Nužne epidemiološke mjere za područje Varaždinske županije

Slika /vijesti/NEM-Varazdinska.jpg

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Varaždinske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Varaždinske županije. 

Nužne epidemiološke mjere su:
  • organizatori javnih događanja, priredbi, manifestacija i ostalih društvenih okupljanja obavezni su osigurati njihovo održavanje uz pridržavanje svih općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
  • na svadbenim obredima i svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba;
  • na ostalim privatnim događanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 20 osoba;
  • preporuka umirovljenicima da ne odlaze na organizirana putovanja te da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba;
  • zabranjuju se izlasci korisnika domova za starije i nemoćne osobe izvan prostora objekta i dvorišta domova za starije i nemoćne osobe, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima;
  • posjeti pokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su isključivo u dvorištu objekta, a mogu trajati najviše 30 minuta;
  • posjeti nepokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su u zatvorenim prostorima domova za starije i nemoćne osobe, mogu trajati najviše 15 minuta, a istovremeno u posjetu korisniku može biti samo jedna osoba;
    • posjeti porketnim i nepokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su sukladno planu kojeg utvrdi ravnatelj ili osoba koju on ovlasti, uz uvjet da posjetitelji nemaju povišenu temperaturu, da obavezno koriste maske za lice ili medicinske maske i zaštitne rukavice te ne dolaze u neposredan međusobni kontakt i kontakt s drugim korisnicima.
Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor propisanih epidemioloških mjera.

Cijelu Odluku, koja stupa na snagu 17. listopada, pročitajte na poveznici

Napomena: Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage ranija Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Varaždinske županije