Odluka o odgodi plaćanja zakupnine

Slika /vijesti/Kamp.jpg

Za vrijeme trajanja opisane mjere neće se obračunavati zakonske zatezne kamate na zakupninu odnosno naknada za korištenje nekretnina iz ove Odluke te se neće izjavljivati otkazi odnosno raskidi ugovora. 

Zakupnicima kampova koji su s Ministarstvom državne imovine sklopili Ugovor o zakupu temeljem Odluke o utvrđivanju uvjeta korištenja kampova u vlasništvu i/ili suvlasništvu Republike Hrvatske i čestica zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u obuhvatu kampova od 21. rujna 2018., odgađa se obveza plaćanja ugovorenog stalnog dijela zakupnine za 2020. godinu, do 30. studenog 2020. godine, kao mjera pomoći gospodarstvu u borbi s posljedicama utjecaja pandemije koronavirusa.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, 18. ožujka 2020. godine te je u cjelosti možete pronaći ovdje.