Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi upute za studentske centre

Slika /vijesti/Student.jpg

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je upute koje se odnose na studentske centre te sve o čemu je potrebno voditi računa u trenutnoj situaciji.

Studenski centri trebaju obavljati samo nužne i neodgodive poslove vodeći računa da studenti niti u jednom trenutku ne budu zakinuti ili dovedeni u situaciju da im se uskraćuju njihova temeljna prava (pravo na smještaj, prehranu i studentski rad).

Studentska kuhinja izuzeta je iz obustave rada uslužnih djelatnosti. Ipak, iste bi trebale raditi u smanjenom kapacitetu vodeći računa o svim higijenskim i sigurnosnim mjerama zaštite od koronavirusa.

Studentski centri trebaju prilagoditi svoje kapacitete trenutačnim potrebama te organizirati samo nužno poslovanje.

Studentska kuhinja u studentskim domovima trebala bi biti na raspolaganju studentima koji se i dalje nalaze u studentskom domu.

U slučajevima gdje nema studenata nije potreban rad kuhinje te je kapacitete potrebno prerasporediti.

Smještaj studenata
Studentski centri dužni su u segmentu studentskog smještaja strogo poštivati upute i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te donijeti vlastite upute vezane uz pravila ponašanja i mjere zaštite studenata u domovima.

Trebalo bi izbjegavati povratak studenata u studentske domove, a ako se isto dozvoli, važno je pridržavati se uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U studentskom domu nije dozvoljena samoizolacija ni karantena za studente koji dolaze izvan Republike Hrvatske.Studentski servisUgovori o obavljanju studentskih poslova mogu se preuzeti online stoga ne postoji potreba za osobni dolaskom u Student servis.

Potpisani original Ugovora o obavljanju studentskog posla može se vratiti poštom ili drugom dostavom.

Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa na odgovarajući način odnosi se i na javne službe odnosno na studentske centre te treba postupati u skladu prema njoj.