Preporuke za dječje igraonice i radionice

Preporuke za dječje igraonice i radionice

Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze COVID-19 u djelatnosti dječjih igraonica i radionica od 12. veljače 2021.

1.Opće preporuke 

Pojačana osobna higijena. Treba izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica rukama.

Higijena ruku. Prije i nakon svake aktivnosti, svi prisutni sudionici (djeca) kao i djelatnici trebaju dezinficirati ruke. Dezinfekciju ruku potrebno je obavljati u redovitim vremenskim razmacima ako se radi o aktivnostima duljeg trajanja. Na ulazu prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu, treba osigurati dozatore s dezinfekcijskim sredstvom na bazi etilnog 70 % alkohola radi dezinfekcije ruku ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

Fizička distanca. Za cijelo vrijeme trajanja aktivnosti, uključujući dolazak, pripremu i odlazak preporuča se održavati fizički razmak od 1,5 metra. Razmak se podrazumijeva na međusobni razmak svih prisutnih djelatnika i korisnika. Ako aktivnost podrazumijeva pojačanu razinu kretanja sudionika u prostoru ili se radi o športskoj aktivnosti (primjerice turnir), potrebno je definirati broj prisutnih osoba prema kriteriju površine prostora (1 osoba na 7m2 u unutarnjim prostorima).

Dezinficijens. Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti odgovornoj osobi u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

Posude. Ne smije se dijeliti čaše, drugo posuđe i druge predmete s drugim osobama. Svako dijete mora imati svoj pribor za jednokratnu uporabu.

Maske za lice. Djelatnicima se preporuča korištenje medicinskih maski ili maski za lice. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na poveznici. Djeca ne nose maske.

Dnevno  mjerenje  tjelesne  temperature. Djelatnici  trebaju  prije  dolaska  na posao  izmjeriti  tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Evidencija. Za boravak u prostorima igraonica uspostavit će se sustav vođenja evidencije (podaci o zaposlenicima i korisnicima i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te lokaciji) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Informacije sadržavaju: ime i prezime djeteta te ime, prezime i broj telefona roditelja ili skrbnika.

2.Specifične preporuke za zaposlenike i roditelje 

Rad s djecom. Iako treba očekivati da će kod provedbe dolaziti do određenih odstupanja uslijed razvojnih značajki pojedinih dobi, tokom aktivnosti dječjih grupa u raznim kreativno-edukativnim sadržajima ili igrama obratiti posebnu pozornost na održavanje fizičke udaljenosti kako bi se što više smanjila mogućnost prijenosa bolesti.
 
Broj djece u grupi. Broj djece u grupi prilagoditi veličini prostora kako bi se neometano mogli pridržavati fizičke udaljenosti od 1.5 metar koliko god je to moguće.
 
Primopredaja djece. Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu u predmetne objekte na način da, ako je ikako mogu će, ne ulaze u objekt osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 1.5 metra u odnosno na druge roditelje/skrbnike i djecu. Dijete djelatnik preuzima ili prepušta roditelju/skrbniku ispred ulaza u ustanovu, primjereno dobi djeteta. Djeca se ne ostavljaju bez nadzora.

Bolesni roditelji. Roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi niti odvode djecu iz igraonica niti ulaziti u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 a pogotovo ako su u samoizolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće.

Bolesna djeca. Djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaražena s COVID-19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u igraonice.

Trajanje aktivnosti u zatvorenom prostoru. Aktivnosti se moraju organizirati na način da budu vremenski skraćene koliko je to moguće te da se osigura u što većoj mjeri fizičko distanciranje djece i zaposlenika kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora. Ako je odlazak na aktivnosti i povratak povezan s putovanjem javnim prijevozom, potrebno je poštovati za to donesene mjere.

Raspored. Aktivnosti se smiju održavati samo sukladno rasporedu i s točno djelatnicima i korisnicima te uz eventualno prisustvo dodatnog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Aktivnosti na otvorenom i sportski segment. Koliko je moguće, preporuča se održavanje aktivnosti na otvorenom prostoru. Prilikom boravka na otvorenom pridržavati se uputa „Dječja igrališta i rekreativno bavljenje sportom na otvorenome“, koje su dostupne na stranicama HZJZ-a.

Dezinfekcija opreme. Nakon korištenja rekvizita i ostale opreme, ista se mora po završetku aktivnosti i izvedbe dezinficirati. Isto se odnosi na svu opremu (igračke te sportsku, umjetničku, rekreativnu opremu)

3.Pojačana higijena prostora 

Prozračivanje prostora. Preporuča se prozračivati prostor najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije  i nakon pojedinih grupa, ili ako je moguće ostaviti otvoren prozor tokom aktivnosti.

Klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporuča se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
 
Čišćenje prostora. Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvate, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka rada i između pojedinih grupa, a najmanje 2 puta dnevno. U slučaju da igraonica/rođendaonica posluje i prima grupe djece tijekom cijelog dana, preporučuje se oko sredine radnog vremena napraviti stanku od sat vremena za dezinfekciju i čišćenje prostora u onim slučajevima kada je čitav dan/raspored popunjen grupama djece/korisnika. Detaljnije upute dostupne su na poveznici: Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:
Dolazak suradnih djelatnika. izbjegava se svaki ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju tako dugo dok su djeca u prostoriji.

Preporuke od 12. veljače 2021. su dostupne na poveznici