Nužne epidemiološke mjere za područje Vukovarsko-srijemske županije

Nužne epidemiološke mjere za područje Vukovarsko-srijemske županije

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, 20. listopada produžene su nužne epidemiološke mjere za ovo područje. 

Nužne epidemiološke mjere su: 
 • na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 100 osoba, mogu se održavati samo u prostorima u kojima se za jednu prisutnu osobu može osigurati najmanje 4m2 površine te se obavezno vodi evidencija prisutnih s osnovnim informacijama (ime, prezime i broj telefona); 
 • na ostalim privatnim i obiteljskim svečanostima, poslovima i okupljanjima može biti prisutno najviše 30 osoba uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i obavezno vođenje evidencija prisutnih s osnovnim informacijama (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba);
 • na okupljanjima u zatvorenim prostorima može biti prisutno najviše 100 osoba, a mogu se održavati samo u prostorima u kojima se za jednu prisutnu osobu može osigurati najmanje 3m2 površine te se obavezno vodi evidencija prisutnih s osnovnim informacijama (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba); 
 • na svim društvenim okupljanjima obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je i nošenje maski za lice ili medicinskih maski;
 • organizatori sportskih natjecanja obvezni su osigurati uvjete za održavanje natjecanja uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a sportska natjecanja u zatvorenim prostorima mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja;
 • prilikom ulaska u javne ustanove stranke su obvezne nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke;
 • u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavlja djelatnost trgovine i ustanovama koje obavljaju javnu djelatnost obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski;
 • organizatori društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata obavezni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera; 
 • preporuka umirovljenicima da ne odlaze na organizirana putovanja te da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba;
 • zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima, kada odluku o tome donose ravnatelji ili druga ovlaštena osoba;
 • zabrana izlazaka korisnika iz domova za starije i nemoćne osobe, osim zbog medicinski uvjetovanih razloga ili drugih opravdanih razloga, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba. 

Evidencije se obavezno čuvaju najmanje 14 dana te se u slučaju potrebe predaju Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije. 

Ova Odluka se primjenjuje od 11. listopada.

Produžene nužne epidemiološke mjere dostupne su ovdje. Odluka stupa na snagu 24. listopada osim mjere iz točke I koja stupa na snagu 26. listopada.