Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Vezano uz Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19, pedagoška/školska godina 2020- /2021. Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. Hrvatskog zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 24. 08. 2020. dostavljamo sljedeća pojašnjenja:  

Nadležnost pojedinih djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite

Djelatnici:

Sva pitanja vezan uz zdravstveno stanje djelatnika odgojno-obrazovanih ustanova u nadležnosti su izabranog liječnika obiteljske medicine, uključujući pitanja izostanaka odnosno povratka na posao pojedinačnih djelatnika kod izrečene mjere aktivnog zdravstvenog nadzora u samoizolaciji ili utvrđene bolesti COVID-19.

Osim navedenog, zaposlenik škole ima pravo na pregled specijaliste medicine rada na teret poslodavca, a poslodavac s druge strane ima pravo na angažman specijaliste medicine rada u smislu traženja (dobivanja) savjeta, obilaska radnog mjesta (iz bilo kojeg razloga, pa tako i procjene rizika, prijedloga za poboljšanje organizacije rada i slično) sve s ciljem da se zaštiti zdravlje radnika i očuva radna sposobnost. Te se aktivnosti odvijaju sukladno trima zakonima Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o radu i Zakonu o zaštiti na radu te pripadajućim pravilnicima. Preduvjet je da škola kao poslodavac ima preko HZZO-a odabranog (nadležnog) specijalistu medicine rada kojem će se obratiti za pomoć i savjet odnosno pregled radnika pa i za potvrdu treba li ili ne drugačije prerasporediti zaposlenika ili mu na koji drugi način zaštiti zdravlje na radnom mjestu kako uvjeti rada ili okolnosti u radnoj okolini, na mjestu rada, ne bi narušavali zdravlje radnika. Predlažemo da u sklopu svoje djelatnosti/svojeg djelokruga rada nadležni specijalist medicine rada bude konzultiran za eventualnu provedbu pregleda zaposlenika škole, izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj odnosno radnoj sposobnosti, savjete o organizaciji rada, rasporedu ljudi na pojedina radna mjesta u razdoblju i okolnostima epidemije, preraspodjeli radnog vremena, radu od kuće i radu u smjenama, edukacijama zaposlenika na temu zaštite zdravlja na radu dok traje epidemija, a može sudjelovati u provedbi cijepljenja protiv gripe za određeni dio te radne populacije. Također, podsjećamo/željeli bismo podsjetiti i na savjetovanje poslodavca s liječnikom specijalistom rada o posebno osjetljivim skupinama zaposlenika, kao i edukaciju i savjetovanje odgovornih osoba u strukovnim školama o zaštiti zdravlja učenika takvih škola, jer je njihova edukacija posebna i ulazi u područje poslova s posebnim uvjetima rada. Tu se trebaju poduzeti različite mjere koje bi bile povezane sa zaštitom zdravlja u epidemiji. 

Učenici:

Kraći izostanak iz škole zbog bolesti učenika u nadležnosti je izabranog liječnika obiteljske medicine iznimno pedijatra. Izostanci djece iz vrtića radi bolesti u nadležnosti su izabranog pedijatra ili liječnika obiteljske medicine. Ovo uključuje pitanja izostanaka i povratka u kolektiv pojedinačnog djeteta kod izrečene mjere aktivnog zdravstvenog nadzora u samoizolaciji ili utvrđene bolesti COVID-19.

U slučaju samoizolacije cijelog razrednog odjela ili vrtićke grupe odnosno većeg broja djelatnika ili djece, datum povratka u vrtić ili školu može dogovoriti ravnatelja s nadležnim epidemiologom ili liječnikom školske medicine.

Izostanci iz škole zbog bolesti koji su dulji od mjesec dana u nadležnosti su liječnika školske medicine nadležnog za školu koju učenik polazi. Liječnik školske medicine također skrbi za sva pitanja vezana uz obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju i učenika s kroničnim bolestima. To uključuje pravo na primjerene programe školovanja sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, te u aktualnoj situaciji pandemije, utvrđivanje potrebe za nastavu na daljinu.  

Izuzeće od obveze nošenja maske:

Obrazloženje izuzeća od obveze nošenja maske može se pronaći na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Tko-ne-treba-nositi-masku-izuze%C4%87e-odobvezeno%C5%A1enja-maske.pdf

Kako bi se početkom školske godine izbjeglo svako kretanje građana koje nije najnužnije, postojanje nekog od razloga za izuzeće od obaveze nošenja maski djelatnik i roditelj/skrbnik/učenik treba potkrijepiti upravi odgojno-obrazovne ustanove dostavom e-putem jednog medicinskog nalaza kojim osoba već otprije raspolaže. Dostava medicinskog nalaza nije potrebna ako odgojno-obrazovana ustanova za učenika ili djelatnika otprije raspolaže saznanjem o takvom zdravstvenom stanju.

Treba istaknuti da pojedina zdravstvena stanja kod kojih može biti otežano nošenje maske, mogu ujedno predstavljati uvećani rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19. Ako osoba zbog zdravstvenog stanja može podnijeti masku samo kraće vrijeme, nošenje maske potrebno je ograničiti na posebno rizične situacije za zarazu COVID-19 koju osoba nikako ne može izbjeći, primjerice u javnom prijevozu, zdravstvenoj ustanovi i sl. Kada je u učionici od 5. do 8. razreda osnovne škole ili u srednjoj školi učenik ili nastavnik koji ne može nositi masku, a nije osiguran razmak od najmanje 2 metra između svih osoba, takav učenik ili nastavnik dolazi u školu bez maske. Tada je posebno je važno da nastavnici i uprava škole potaknu druge osobe koje borave u istoj učionici na dosljedno i pravilno nošenje maske jer ona štiti ne samo tu osobu nego i druge osobe u njezinoj okolini.