Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija

Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija
Pojam profesionalne umjetničke izvedbe, kulturni programi i manifestacije u svrhu provedbe ove preporuke ne obuhvaća događanja u okviru kojih je kulturno-umjetnička izvedba i/ili program prateći sadržaj, a glavni sadržaj je općeg karaktera - poput sajmova, proslava, svečanosti i slično.
 
Prostor u kojem se održavaju profesionalne umjetničke izvedbe, kulturni programi i manifestacije (na otvorenom ili zatvorenom) mora biti ograđen i imati kontrolirani ulaz – navedeno posebno uključuje: ljetne pozornice, kazališta, kino dvorane, klubove te ostale privremeno ograđene prostore prikladne za održavanje kulturno-umjetničkih izvedbi i programa.
 
Ove preporuke odnose se na pojedinačna kina i na multipleks kina u trgovačkim centrima.
 

Održavanje događanja uz obvezu predočenja EU digitalne COVID potvrde

Profesionalne umjetničke izvedbe, kulturni programi i manifestacije na kojima sudjeluju samo osobe (posjetitelji, izvođači i osoblje) koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu o cijepljenju, testiranju i/ili preboljenju bolesti COVID-19 izuzete su iz svih ograničenja ove preporuke – uključujući i obvezu nošenja maski, fizičke udaljenosti, broja prisutnih osoba itd. Također, ako svi izvođači posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu izuzeti su od svih protuepidemijskih mjera.

Organizatori takvih događanja obvezni su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne.
 
Preporučuje se da organizatori događanja, u svrhu evidencije i promocije održavanja okupljanja, dostave obavijest o održavanju i putem sustava okupljanja.hr.
 


Održavanje događanja za sve posjetitelje, bez obveze predočenja EU digitalne COVID potvrde

Održavanje profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija na kojima prisutne osobe nisu dužne predočiti EU digitalne COVID potvrde moguće je isključivo uz sjedeća mjesta i predočenje ulaznice.
 
Maske za lice
Obavezno je korištenje maske za lice u zatvorenom prostoru te kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 m na otvorenom prostoru. Obveza korištenje maske se ne odnosi na posjetitelje za vrijeme konzumiranja hrane i pića kao niti na izvođače za vrijeme izvedbe.

Posjetitelji
Obavezno je pridržavanje mjere fizičkog distanciranja kojom se nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 1,5 metra na otvorenom i 2 metra u zatvorenom prostoru. Za osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu nije potrebno održavanje propisanog razmaka. Razmak između posjetitelja i izvođača na sceni mora biti najmanje 4 metra.
 
Fizičku udaljenost među posjetiteljima za vrijeme trajanja programa organizator mora osigurati sjedećim mjestima međusobno udaljenim 1,5 metra
Iznimno, prilikom održavanja izvedbi, kulturnih programa i manifestacija niskoga rizika dozvoljava se fizička udaljenost između posjetitelja od 1 sjedećeg mjesta, uz obvezno nošenje maski za vrijeme trajanja programa. Ograničenje se ne odnosi na posjetitelje koji žive u istom kućanstvu. Programi niskog rizika su programi s isključivo sjedećim mjestima koji ne uključuju interakciju s publikom i aktivni angažman publike poput pjevanja.
 
Izvedbe
Preporučuje sa da svi izvođači posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu kako bi bili izuzeti iz svih protuepidemijskih mjera propisanih ovom preporukom. Ako izvođači ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, razmak od 2 metra preporučuje se između, i od, izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporučuje se izbjegavanje fizičkog kontakta, a za izvedbe na kojima nije moguće održavati fizičku distancu, preporučuje se da uvijek iste osobe odrade izvedbu.
 
Najveći dozvoljeni broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u prostoru određuje se prema kvadraturi prostora
Za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m2 neto površine prostora. Navedena odredba ne odnosi se na programe niskog rizika za koje se najveći dozvoljeni broj posjetitelja određuje prema broju sjedećih mjesta, na način definiran prethodnom točkom.
 
Obavijest o održavanju okupljanja s više od 100 posjetitelja
Organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od 100 posjetitelja obvezni su dostaviti obavijest o održavanju okupljanja putem sustava okupljanja.hr koja će biti proslijeđena nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem županijskih centara 112.
 


Opće preporuke 

Vidljive obavijesti
Na ulazu u prostor ili neposredno nakon ulaza na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.  
Na ulazu u prostor potrebno je jasno istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u prostoru.

Pojačana osobna higijena
Treba izbjegavati rukama dodirivati usta, nos, oči i lice.

Dezinfekcija ruku
Na ulazu u prostor te unutra na još kojem lakše dostupnom mjestu posjetiteljima, izvođačima i osoblju treba biti osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku. Dozator s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi 70% alkohola ili drugo dezinfekcijsko sredstvo registrirano kao antiseptik za primjenu na ljudskoj koži). Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinfekcijskog sredstva kako bi ga uvijek bilo dovoljno.

Posuđe
Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.
 
Dnevno mjerenje tjelesne temperature
Osoblje i izvođači trebaju prije dolaska na posao i izvedbu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine. Svim posjetiteljima se također preporučuje da prije izlaska iz kuće izmjere tjelesnu temperaturu te otkažu dolazak u slučaju povišene temperature ili bilo kojih znakova bolesti.
 


Evidencija sudionika 

Za potrebe vođenja evidencije preporuča se omogućavanje unosa podataka sudionika elektroničkim putem, u kojem slučaju će biti pravovaljano bez potpisa sudionika.
 
Evidencija osoblja i izvođača
Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije osoblja i njihove prisutnosti na radnom mjestu (po smjenama) te evidencije izvođača i ostalog osoblja za svaku izvedbu radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana.
 
Evidencija posjetitelja
Preporuča se vođenje evidencije posjetitelja svih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija koji imaju sustav internetske rezervacije i prodaje ulaznica. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci posjetitelja: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana.
 


Prodaja ulaznica, redoslijed ulaska i izlaska 

Prodaja i poništavanje ulaznica
Preporučuje se omogućavanje i poticanje internetske prodaje ulaznica s kojima će posjetitelji direktno ulaziti u prostor. U slučaju potrebe za blagajnama i fizičkom prodajom ulaznica preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade između blagajnika i posjetitelja te osiguravanje beskontaktnog plaćanja. Blagajnicima i osobama koje poništavaju ulaznice preporučuje se nošenje maski i rukavica.
 
Redoslijed ulaska i izlaska
Preporučuje se razmak među posjetiteljima od najmanje 1,5 m kod ulaska, kretanja i izlaska. Preporučuje se da se izlazak posjetitelja organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prvi izlazi posjetitelj najbliže izlazu. Posjetitelje treba podsjetiti da i nakon završetka programa drže razmak, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima. Preporučuje se regulirati izlazak izvođača poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan, uz izbjegavanje susreta s posjetiteljima.

Maksimalna zaštita posjetitelj a i zaposlenika
Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.
 


Pojačana higijena prostora 

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtara i posvetiti pozornost održavanju pravilne brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka,
što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Čišćenje prostora
Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke u dizalima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i na kraju svake izvedbe i programa, a najmanje dvaput dnevno. Pri planiranju rasporeda, potrebno je osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak posjetitelja, te u slučaju dva uzastopna događanja omogućiti dovoljno vremena za čišćenje i dezinfekciju prostora.

Detaljnije upute dostupne su na sljedećim poveznicama:
  • Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 - ovdje
  • Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba sa sumnjom ili osoba oboljela od COVID-19 - ovdje