Preporuke za kulturne ustanove

Preporuke za kulturne ustanove

Održavanje proba dopušta se profesionalnim umjetnicima i djelatnicima u kulturi, pojedinačno ili u manjim skupinama.

1.  Opće preporuke

Pojačana osobna higijena. Treba izbjegavati rukama dodirivati usta, nos, oči i lice.
 
Higijena ruku. Pri ulasku i izlasku umjetnici, voditelji i osoblje trebaju dezinficirati ruke. Na ulazu u prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu, treba osigurati dozatore s dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens za ruke treba biti na bazi etilnog 70 % alkohola radi ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, a pritom biti prikladan za korištenje na koži.
 
Fizička distanca. Za cijelo vrijeme boravka u prostorima gdje se održava proba, uključujući dolazak, pripremu i odlazak preporučuje se održavanje fizičkog razmaka između osoba od 1,5 metra osim u pjevačkim i puhačkim dionicama kada se preporučuje razmak između sudionika od najmanje 2 metra, kao i za vrijeme proba glazbenika s puhačkim instrumentima gdje se preporučuje fizička distanca između osoba od 2 metra.
 
Dezinficijens. Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se treba obavezno javiti odgovornoj osobi ako u dozatoru preostane manja količina sredstva za dezinfekciju, kako bi se osigurao novi.
 
Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili pap irnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te treba dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.
 
Posuđe. Tijekom probe s drugim osobama ne treba dijeliti čaše, drugo posuđe ili druge predmete.
 
Maske za lice. Preporučuje se korištenje maske za lice tijekom ulaska, boravka i izlaska iz prostora, osim u trenutcima probe te za one izvođače kojima to onemogućava probu. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-conten t/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Umjetnici i osoblje trebaju prije dolaska na probu izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Ako je viša od 37,2°C u jutarnjim satima, odnosno ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.
 
Evidencija. Za svaku probu uspostavit će se sustav vođenja evidencije (podaci o umjetniku, voditelju i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje probe te lokacija probe) radi naknadnog lakšeg epidemiološk og praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2.
 
 

2. Boravak u kulturnim ustanovama i drugim objektima i prostorima predviđenima za odvijanje proba za kulturno-umjetničke programe

 
Trajanje boravka. Proba se mora organizirati na način da bude vremenski skraćena koliko je to moguće te tako da se u što većoj mjeri osigura fizičko distanciranje umjetnika i osoblja, uz pojačanu osobnu higijenu i higijenu prostora. Ako je odlazak na probu i povratak povezan s putovanjem javnim prijevozom, potrebno je poštovati za to donesene mjere.
 
Raspored proba. Probe se smiju održavati samo sukladno rasporedu i s točno onim umjetnicima i voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.
 
Raspored osoba. Preporučuje se izbjegavanje fizičkog kontakta, a za probe na kojima nije moguće održavati fizičku distancu, preporučuje se da uvijek iste osobe odrade probu.
 
Puhačke sekcije. Preporučuje se za probe puhačkih sekcija povećanje fizičke distance na minimalno 2 metra uz postavljanje zaštitnih pregrada između umjetnika, ako je moguće.
 
Probe na otvorenom. Ako je moguće, preporučuje se održavanje proba na otvorenom prostoru uz minimalnu udaljenost od 1,5 metra, odnosno 2 metra za puhačku sekciju i pjevače.
 
Dezinfekcija opreme. Nakon korištenja, rekviziti i ostala oprema se po završetku probe moraju dezinficirati.
 
Presvlačenje i tuširanje. Nakon probe preporučuje se da umjetnici i voditelji presvlačenje i tuširanje obave u što je moguće kraćem vremenskom periodu poštujući mjere fizičke distance. Kad god je to moguće, tuširanje se obavlja kod kuće. 
 

Pojačana higijena prostora

 
Prozračivanje prostora. Preporučuje se da se prostor prozračuje najmanje dvaput dnevno na minimalno pola sata prije i nakon probe ili, ako je moguće, da se ostavi otvoren prozor tijekom probe. Prilagođeno epidemiološkoj situaciji trenutno se preporučuje da klasični klimatizacijski uređaji budu izvan uporabe kada god je to moguće te da se prostor prozračuje provjetravanjem.
 
Veličina prostora. Organizacija proba moguća je isključivo u prostorima koji mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati fizičku udaljenost od 1,5 metra, odnosno 2 metra za puhače i za pjevače.

Čišćenje prostora. Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvate, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidače za struju, zvona na vratima, tipke u dizalima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i na kraju svake probe, a najmanje dvaput dnevno.
 
Detaljnije upute dostupne su na sljedećim poveznicama:
 

4. Upute za čišćenje i dezinfekciju

Bez oboljelih od COVID-19:
https://bit.ly/2VLkkt3 

Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19:
 https://bit.ly/3d1WmiS