. tjedna epidemije
U Tablici 1. dan je prikaz epidemioloških pokazatelja po tjednima epidemije. Iz podataka je vidljivo da jedni od najvažnijih epidemioloških pokazatelja - stopa potvrđenih slučajeva te udio pozitivnih testova, nakon pozitivnog trenda u razdoblju 29.-31. tjedna, u 32.-36. tjednu ponovno rastu, uz relativno značajne skokove u posljednja 4 tjedna. Stopa potvrđenih slučajeva padala je do  31. tjedna kada je iznosila 31,2 te od tada kontinuirano raste i u 36. tjednu iznosi 369,8. Broj novih slučajeva u odnosu na tjedan prije porastao je za 40%. Ukupan broj testiranja, nakon blagoga pada u 32. i 33. tjednu, od 34. tjedna kontinuirano raste te je u 36. tjednu napravljeno ukupno 56480 testova. Udio pozitivnih osoba u ukupnim testiranjima također je  padao do 31. tjedna, od kada kontinuirano raste da bi u 36. tjednu iznosila 26,8%.

Tablica 1. Pregled broja potvrđenih slučajeva po tjednima, od 29. do 36. tjedna epidemije.

U tablici 2. dan je prikaz seta pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te karakteristike smrtnih slučajeva ne pokazuje rast u posljednja 3 tjedna. Unatoč povećanju apsolutnog broja slučajeva na respiratoru, iz podataka je vidljivo kako je udio osoba s težom kliničkom slikom nepromijenjen zadnja 3 tjedna. Jednako tako, unatoč većem apsolutnom broju i stopi smrtnih slučajeva, udio smrtnih slučajeva u ukupnom broju slučajeva.

Tablica 2. Pregled oboljelih na respiratoru i umrlih po tjednima, od 29. do 36. tjedna epidemije

U tablici 3. prikazano je kretanje 7-dnevne stope po danu tijekom listopada s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. Iz tablice vidljiv je pad 7-dnevnih stopa incidencije te smirivanje epidemiološke situacije početkom listopada te nagli rast stopa nakon izbijanja mnogih mikrožarišta koja su potom dovela do širenja i rasta stopa u svim županijama.

Tablica 3. Prikaz 7-dnevnih stopa incidencije na 100 000 stanovnika po danu

Klinički aspekti – Hospitalizacije i težina kliničke slike za period 27.10.-2.11.2020.
Na slici 2. prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 131 i maksimalnih 180, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao u rasponu od 6,1% do 11,2%.

Slika 2. Prikaz dnevnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (27.10.-2.11.2020)

Slika 3. prikazuje udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva u zadanom tjednom periodu, njih 7,2% je hospitalizirano, što predstavlja blagi pad u odnosu na prošlotjednih 7,6%. Na respirator je u istom periodu stavljeno 76 osoba, što čini 0,5% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva, odnosno jednak udio kao i prethodni tjedan.

Slika 3. Odnos ukupnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (27.10.-2.11.2020)

Iz grafičkog prikaza na slici 4. vidljivo je da nagib krivulje potvrđenih slučajeva prati krivulja ozdravljenih slučajeva, dok krivulja aktivnih slučajeva, uz pojedine uzlazne, pokazuje i plato u određenim periodima. Nakon izmjene duljine trajanja izolacije oboljelih bilježi se nagli pad broja aktivnih slučajeva u drugoj polovici rujna, a nakon čega je broj aktivnih slučajeva dva tjedna stagnirao, da bi ponovno kontinuirano rastao. U posljednjih 3 tjedna bilježi se značajan rast krivulje ukupnog broja potvrđenih slučajeva, kojega prati i rast ukupnog broja ozdravljenih i aktivnih slučajeva.

Slika 4. Kretanje ukupnog broja slučajeva, oporavljenih, preminulih i aktivnog broja slučajeva od početka epidemije

Dobno-spolna raspodjela COVID-19 smrtnih slučajeva
Ukupno je 487 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi 76,6 godina. 196 osoba preminulo je na respiratoru. Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4. i na slici 5.
 
DOBNA SKUPINA  
10-19

20-29
 
30-39
 
40-49
 
50-59
 
60-69
 
70-79
 
80-89
 
90-99
 
100+
MUŠKARCI 0 0 0 2 19 58 99 73 20 0
ŽENE 1 0 3 1 1 28 65 86 30 1
Tablica 4. Preminuli po dobnoj skupini i spolu u periodu 29.6-2.11.2020.

Slika 5. Dobno-spolna raspodjela umrlih od COVID-19 u periodu 29.6-2.11.2020.

Smrtni slučajevi  za period 27.10.-2.11. 2020.
U posljednjih tjedan dana preminule su 142 osoba, od toga je 51 (35,9%) osoba bila na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5., a po županijama u tablici 6.
 
DOBNA SKUPINA 30-39 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
MUŠKARCI 0 3 20 30 21 4
ŽENE 1 1 7 22 22 11
Tablica 5. Raspodjela po dobi i spolu osoba preminulih u posljednjih tjedan dana
 
Županija Broj novooboljelih u razdoblju
27.10.-2.11.
Incidencija novih slučajeva u posljednjih 7 dana na
100 000 st
Broj umrlih u razdoblju
27.10.-2.11.
Ukupni broj umrlih Ukupna stopa smrtnosti na
1 000 000 st
GRAD ZAGREB 4215 523,9 35 131 162,8
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 301 278,9 4 18 166,8
BRODSKO-POSAVSKA 616 439,8 7 15 107,1
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 457 377,0 0 16 132,0
ISTARSKA 297 142,3 2 16 76,6
KARLOVAČKA 328 280,8 11 21 179,7
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 265 246,0 2 21 195,0
KRAPINSKO-ZAGORSKA 709 565,6 16 27 215,4
LIČKO-SENJSKA 119 263,4 4 17 376,2
MEĐIMURSKA 719 654,1 9 10 91,0
OSJEČKO-BARANJSKA 1074 387,4 14 52 187,6
POŽEŠKO-SLAVONSKA 97 142,9 2 11 162,1
PRIMORSKO-GORANSKA 876 308,2 0 18 63,3
SISAČKO-MOSLAVAČKA 447 300,8 3 16 107,7
SPLITSKO-DALMATINSKA 1628 363,3 7 87 194,2
ŠIBENSKO-KNINSKA 223 222,7 6 16 159,8
VARAŽDINSKA 868 519,8 3 7 41,9
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 225 299,0 2 18 239,2
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 514 333,0 7 26 168,4
ZADARSKA 270 160,6 0 10 59,5
ZAGREBAČKA 1204 389,1 8 41 132,5
UKUPNO 15452 378,0 142 594 145,3
 
Tablica 6. Novooboljeli i preminuli u posljednjih tjedan dana te ukupno preminuli

Žarišta
Epidemiološka situacija u Hrvatskoj
U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne i primorske Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi. Najviše 7-dnevne stope na dan 2. studenoga zabilježene su u kontinentalnoj Hrvatskoj i to u Međimurskoj (654,1)  i Krapinsko-zagorskoj (565,6) županiji, zatim u Gradu Zagrebu (523,9) te Varaždinskoj (519,8) i Brodsko-posavskoj županiji (439,8). U primorskim županijama najnižu stopu bilježi Istarska županija (142,3) dok su veće stope zabilježene u ostalim primorskim županijama međutim i dalje su značajno niže u odnosu na kontinent. Unatoč velikom porastu broja oboljelih nema zabilježenih žarišta s velikim grupiranjem oboljelih, već se uglavnom radi o velikom broju mikrožarišta i manjih grupiranja koja svakako imaju svoj značajan utjecaj na opću epidemiološku situaciju u zemlji. I dalje se bilježe oboljeli povezani s obiteljskim okupljanjima raznih sadržaja i okolnosti (najčešće krštenja, rođendani, vjenčanja), proslavama ili domjencima, zbornim pjevanjem, izlascima ili treninzima i takmičenjima raznih sportskih klubova. Iz tih aktivnosti svakodnevnog života zaražavanje se prenosi u radne sredine te na taj način niti jedan radna sredina nije pošteđena mogućnosti da se u njoj pojavi više zaraženih. Tako se evidentiraju i prate proboji virusa u zdravstvene ustanove, najčešće bolnice, ali i povremeno u ustanove u socijalnoj skrbi. Isti princip vrijedi i za odgojno-obrazovne ustanove, među kojima najviše zaraženih ima u srednjim školama. Značajan udio u oboljelima kontakti su prethodno oboljelih slučajeva.
 
Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana
U prethodnih tjedan dana oboljelo je ukupno 15.452 osoba – nešto je veći udio osoba ženskog spola (50,6%). Slična raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dojenčadi te djece 1-6 godina. U tim je skupinama ujedno i najmanji broj zabilježenih slučajeva. Po dobnim skupinama – najmanji udio oboljelih zabilježen je u dobnim skupinama djece (9,8%). Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, odnosno 47,8%. Odrasli u rasponu dobi od 19-65 godina čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 12.125 (78,5 %). Distribucija oboljelih po dobi nije se značajno promijenila u odnosu na prošli tjedan.

Cjelokupni prikaz nalazi se na slici 6. i u tablici 7.

Slika 6. Raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana po dobnim skupinama
 
  DOBNA SKUPINA M % Ž % UKUPNO UDIO
DJECA 0 10 41,7% 14 58,3% 24 1517 0,2% 9,8%
1-6 75 61,0% 48 39,0% 123 0,8%
7-10 115 54,8% 95 45,2% 210 1,4%
11-14 227 52,2% 208 47,8% 435 2,8%
15-18 376 51,9% 349 48,1% 725 4,7%
ODRASLI 19-30 1504 51,6% 1411 48,4% 2915 12125 18,9% 78,5%
31-40 1399 48,5% 1483 51,5% 2882 18,7%
41-50 1414 47,3% 1573 52,7% 2987 19,3%
51-65 1666 49,9% 1675 50,1% 3341 21,6%
STARIJI 66+ 840 46,4% 970 53,6% 1810 1810 11,7% 11,7%
UKUPNO   7626 49,4% 7826 50,6% 15452 100,0%
Tablica 7. Dobno spolna raspodjela oboljelih u razdoblju 27.10.-2.11.2020.

Mjere
Od inicijalne prilagodbe mjera koje se započele krajem travnja u svrhu nastavka gospodarskih, ekonomskih i društvenih aktivnosti, kontinuirano su na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije, nošenja maski za lice ili medicinskih maski u određenim zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima te ograničenja broja osoba na privatnim i javnim okupljanjima. Od kraja kolovoza, na prijedlog lokalnih stožera, donose se i ciljanje mjere na lokalnoj razini od kojih se većina odnosila na ograničenja broja osoba na vjenčanjima, sprovodima i ostalim privatnim okupljanjima, mjere za organizaciju većih manifestacija, zabrane posjeta u bolnicama i domovima za starije te zabranu publike na sportskim natjecanjima. U proteklih tjedan dana donesena je Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije te su produljene Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba i Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je nadopunu za Upute za rad studentskih domova s obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020./2021., izdao preporuke za Organiziranu izolaciju u zajednici za korisnike pružatelja usluge smještaja za starije i nemoćne osobe i odrasle osobe s invaliditetom te petu verziju Kriterija za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantene. Također, na web stranici objavljene su kratke upute za izolaciju/samoizolaciju za pozitivne osobe i bliske kontakte.


Preporuke i mjere na globalnoj i europskoj razini
Europa
Dana 24. rujna 2020. godine ECDC je objavio ažuriranu verziju procjene rizika: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
ECDC ima dostupne dodatne dokumente i informacije: https://www.ecdc.europa.eu/enhttps://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
Broj slučajeva i 7 dnevna kumulativna incidencija COVID-19 potvrđenih slučajeva u svijetu mogu se naći na nadzornoj ploči ECDC-a: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
 
Austrija
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz – https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
 
Nizozemska
Government of the Netherlands - https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
National Institute for Public Health and the Environment - https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19
 
Njemačka
Rober Koch Institut - https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 
Slovenija
(gov.si) – https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenija - https://www.nijz.si/en
 
Ujedinjeno Kraljevstvo
gov.uk – https://www.gov.uk/coronavirus
NHS - https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
 
 
Svijet
WHO pruža sveobuhvatne informacije i dokumente - WHO COVID-19-Dashboard - https://covid19.who.int/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update i Weekly Surveillance Report: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reportshttps://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report
 
Izvori informacija
https://www.hzjz.hr/
https://zdravlje.gov.hr/

Informacije o globalnoj epidemiološkoj situaciji
Na stranicama ECDC-a može se pronaći i saznati više o COVID-19 u drugim zemljama: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases. Regionalni ured WHO-a za Europu, Europska komisija i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i zdravstvenu politiku imaju na raspolaganju COVID-19 Monitor odgovora zdravstvenog sustava (HSRM). Tu su dostupne informacije o europskim zemljama i načinima odgovora na ovu epidemiju. Fokus je na zdravstvenim sustavima i inicijativama za javno: https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx