Preporuke za rad škola stranih jezika i drugih sličnih oblika edukacije

Preporuke za rad škola stranih jezika i drugih sličnih oblika edukacije

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom pohađanja škola stranih jezika tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite predavača, i polaznika. Iste mjere mogu se primijeniti i na druge slične oblike edukacije koje odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nisu obustavljene.

1. Prostorno-tehnički i organizacijski uvjeti 

Održavati higijenu prostora. Učionicu, prijemni ured, sanitarni čvor i ostale prostore prije održavanja predavanja potrebno je očistiti, a prema mogućnosti i dezinficirati. Potrebno je osigurati dostatnu količinu jednokratnih materijala za brisanje ruku, deterdženata i sredstava za čišćenje. Za svaku prostoriju potrebno je osigurati kantu za otpatke s odgovarajućim poklopcem. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:
Postaviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom. Za sve djelatnike i polaznike prije ili neposredno nakon ulaska u prostore za održavanje predavanja, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).
 
Održavati mjere fizičke udaljenosti. Predavanja organizirati tako da se pri ulasku u učionice poštuju mjere udaljenosti od 2 metra između polaznika. Sjedeća mjesta u učionicama rasporediti na način da između kandidata također postoji razmak od 2 metra te definirati maksimalan broj polaznika koji istovremeno mogu boraviti u učionici. Polaznicima prilikom prijave savjetovati da prilikom dolaska i u vremenu prije ulaska u zgradu poštuju mjere fizičke udaljenosti.
 
Prilagoditi broj polaznika u grupi. Prilikom prijavljivanja polaznika ili organiziranja predavanja već postojećih grupa voditi računa da broj polaznika ne prelazi maksimalan broj sjedećih mjesta u učionici koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.
 
Prozračivanje. Redovito prozračivati sve prostore.
                                                                                                                                           
Klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporuča se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Nakon predavanja očistiti učionicu i sanitarni čvor. Po obavljenom predavanju, prostorije se očiste (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) peru se, a potom i dezinficiraju. Prostorije se dobro prozrače (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30-tak minuta). 

2. Preporuke za predavače i polaznike 

Opće zaštitne mjere.  Izbjegavati dodirivanje lica. Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom / ili koristiti dezinficijens. Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na poveznici

Dnevno  mjerenje  tjelesne  temperature. Predavači  i polaznici prije  dolaska trebaju izmjeriti  tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku. Polaznicima se također savjetuje mjerenje temperature prema istim kriterijima te u slučaju povišene tjelesne temperature ne dolazak na predavanja i kontaktiranje izabranog liječnika obiteljske medicine.
 
Preporuča se nošenje maski u zatvorenim prostorima. Osim medicinskih maski mogu se koristiti i maske za lice koje prekrivaju usta i nos. Upute o pravilnom korištenju maski dostupne su na poveznici.
 
U učionici ne konzumirati hranu. U učionicama se preporuča ne konzumirati hranu. Polaznicima prilikom prijave preporučiti da sa sobom ponesu vlastitu bočicu s vodom koju je potrebno oprati deterdžentom i toplom vodom po dolasku kući. Ako je bočica jednokratna, nakon konzumacije adekvatno odložiti u kantu za otpatke.
 
Mjere prilikom praktičnog dijela; dezinfekcija opreme. Ako se prilikom edukacije koristi oprema, primjerice na radionicama, nakon korištenja rekvizita i ostale opreme, ista se mora po završetku aktivnosti dezinficirati.
 
Ograničiti trajanje boravka u zatvorenim prostorima. Po završetku predavanja ili drugog oblika edukacije preporuča se ne zadržavati se u zatvorenim prostorijama dulje nego je to potrebno.
 
Evidencija. Za boravak u prostorima škole stranih jezika uspostavit će se sustav vođenja evidencije (podaci o zaposlenicima i korisnicima i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te lokaciji) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Informacije sadržavaju: ime i prezime djeteta te ime, prezime i broj telefona roditelja ili skrbnika, odnosno ime i prezime polaznika te broj telefona ako se radi o punoljetnoj osobi.

Preporuke od 12. veljače 2021. su dostupne na poveznici