Odluka o odgodi plaćanja zakupnine i naknade za korištenje za poslovne prostore, poslovne zgrade, hotele i druge objekte za smještaj turista

Odluka o odgodi plaćanja zakupnine i naknade za korištenje za poslovne prostore, poslovne zgrade, hotele i druge objekte za smještaj turista

Za vrijeme trajanja mjere neće se obračunavati zatezne kamate na zakupninu odnosno naknada za korištenje nekretnina te se neće izjavljivati otkazi odnosno raskidi ugovora. 

Zakupnicima i korisnicima poslovnih prostora, poslovnih zgrada, hotela i drugih objekata za smještaj turista, u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Planinska ulica 1, odgađa se obveza plaćanja ugovorene zakupnine odnosno naknade za korištenje za 2020. godinu za 3 mjeseca u odnosu na rok plaćanja, počevši od 1. ožujka 2020. godine, kao mjera pomoći gospodarstvu u borbi s posljedicama utjecaja pandemije koronavirusa. 

Mjera pomoći odnosi se na zakupnike koji s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom državne imovine ili trgovačkim društvom Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Planinska ulica 1, imaju zaključen ugovor o zakupu, sporazum o obročnoj uplati, odnosno kojima se izdaju računi na ime naknade za korištenje nekretnina iz ove Odluke.

Mjera iz ove Odluke ne odnosi se na stanove i garaže. 

Ova Odluka, od 18. ožujka 2020. godine, stupa na snagu danom donošenja te je u cjelosti možete potražiti ovdje.