Nužne epidemiološke mjere za područje Međimurske županije

Slika /vijesti/NEM-Medimurska.jpg

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Međimurske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za ovo područje. Izmijenjene epidemiološke mjere stupaju na snagu 24. listopada i određuju se u trajanju do 7. studenoga 2020. 

Nužne epidemiološke mjere su:
 • obaveza korištenja zaštitnih ili medicinskih maski u svim javnim zatvorenim prostorima (trgovine, banke, pošte, crkve, ljekarne, zdravstvene ustanove, objekti jedinica lokalne i regionalne samouprave, ustanove socijalne skrbi i dr.) osim u slučajevima propisanih i preporučenih izuzeća;
 • javna događanja, priredbe i manifestacije u zatvorenim prostorima mogu se održavati uz pridržavanje svih općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz uvjet da su za sve prisutne osigurana sjedeća mjesta međusobno udaljena 1,5 metar te da se vodi evidencija svih prisutnih s osnovnim podacima (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba);
 • na svim privatnim okupljanjima i svečanostima u zatvorenom prostoru (svadbene svečanosti, rođendanske proslave, karmine i sl.) može biti prisutno najviše 50 osoba;
 • ograničavanje radnog vremena svih ugostiteljskih objekata do 24:00 sata;
 • preporuka starijim osobama da izbjegavaju sva javna okupljanja u zatvorenom prostoru te ograniče korištenje javnog prijevoza (vlaka i autobusa) u vrijeme jutarnjih i popodnevnih gužvi;
 • zabranjuju se posjete pacijentima u bolnicama;
 • zabranjuju se izlasci korisnicima domova za starije i nemoćne osobe izvan prostora objekta i dvorišta, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima;
 • zabranjuju se posjete korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnom slučajevima (teško bolesni korisnici), kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga osoba koju on za to ovlasti. Kada se, u iznimnom slučajevima, posjeti korisnicima domova za starije i nemoćne dopuste, uvjet je da posjetitelji nemaju povišenu temperaturu, da obavezno koriste zaštitne maske ili maske za lice te ne dolaze u neposredan međusobni kontakt i kontakt s drugim korisnicima;
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske usluge obavezna su svoje usluge pružati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera te ne smiju ugošćivati skupine u kojima se nalazi više od 30 osoba;
 • preporuka organizatorima utakmicama grupnih sportova (nogomet, košarka, rukomet i dr.) te organizatorima drugih okupljanja s više od 20 osoba da se ne održavaju; 
 • preporuka poslodavcima da, kada je to moguće, organiziraju rad od kuće;
 • preporuka poslodavcima da prilikom rada u zatvorenom prostoru potiču nošenje maski za lice ili medicinskih maski, održavanje propisane fizičke distance među djelatnicima te da osiguraju zaštitne barijere prilikom rada sa strankama;
 • organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata obavezni su vršiti pojačani nadzor provođenja propisanih epidemioloških mjera.

Evidencije prisutnih s osnovnim podacima obavezno se čuvaju najmanje 14 dana te u slučaju potrebe predaju nadležnoj epidemiološkoj službi. 

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

Tekst odluke je dostupan na poveznici, a izmjena Odluke koje stupaju na snagu na 16. listopada na poveznici

Nužne epidemiološke mjere koje su na snazi do 7. studenoga potražite ovdje