Što moram znati

Na ovim stranicama možete pronaći sve aktualne i važeće upute, preporuke i mjere koje se odnose na zdravlje, prevenciju i svakodnevni život. Sve informacije se ažuriraju nekoliko puta dnevno, kad god dođe do novosti i izmjena te predstavljaju najnovije i najažurnije informacije i podatke na koje možete računati.