Važne upute za starije osobe i kronične bolesnike

Važne upute za starije osobe i kronične bolesnike

Velika većina najtežih oblika zaraze dogodila se među starijim osobama i onima s drugim kroničnim bolestima pa je stoga važno da se starije osobe i osobe s kroničnim bolestima pridržavaju općih mjera zaštite.

Ažurirano 17. ožujka: Najavljene su nove mjere koje se odnose na stariju populaciju koja je i najugroženija. Pratite ove stranice, objavit ćemo ih čim budu službene.


Najučinkovitije opće mjere prevencije:

  • česta higijena ruku sredstvima koja sadrže 70 % alkohola: protrljajte ruke ako vam ruke nisuvidno prljave ili operite sapunom i vodom ako su ruke prljave i to u trajanju 20-ak sekundi
  • izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta
  • čuvajte higijenu zraka i to kašljanjem ili kihanjem u savinuti lakat ili papirnatu maramicu teodmah potom bacite papirnatu maramicu u kantu za otpatke koja ima poklopac
  • nošenje medicinske maske obvezno je ako imate respiratorne simptome
  • nakon uklanjanja maske s lica obvezno je provesti higijenu ruku
  • održavanje distance u društvenom kontaktu između osoba najmanje 1 metar ukoliko osobaima neki od respiratornih simptoma
  • održavati higijenu svog stambenog prostora tako da povremeno prebrišete površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina 

Dodatne preporuke Svjetske zdravstvene organizacije:

  • izbjegavajte posjećivanje i ulaženje u prenapučena javna mjesta, uključujući i sredstva javnog prijevoza u razdobljima najvećih dnevnih gužvi
  • odlasci u trgovine u razdobljima kada se očekuje najveća posjećenost
  • prije odlaska u ordinacije liječnika opće prakse ili bolnice, kontaktirajte liječnika telefonom 
Situacija mijenja iz sata u sat, pa se i ove preporuke mogu promijeniti.