Uputa o načinu dostave i primjeni sporazuma koje zaključe jedinice lokalne samouprave radi zajedničkog obavljanja poslova civilne zaštite

Slika /vijesti/uputa.jpg

S obzirom da je uočena različita primjena Odluke o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, u odnosu na potpisivanje i dostavljanje sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite, dostavljamo Vam uputu radi ujednačavanju postupanja i otklanjanja pogrešnog postupanja.

  • Sporazumi se mogu potpisati za dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike.
  • Sporazume, na temelju odluka predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, potpisuju izvršna tijela jedinica lokalne samouprave (gradonačelnici i načelnici).
  • Zaključene sporazume jedinice lokalne samouprave dostavljaju županijskim stožerima civilne zaštite.
  • Prije dostave Ravnateljstvu civilne zaštite županijski stožeri civilne zaštite dužni su provjeriti jesu li svi sporazumi potpisani i ovjereni od strane ovlaštenih osoba svih jedinica lokalne samouprave koje su potpisnici sporazuma, te procijeniti dopušta li trenutna epidemiološka situacija na području županije kretanje sukladno potpisanim sporazumima.
  • Svaki županijski stožer je dužan prikupiti sve zaključene sporazume s područja svoje nadležnosti i zajedno s procjenom epidemiološke situacije dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite (na mail [email protected]).
  • Ravnateljstvo civilne zaštite sve sporazume i procjene epidemiološke situacije koje dostave županijski stožeri civilne zaštite dostavlja Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske koji ih razmatra i odlučuje o dostavi Ravnateljstvu policije.
  • Ravnateljstvo policije započinje postupanje sukladno zaključenim sporazumima nakon što im propisno dostavljene sporazume dostavi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Također, skreće se pozornost da sporazume mogu zaključiti samo jedinice lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području te dijele zajedničke rizike.

Uputa je dostupna na poveznici