Otvoreni pogranični granični prijelazi između Republike Hrvatske i Slovenije

Slika /vijesti/Prijelazi.jpg

Od 15. lipnja, temeljem dogovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, ponovno su otvoreni granični prijelazi za pogranični promet. 

Popis otvorenih pograničkih prijelaza između republike Hrvatske i Slovenije:
 • Lucija
 • Slum
 • Lipa
 • Prezid II
 • Zamost
 • Blaževci
 • Prilišće
 • Pravutina
 • Vivodina
 • Kašt
 • Novo Selo Žumberačko
 • Kraj Donji
 • Gornji Čemehovec
 • Draše
 • Plavić
 • Luke Poljanske
 • Mali Tabor
 • Gornja Voća
 • Preseka
 • Sveti Martin na Muri
 • Čabar
 • Cvetlin
 • Zlogonje
 • Banfi