Preporuke Uprave za sigurnost plovidbe

Slika /vijesti/Plovidba.jpg

S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe obavještava sve građane i gospodarske subjekte o promjenama u ispunjavanju zakonskih obveza koje će se primjenjivati u periodu od 1. lipnja.  

Preporuke koje se i dalje primjenjuju:
 
1. Prijava ukrcaja i iskrcaja pomoraca u međunarodnoj plovidbi
 • Ovjera ukrcaja i iskrcaja u pomorskim knjižicama neće se obavljati pa se pomorske knjižice ne moraju slati niti donositi u lučke kapetanije
 • Pomorci u međunarodnoj plovidbi koji se samostalno ukrcavaju bez korištenja usluga posrednika pri zapošljavanju dužni su uz popunjen obrazac prijave iskrcaja elektronskom poštom dostaviti i fotografiju ili presliku prve stranice pomorske knjižice te stranice u kojoj je upisana zadnja plovidba, kao i preslik dokaza o putovanju s broda. Preslik ugovora o radu i preslik dokaza o putovanju na brod također je potrebno dostaviti ako isti nisu dostavljeni prilikom prijave ukrcaja.
 • Popunjeni obrasci dostavljaju se na adrese elektronske pošte službi za ukrcaj i iskrcaj pomoraca (mirovinsko/zdravstveno) nadležne lučke kapetanije - više informacija ovdje.
 
2. Ishođenje svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca u međunarodnoj plovidbi
 • Valjanost svih svjedodžbi o osnovnoj osposobljenosti (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) koje se koriste u međunarodnoj plovidbi, a koje istječu do 18. rujna  produljuje se za 90 dana - više informacija ovdje.
 • Broj kandidata koji polažu ispite za stjecanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti ograničava se na 20 po pojedinom ispitu
 • Raspored održavanja ispita za sve lučke kapetanije objavljivat će se na internetskim stranicama Ministarstva i/ili oglasnim pločama lučkih kapetanija
 • Popunjeni obrasci zahtjeva za izdavanje svjedodžbi dostavljaju se na adrese elektroničke pošte službi za svjedodžbe nadležne lučke kapetanije - više informacija ovdje

3. Redovni pregledi plovnih objekata
 • Redovni tehnički pregledi brodica za prijevoz putnika i brodica koje su ranije bile jahte, a koje su imale tehnički pregled prošle godine, obavit će se nakon isteka vremenskog perioda od 2 godine
 • Plovnim objektima u međunarodnoj plovidbi izdat će se odgovarajuće izuzeće vezano za valjanost svjedodžbi i ostalih isprava sukladno Okružnici CIRC-MMPI-005 od 16.03.2020. godine - više informacija ovdje.  

Na internetskim stranicama dostupni su i obrasci različitih zahtjeva koje građani mogu samostalno ispuniti i dostaviti poštom ili elektronski na adrese koje su također objavljene na internetskim stranicama:
 • Ukrcaj i iskrcaj pomoraca u međunarodnoj plovidbi - ovdje
 • Zahtjev za ishođenje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti - ovdje
 • Upis plovnih objekata - ovdje
 • Zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda - ovdje
 • Prijava pomorske nezgode ili nesreće - ovdje
 
Na platformi e-Građani dostupne su javne usluge ePlovilo i eNautika putem kojih građani također mogu podnijeti određene zahtjeve. 
 
ePlovilo:
 • ishodovanje izvatka iz Upisnika brodova u obliku elektroničke isprave
 • vlasnicima plovila omogućuje predavanje zahtjeva za redovni tehnički pregled
 
eNautika:
 • prijavu dolaska i plovidbe strane brodice ili jahte te hrvatskog čamca u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
 • ishođenje elektroničke potvrde o uplati naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja po prijavi jahte ili brodice
 • informativni izračun turističke pristojbe
 
Preporučujemo vam da plaćanja realizirate internetskim bankarstvom.
 
U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenicima Uprave sigurnosti plovidbe svi građani se upućuju do daljnjega na korištenje telefonskih brojeva: 
 • Lučke kapetanije na moru - ovdje
 • Lučke kapetanije unutarnje plovidbe - ovdje
 • Uprava sigurnosti plovidbe - ovdje

U slučajevima kada je dolazak u neku od lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija ili Uprave stvarno neophodan, nastavno na objavljene preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, molimo svoj red pričekajte na preporučenoj udaljenosti od drugih posjetitelja ili u zoni koja je određena u prostoru pojedine lučke kapetanije ili ispostave lučke kapetanije, odnosno u zgradi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.