Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19

Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19
Uvijek postoji povećani epidemiološki rizik za djecu, mlade i odrasle u slučaju odlaska na višednevnu izvanučioničku nastavu, te se uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju navedena nastava preporučuje odgoditi do daljnjega odnosno do poboljšanja epidemiološke situacije. Ne može se propisati mjere koje bi učinile taj rizik prihvatljivo niskim. 

Ukoliko ipak organizator odluči provesti izvanučioničku nastavu, potrebno je sljedeće:
  • Preporučuje se ograničiti izvanučioničku nastavu na jedan dan, bez noćenja,
  • Nikako se ne preporučuje organiziranje ovakve nastave u inozemstvu,
  • Preporučuje se organizirati izvanučioničku nastavu posebno za svaki razredni odjel tako da su u izvanučioničku nastavu uključeni samo oni učenici i nastavnici iz istog razrednog odjela koji i inače borave zajedno u učionici,
  • Izbjeći organizirani prijevoz na način da roditelji dovedu djecu na odredište ili, ako se organizirani prijevoz ne može izbjeći, zajedno u autobusu/provoznom sredstava trebaju biti učenici i nastavnici iz istog razrednog odjela koji i inače borave zajedno u učionici te je neophodno pridržavati se sljedećih uputa: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Medjuzupanijski-kopnenidomaci-prijevoz..pdf 
  • Organiziranu prehranu potrebno je prilagoditi sljedećim uputama: https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Preporuke_za_catering_27_05_.pdf ili drugim uputama u skladu s preporukama za ugostiteljske objekte.
  • Aktivnosti koje će djeca imati u programu prilagoditi odgovarajućim uputama koje možete naći na našim web stranicama: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
Također je potrebno pridržavati se svih važećih protuepidemijskih mjera i odluka Stožera civilne zaštite. 
Više pročitajte na poveznici