Savjeti za pomorce

Mjere sigurnosti i zaštite za hrvatske pomorce

Mjere sigurnosti i zaštite za hrvatske pomorce

Dana 11. ožujka 2020. godine predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture su održali sastanak sa predstavnicima socijalnih partnera (Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum, CROSMA

- Udruga hrvatskih posrednika pri zapošljavanju pomoraca, Sindikat pomoraca Hrvatske), u odnosu na postupanje sa hrvatskim pomorcima, vezano uz epidemiju korona virusom (COVID-19), a na kojem su usuglašeni slijedeći zaključci:
  • kod dolaska u i odlaska iz hrvatskih luka primjenjuju se standardi usvojeni od strane Stožera civilne zaštite i jednaki su za hrvatske pomorce kao i za sve druge građane Republike Hrvatske i koordinaciju građana, u tom smislu obavljaju nadležna državna tijela (granična policija, sanitarna inspekcija i dr.);
  • u cilju iznalaženja odgovarajućeg rješenja na dobrobit svih hrvatskih pomoraca, uključujući obveze koje proizlaze iz Pomorskog zakonika, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavlja intenzivne razgovore sa svim socijalnim partnerima i drugim nadležnim institucijama, o čemu ćemo pravovremeno izvještavati javnost;
  • u pogledu obvezne prijave podataka o plovidbenoj službi na lučku kapetaniju, prolongira se rok od 10 dana za prijavu na ukupno 24 dana, neovisno o tome da li je pomorac upućen u neki oblik izolacije, karantene ili je u potpunosti zdrav.