Dodatne upute stožerima civilne zaštite o izdavanju e-Propusnica

Slika /vijesti/GRB_SIVO.jpg

Nastavno na uputu o izdavanju e-Propusnica od 08. 04. 2020. godine, a na temelju upita Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva pravosuđa, daje se dopuna upute. 

Članovima zadruga, koji nisu zaposlenici niti vlasnici zadruga, e-Propusnice, ako imaju opravdani razlog za napuštanje mjesta prebivališta, izdaju stožeri civilne zaštite prema mjestu prebivališta.

Stečajnim upraviteljima, ako uz svoj zahtjev prilože poziv ili nalog nadležnog trgovačkog suda, odnosno drugi odgovarajući dokaz o potrebi obavljanja službene radnje izvan mjesta prebivališta odnosno stalnog boravka, ePropusnica se izdaje prijavom na [email protected]