Preporuke za rad umjetničkih škola

Preporuke za rad umjetničkih škola

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom pohađanja nastave umjetničkih škola, tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite predavača i polaznika. Iste mjere mogu se primijeniti i na druge slične oblike edukacije. Za rad glazbenih i plesnih škola primjenjuju se posebne preporuke.

 Organizacija rada s učenicima i prostorno-organizacijski uvjeti objekta


Održavati mjere fizičke udaljenosti
Predavanja i vježbe potrebno je organizirati tako da se pri ulasku u učionice poštuju mjere udaljenosti od 1,5 metra, a po mogućnosti 2 m između polaznika. Sjedeća mjesta i organizaciju nastave u učionicama potrebno je rasporediti na način da između svih osoba (učenika i nastavnika) postoji fizički razmak od oko 2 metra, te je potrebno definirati maksimalni broj polaznika koji istovremeno mogu boraviti u učionici.
 
Maske
Ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između učenika manji od približno 2 m, učenici moraju nositi zaštitne maske. Maska se nosi u svim zajedničkim prostorijama (hodnici i sl.) te uvijek kada ne ometa nastavni proces ako su u učionici učenici koji inače ne polaze isti razredni odjel.
 
Preporuke za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski
Izuzeće od obveze nošenja maske
 
Veličina i sastav grupa polaznika
Prednost se daje individualnoj nastavi. Kada su grupe nužne, potrebno ih je organizirati sa što manjim brojem članova (maksimalan broj je ograničen veličinom prostora kao što je gore navedeno). Kada je god moguće zajedno u grupi trebaju biti osobe koje zajedno žive, zajedno putuju na nastavu, te učenici koji inače polaze isti razredni odjel i borave zajedno u učionici u školi. Sastav grupe kada se jednom uspostavi treba biti stalan (mijenjati samo kada je nužno). Svakog polaznika treba podučavati što manji broj uvijek istih nastavnika.
 
Raspored i evidencija polaznika
Nastava se provodi prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja nastave, u evidenciji se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska svih uključenih osoba. Evidencija će se voditi i za individualnu nastavu.
 
Ograničiti trajanje boravka u zatvorenim prostorima
Po završetku nastave preporučuje se ne zadržavati u zatvorenim prostorijama dulje nego što je to potrebno.
 
Nastava na otvorenom i na daljinu
Ako je moguće, preporučuje se održavanje nastave na otvorenom prostoru uz minimalnu udaljenost od 1,5 metra. Također se preporučuje nastava na daljinu.
 
 

Higijena


Higijena ruku
Važno je omogućiti redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom ili korištenje dezinficijensa. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun. Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku. Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem. Sredstvo za dezinfekciju treba u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.
 
Čišćenje prostora
Učionice, prostore za probe, sanitarne čvorove i ostale prostore prije održavanja predavanja i vježbi potrebno je očistiti sukladno uputama. Potrebno je osigurati dostatnu količinu jednokratnih materijala za brisanje ruku, deterdženata i sredstava za čišćenje. Za svaku prostoriju potrebno je osigurati kantu za otpatke s odgovarajućim poklopcem.
 
Dezinfekcija prostora
Treba pojačati dezinfekciju prostorija sukladno uputama za čišćenje i dezinfekciju (vidjeti u nastavku) najmanje 1 puta dnevno, te dezinficiranje dodirnih površina (kvake, prekidači struje, rukohvati, ručke u toaletu itd.) više puta dnevno.
 
Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:  
Postaviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom
Za sve djelatnike i polaznike prije ili neposredno nakon ulaska u prostore za održavanje predavanja nužno je na vidljivom mjestu postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača). Treba paziti na dostatnu količinu dezinficijensa za ruke te obavezno javiti nadređenom u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.
 
Dezinficijens za opremu
Na svakih 50 m² prostora potrebno je postaviti najmanje tri prenosiva dezinficijensa za opremu i rekvizite.
 
 

Prozračivanje prostorija

Prozračivanje
Potrebno je redovito prozračivati sve prostore, osobito između svake aktivnosti odnosno svake grupe polaznika i svakog nastavnog sata, te osigurati stalno prozračivanje vanjskim zrakom, kad god je to moguće.
 
Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
Izbjegavajte korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja ako nisu od strane HVAC inženjera atestirani za sigurnu odvodnju zraka iz prostorije i ubacivanje svježeg vanjskog zraka.
 
 

Ostale preporuke

Informiranost osoblja i korisnika
Potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
 
Dnevno mjerenje tjelesne temperature i praćenje pojave simptoma
Polaznici i djelatnici trebaju prije dolaska u objekt izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju. Djelatnik se javlja nadređenoj osobi te ne dolazi na posao. U školu ne dolaze osobe kojima je izrečena mjera aktivnog zdravstvenog nadzora u samoizolaciji niti osobe s potvrđenom zarazom COVID-19.
 
Za postupanje s febrilnim djelatnikom, odnosno osobama s drugim simptomima zarazne bolesti molim vidjeti upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.
 
U radu umjetničkih škola potrebno je primijeniti sve druge važeće epidemijske mjere i odluke Stožera civilne zaštite.