Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Slika /vijesti/povecalo.png

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio dopunu odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta.
 

U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 35/2020 i 39/2020) u točki I. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 
 
"Pod mjestom prebivališta ili stalnog boravka, u smisle ove Odluke, smatra se mjesto prebivališta, odnosno mjesto boravišta kako je definirano Zakonom o prebivalištu (Narodne novine br. 144/12 i 158/13), i/ili administrativno područje više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike, kada su zaključile Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite.

Jedinice lokalne samouprave dužne su zaključene Sporazume dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova putem županijskih stožera civilne zaštite."

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.