Preporuka za rad prodajnih mjesta igara na sreću, kladionica, automat- klubova i kasina

Preporuka za rad prodajnih mjesta igara na sreću, kladionica, automat- klubova i kasina

Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na prodajnim mjestima igara na sreću, kladionica, automat-klubova i kasina tijekom epidemije bolesti COVID-19, radi zaštite zaposlenika i posjetitelja, preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama.

1.      Opća pravila prevencije širenja zaraze i uvjeti za prostore

Pravila se odnose na prodajna mjesta igara na sreću, kladionice, automat-klubove i kasina.

Fizička udaljenost. Potrebno je pridržavati se pravila fizičke udaljenosti od 2 metra tijekom boravka u svim prostorima. U dijelovima prostorija gdje su predviđena sjedeća mjesta, preporučuje se rasporediti ih na način da su jedna od drugih udaljena 2 metra a stolovi međusobno najmanje 3 metra. U poslovnicama u kojima se nalaze automati za igre na sreću, a u kojima nije moguće osigurati takvu udaljenost između automata, moraju biti postavljene odgovarajuće pregrade (npr. od pleksiglasa) između pojedinačnih automata tako da se osigura sigurnosni prostor među posjetiteljima/korisnicima automata za igre na sreću.

Dezinficijens. U ulaznim prostorima svih jedinica kluba (ulazni prostor, recepcija, prostori s automatima te u radnom prostoru zaposlenika) nužno je na raspolaganje staviti dozatore s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).

Vidljive obavijesti i informiranje gostiju. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima te naglasiti obvezu dezinfekcije ruku pri ulasku. Moguće je dodatno postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite u prostore gdje borave posjetitelji.

Maksimalni broj osoba u prostorima. Poštovati pravila maksimalnog broja dozvoljenih osoba u određenim prostorima sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 2 metra osim ako se radi o članovima obitelji ili skupini posjetitelja. Za svakog korisnika mora postojati 7 m2 bruto korisnog prostora i o tome istaknuti obavijest na ulazu, kao i o obvezi držanja razmaka od 2 metra i nošenja maski za lice ili medicinskih maski.
 
Maske za lice. Unutar zatvorenih prostora kluba preporučuje se nositi medicinske maske ili maske za lice koje prekrivaju usta i nos. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf

Jednokratni materijal. Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih ubrusa/maramica i ostalih jednokratnih materijala, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju.

Odlaganje otpada. U svim prostorijama unutar prodavaonica, klubova i kasina preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:
Ugostiteljski dio objekta mora biti zatvoren, tj. nije dopušteno pružanje ugostiteljskih usluga.

2. Higijena prostora 

Prozračivanje. Redovito prozračivati sve prostore.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Higijena stolova za živu igru, automata, pultova i ostalih površina. Svaki automat za igre na sreću ili samoposlužni automat za klađenje te sve površine u neposrednoj blizini igraćeg mjesta, pultove na prodajnim mjestima i ostale često dodirivane površine nakon uporabe obvezno treba dezinficirati kako bi igraće mjesto i sav ostali prostor bili pripremljeni za daljnju uporabu i nove korisnike. Posebnu pozornost obratiti na dezinfekciju dodirnih površina na automatima. Dezinfekcija stolova za živu igru i automata obavlja se u redovnim razmacima (npr. svakih sat vremena) ili kada završi pojedina igra.
 
Elektronički rulet. Na elektroničkom ruletu igračke pozicije moraju biti odvojene pregradama od pleksiglasa ili drugih odgovarajućih materijala. Ako to nije moguće, potrebno je ograničiti broj igrača tako da među nepoznatim igračima fizička udaljenost bude 1,5 metar, odnosno treba uspostaviti redoslijed korištenja aparata. Također, među članovima obitelji i osobama iz istog kućanstva dopušteno je održavati i manju fizičku udaljenost.

Uvjeti održavanja higijene sanitarnih čvorova. Pojačano čišćenje i dezinfekcija sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće). Ograničiti istovremeno korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim uvjetima fizičke udaljenosti. U sanitarnim čvorovima postaviti informacije o pravilnom pranju ruku.

3. Preporuke za zaposlenike 

Opće zaštitne mjere. Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

Maksimalna zaštita posjetitelja i osoblja. Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Preporučuje se ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni koja će fizički odvojiti zaposlenike od posjetitelja. Treba poticati beskontaktno plaćanje.

Dnevno  mjerenje  tjelesne  temperature. Osoblje  treba  prije  dolaska  na  posao  izmjeriti  tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Dvosmjenski rad. Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena stanke, koja će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Ako to nije moguće, potrebno je voditi računa da se kontakt između različitih skupina zaposlenika svede na najmanju moguću mjeru. Površine se dezinficiraju brisanjem dezinficijensom na bazi alkohola ili drugim aktivnim tvarima s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

Konzumacija hrane i pića. U slučaju postojanja kapaciteta za posluživanje hrane ili pića u objektu, primjenjuju se preporuke za ugostiteljske objekte dostupne na poveznici.

Radno vrijeme. Za navedene djelatnosti može se primjenjivati uobičajeno radno vrijeme, uz napomenu za uvođenjem stanke za čišćenje i dezinfekciju.  

Informiranost osoblja. Prije početka rada/otvaranja educirati osoblje o svim mjerama koje se provode.

Evidencija. Uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska posjetitelja.

4. Tehnička služba i održavanje 

Dozatori i ostali uređaji za dezinfekcijska sredstva. Treba provoditi redovite provjere kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje uređaja za sapun i dezinfekcijska sredstva. Preporučuje se sušila za ruke staviti izvan funkcije te ih zamijeniti jednokratnim papirnatim ubrusima za brisanje ruku. Neispravne jedinice treba brzo popraviti ili zamijeniti.

Primanje suradnih zaposlenika. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave.
 
Dnevno  mjerenje  tjelesne  temperature. Osoblje  treba  prije  dolaska  na  posao  izmjeriti  tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Evidencija. Uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska posjetitelja.

Preporuke od 12. veljače 2021. dostupne su na poveznici