Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal

Slika /vijesti/cigle.jpg

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 27. ožujka 2020. donio je Odluku o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji. 

Točka I. Ovom Odlukom iznimno se obustavlja mjera ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal, koja je utvrđena za vrijeme proglašenja epidemije bolesti COVID-19 Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja. 

Točka II. Pod posebnim uvjetima iz ove Odluke, dopušta se rad prodavaonicama u kojima se prodaje građevinski materijal u gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji, kako bi se omogućilo saniranje posljedica uzrokovanih potresom. 

Točka III. Prodavaonice iz Točke II. ove Odluke dužne su, osim općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno: 
  • osigurati da se kod ulaza u prodavaonice, kao ni u samim prostorima prodavaonica, ne stvaraju gužve (preporuča se ograničiti broj kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici s obzirom na veličinu prodavaonice), te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice; 
  • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora u prodavaonici;
  • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika i kupaca, uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja;
  • redovito provjetravati prostore prodavaonice;
  • osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama rizika od zaraznih bolesti;
  • na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o hiijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja. 

Točka IV. Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke. 

Točka V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama. 

Cijela Odluka je na poveznici