COVID-19 tjedno izvješće - 21. rujna

COVID-19 tjedno izvješće - 21. rujna

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih 7 dana i epidemiološki pokazatelji na dan 21. rujna 2020. godine. 


Testirani
Potvrđeni slučajevi Aktivni slučajevi Oporavljeni Samoizolacije Hospitalizirani Na respiratoru Umrli
262.132 (+3268*) 14992 (+70*) 2002 12737 9159 297 24
(+5*)
253 (+5*)
 
Ukupno je 146 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  76,3 godina. Šezdeset i dvije osobe su preminule  na respiratoru.
* u posljednja 24 sata. 


Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 22 testna mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na COVID-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju COVID-19 pozitivnih osoba, zatim o COVID-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama. Više o testnim centrima možete pronaći na poveznici.

Epidemiološki pokazatelji na dan 21. rujna 2020
 • Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 34,1/100 000
 • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 71,2/100 000
 • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: Brodsko-posavska, Karlovačka, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska
 • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska, Virovitičko-podravska
 • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 37 118
 • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 3,8 %
 • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 262 132, 5,7 %
 • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 0,49/100 000
 • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 26
 • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 61,9/1 000 000

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj

Geografska distribucija novih slučajeva COVID-19 po županijama
U dvotjednom razdoblju od 8.9.-21.9. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Splitsko-dalmatinska županija, a slijede je Grad Zagreb te Zadarska županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Koprivničko-križevačkoj i Varaždinskoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu ima Požeško-slavonska županija, a slijede je Splitsko-dalmatinska i Ličko-senjska županija.


GZ 63,1
BBŽ 85,3
BPŽ 106,4
DNŽ 123,7
17,7
77,0
KKŽ 29,7
KZŽ 60,6
LSŽ 126,2
49,1
OBŽ 40,4
PSŽ 194,5
PGŽ 46,8
SMŽ 26,9
SDŽ 154,7
ŠKŽ 64,9
13,2
VPŽ 112,9
VSŽ 53,8
ZADARSKA 98,7
ZAGREBAČKA 43,6
UKUPNO 71,2Epidemija po tjednima, od 19.-30. tjedna epidemije
U Tablici 1. dan je prikaz epidemioloških pokazatelja po tjednima epidemije. Iz podataka je vidljivo da jedni od najvažnijih epidemioloških pokazatelja, stopa potvrđenih slučajeva, broj testiranja te udio pozitivnih pokazuju pozitivan trend u posljednja 4 tjedna. Stopa potvrđenih slučajeva kontinuirano pada od 27. tjedna kada je iznosila 47,6 na 34 u 30. tjednu. Ukupan broj testiranja kontinuirano raste unazad 5 tjedana, odnosno od 25. tjedna. Udio pozitivnih osoba u ukupnim testiranjima također stabilno pada te je s 12,5 u 26. tjednu epidemije pao na 3,8 u 30. tjednu.
 
Tablica 1. Pregled broja potvrđenih slučajeva po tjednima, od 19.-30. tjedna epidemije.


U tablici 2. dan je prikaz seta pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te karakteristike smrtnih slučajeva. Iz tablice je vidljivo da se u posljednja 3 tjedna bilježi povećanje prosječne dobi oboljelih slučajeva, broj slučajeva na respiratoru te stopa smrtnih slučajeva, što korespondira s dosadašnjim saznanjima da će se u osoba starije životne dobi češće razvijati teži klinički oblici bolesti te će smrtnost biti veća u starijim dobnim skupinama.
 
Tablica 2. Pregled oboljelih na respiratoru i umrlih po tjednima, od 19.-30. tjedna epidemije


U tablici 3 prikazano je kretanje 7-dnevne stope tijekom posljednja dva tjedna s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. U većini županija 7-dnevna stopa je uglavnom stabilna ili u blagom padu.
 
Tablica 3. Prikaz 7-dnevnih stopa incidencije na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan danaKlinički aspekti – hospitalizirani, na respiratoru i ozdravljeni u posljednjih tjedan dana
Na slici 2 prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 17 i maksimalnih 35, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao se u rasponu od 7,3% do 42,9%.


Slika 2. Prikaz dnevnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (15.9.-21.9.)

Slika 3 prikazuje udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva u zadanom tjednom periodu, njih 13,2% je hospitalizirano. Na respirator je u istom periodu stavljeno 20 osoba, što čini 1,4% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva.

Slika 3. Odnos ukupnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (15.9.-21.9.)

Slika 4. Kretanje ukupnog broja slučajeva, oporavljenih, preminulih i aktivnog broja slučajeva (18.6.- 21.9.)

Preminuli od COVID-19, 15.9.-21.9., dob i spol
Ukupno je 146 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  76,3 godina.
Šezdeset i dvije osobe su preminule na respiratoru.
Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4 i na slici 5.

Tablica 4. Preminuli po dobnoj skupini i spolu
DOBNA SKUPINA 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
MUŠKARCI 1 10 17 32 21 4 1
ŽENE 0 0 9 15 30 6 0


Slika 5. Dobno-spolna raspodjela umrlih od COVID-19 u periodu 29.6-21.9.2020.

U posljednjih tjedan dana preminulo je 26 osoba, od toga je 14 (53,8 %) osoba bilo na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5, a po županijama u tablici 6.

Tablica 5. Raspodjela po dobi i spolu osoba preminulih u posljednjih tjedan dana
DOBNA SKUPINA 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
MUŠKARCI 3 2 2 4 0
ŽENE 0 3 6 5 1


Žarišta
Tablica 6. Novooboljeli i preminuli u posljednjih tjedan dana te ukupno preminuli
Županija Broj novooboljelih u razdoblju
15.9.-21.9.
Incidencija novih slučajeva u posljednjih 7 dana na
100 000 st
Broj umrlih u razdoblju
15.9.-21.9.
Ukupni broj umrlih Ukupna stopa smrtnosti na
1 000 000 st
GRAD ZAGREB 232 28,8 6 39 48,5
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 45 41,7 0 1 9,3
BRODSKO-POSAVSKA 74 52,8 0 4 28,6
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 51 42,1 2 12 99,0
ISTARSKA 6 2,9 1 13 62,3
KARLOVAČKA 63 53,9 0 2 17,1
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 8 7,4 0 16 148,5
KRAPINSKO-ZAGORSKA 49 39,1 0 2 16,0
LIČKO-SENJSKA 36 79,7 0 1 22,1
MEĐIMURSKA 44 40,0 0 0 0,0
OSJEČKO-BARANJSKA 67 24,2 2 26 93,8
POŽEŠKO-SLAVONSKA 75 110,5 1 4 58,9
PRIMORSKO-GORANSKA 55 19,3 1 4 14,1
SISAČKO-MOSLAVAČKA 18 12,1 2 5 33,6
SPLITSKO-DALMATINSKA 344 76,8 2 67 149,5
ŠIBENSKO-KNINSKA 30 30,0 1 7 69,9
VARAŽDINSKA 5 3,0 0 3 18,0
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 27 35,9 4 7 93,0
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 41 26,6 2 16 103,6
ZADARSKA 60 35,7 0 7 41,6
ZAGREBAČKA 64 20,7 2 17 54,9
UKUPNO 1394 34,1 26 253 61,9Kontinentalna Hrvatska
U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, najviše u Gradu Zagrebu, Požeško-slavonskoj te Brodsko-posavskoj. Najviše 7-dnevne stope na dan 14. rujna zabilježene su u Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj te Brodsko-posavskoj županiji. U posljednjih tjedan dana zbog pojave novih žarišta značajna porast oboljelih bilježe Karlovačka i Međimurska županija. U Karlovačkoj je županiji veliki broj oboljelih povezan s aktivnostima vezanim uz zborno pjevanje, dok je u Međimurskoj županiji grupiranje oboljelih povezano s vjenčanjem. U Brodsko-posavskoj, Virovitičko-podravskoj te Zagrebačkoj županiji također se bilježe grupiranja oboljelih povezanih s vjenčanjima. I ovaj je tjedan zabilježen manji broj oboljelih povezan s maturalnom zabavom u Požeško-slavonskoj županiji te domom za starije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Manja grupiranja oboljelih povezanih sa širenjem bolesti na radnom mjestu zabilježena su u nekoliko županija, dok se veće grupiranje na radnom mjestu koje trenutno bilježi i kontakte pojavilo u Krapinsko-zagorskoj županiji.  Slučajevi bolesti pojavili su se i u školama, no nije došlo do značajnijeg širenja među učenicima i djelatnicima. I dalje se bilježe slučajevi koji su oboljeli po povratku s godišnjeg odmora. Dio oboljelih uvezeni su slučajevi iz inozemstva te je veliki udio kontakta oboljelih osoba.
 
Primorska Hrvatska
I  u primorskoj Hrvatskoj zabilježeni su slučajevi oboljelih osoba u svim županijama. Najveći broj oboljelih zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, a najveća 7-dnevna stopa u Ličko-senjskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U većini županija nakon završetka turističke sezone broj oboljelih ponovno opada. U Splitsko-dalmatinskoj županiji također je zabilježeno grupiranje povezano s pjevanjem u zboru te nekoliko manjih grupiranja povezanih sa širenjem bolesti na radnom mjestu. I u drugim primorskim županijama zabilježeno je širenje bolesti povezano s radnim mjestom, no s obzirom da je većina kontakta odmah stavljena pod zdravstveni nadzor, nigdje nije zabilježen veći broj oboljelih. Kao i u kontinentalnom djelu, iako su se oboljeli pojavili u više škola, nije zabilježeno veće širenje među učenicima i djelatnicima. Značajan je udio oboljelih koji su kontakti ranije evidentiranih slučajeva.


Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana
U prethodnih tjedan dana oboljelo je ukupno 1394 osoba – otprilike jednak broj osoba ženskog (51,6%) i muškog spola. Jednaka raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dobnim skupinama ispod 7 godina, u kojima je i najmanji broj oboljelih te u dobnoj skupini 51-65, u kojoj prevladavaju žene (56,4%)
 
Po dobnim skupinama – oboljelo je 187 djece te 185 osoba starije životne dobi, što čini jednak postotak u ukupnom broju oboljelih, odnosno 13%. Od djece je najmanje je oboljelo mlađe od 1 godine, ukupno 2. Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, ukupno 75. Odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 1022 (73,3%).
 
Distribucija oboljelih po dobi nije se značajno promijenila u odnosu na prošli tjedan, osim blagog porasta u djece s 10,5% na 13,4%.
 
Cjelokupni prikaz nalazi se na slici 6 i u tablici 6.

Slika 6. Raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana po dobnim skupinama
Tablica 6. Dobno spolna raspodjela oboljelih u razdoblju 15.9.-21.9.2020.
Kategorija Dobna skupina Broj slučajeva muškarci Udio muškaraca (%) Broj slučajeva žene Udio žena (%) Ukupni zbroj po dobnim skupinama i kategorijama Udio dobnih skupina i kategorija u ukupnom broju slučaja (%)
DJECA 0 2 100,0% 0 0,0% 2 187 0,1% 13,4%
1-6 6 27,3% 16 72,7% 22 1,6%
7-10 17 45,9% 20 54,1% 37 2,7%
11-14 25 49,0% 26 51,0% 51 3,7%
15-18 34 45,3% 41 54,7% 75 5,4%
ODRASLI 19-30 133 51,8% 124 48,2% 257 1022 18,4% 73,3%
31-40 119 54,3% 100 45,7% 219 15,7%
41-50 108 48,0% 117 52,0% 225 16,1%
51-65 140 43,6% 181 56,4% 321 23,0%
STARIJI 66+ 90 48,6% 95 51,4% 185 185 13,3% 13,3%
UKUPNO   674 48,4% 720 51,6% 1394 100,0%


Mjere
I dalje su kontinuirano na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije. Također, obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima.

Odluke stožera od rujna 2020.
 • 2.rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
 • 2.rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
 • 2. rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Koprivničko-križevačke županije
 • 3. rujna - Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
 • 3. rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
 • 5. rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
 • 7. rujna - Odluka o izmjeni  Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije „Barovi“
 • 8. rujna - Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
 • 8. rujna - Odluka o uvođenju novih epidemioloških mjera za područje Grada Otočca
 • 9. rujna- Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
 • 9. rujna - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
 • 11. rujna - Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
 • 11. rujna - Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
 • 11. rujna - Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
 •  (2020.)​
 • 14. rujna - Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
 • 14. rujna - Odluka o dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
 • 14. rujna - Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
 • 21. rujna - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
 
Preporuke HZJZ-a
 • Bolesti i zdravstvena stanja koja mogu povećati rizik za teže oblike bolesti COVID-19
 • Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.
 • Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera
 • Organizacija odmora i prehrane – Rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. – dodatna pojašnjenja
 • Viziri ne mogu zamijeniti maske osim kada je prisutan učenik/osoba oštećenog sluha – Rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. – dodatna pojašnjenja
 • Kriteriji za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantene – Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“)
 • Uvjeti korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika
 • Upute za rad studentskih domova s obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020./2021.
 • Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u učeničkim domovima s obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020./2021.

Preporuke i mjere na globalnoj i europskoj razini

Europa
Dana 10. kolovoza 2020. godine ECDC je objavio ažuriranu verziju procjene rizika: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh
ECDC ima dostupne dodatne dokumente i informacije: https://www.ecdc.europa.eu/en i https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
Broj slučajeva i 7 dnevna kumulativna incidencija COVID-19 potvrđenih slučajeva u svijetu mogu se naći na nadzornoj ploči ECDC-a: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
 
Austrija
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz – https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
 
Nizozemska
Government of the Netherlands - https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
National Institute for Public Health and the Environment - https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19
 
Njemačka
Rober Koch Institut - https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 
Slovenija
(gov.si) – https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenija - https://www.nijz.si/en
 
Ujedinjeno Kraljevstvo
gov.uk – https://www.gov.uk/coronavirus
NHShttps://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
  - 
 
Svijet
WHO pruža sveobuhvatne informacije i dokumente
WHO COVID-19-Dashboard: https://covid19.who.int/ i https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update i Weekly Surveillance Report: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports i https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report
 
Izvori informacija
https://www.hzjz.hr/
https://zdravlje.gov.hr/

Informacije o globalnoj epidemiološkoj situaciji
Na stranicama ECDC-a može se pronaći i saznati više o COVID-19 u drugim zemljama: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Regionalni ured WHO-a za Europu, Europska komisija i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i zdravstvenu politiku imaju na raspolaganju COVID-19 Monitor odgovora zdravstvenog sustava (HSRM). Tu su dostupne informacije o europskim zemljama i načinima odgovora na ovu epidemiju. Fokus je na zdravstvenim sustavima i inicijativama za javno: https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx