Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine

Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine

Stožer civilne zaštite RH 24. travnja 2020. donosi Odluku kojom se uređuje radno vrijeme i način rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa.

Radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice određuje se sukladno članku 57. Zakona o trgovini, kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi. 

Navedeni prodajni objekti u kojima radno vrijeme traje duže od 10 sati, obvezni su organizirati dvokratno radno vrijeme, pri čemu kod takve organizacije radnog vremena, radi čišćenja i dezinfekcije prostora prodavaonica i izmjene radnika koji u njima rade, prekid rada ne može biti kraći od jednog sata.

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima iznimno je dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama.

Sve prodavaonice i svi prodajni objekti obvezni su svoj rad organizirati pridržavajući se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Vlasnici prodavonica i prodajnih objekta, odnosno poslodavci, obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na djelatnost trgovine te istaknuti posebne preporuke i upute na ulazu u svaku prodavaonicu i svaki prodajni objekt.

Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama i prodajnim objektima.

Opće protuepidemijske mjere i posebne preporuke i upute Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama. 

Preporuke za sprječavanje infekcije možete pronaći ovdje: 

Trgovine koje započinju s radom 
Zadržavanje u zatvorenim prostorima 
Maske za lice, medicinske i zaštitne maske

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor nad provedbom ove Odluke koja se primjenjuje od 27. travnja 2020. godine.

Odluka o radnom vremenu trgovina ("Narodne novine" broj 35/20 i 44/20) stavlja se izvan snage danom primjene ove Odluke.

Ova Odluka stupit će na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Odluku možete pronaći ovdje.