Preporuke za rad škola stranih jezika

Slika /slike/dezinfecijens.jpg

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom pohađanja škola stranih jezika tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite predavača i polaznika. Iste mjere mogu se primijeniti i na druge slične oblike edukacije.

1. Prostorno-tehnički i organizacijski uvjeti 

Održavati higijenu prostora. Učionicu, prijemni ured, sanitarni čvor i ostale prostore prije održavanja predavanja potrebno je očistiti, a prema mogućnosti i dezinficirati. Potrebno je osigurati dostatnu količinu jednokratnih materijala za brisanje ruku, deterdženata i sredstava za čišćenje. Za svaku prostoriju potrebno je osigurati kantu za otpatke s odgovarajućim poklopcem. 
 
Postaviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom. Za sve djelatnike i polaznike prije ili neposredno nakon ulaska u prostore za održavanje predavanja nužno je na vidljivom mjestu postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).
 
Održavati mjere fizičke udaljenosti. Predavanja organizirati tako da se pri ulasku u učionice poštuju mjere udaljenosti od 1,5 metra između polaznika. Sjedeća mjesta u učionicama rasporediti na način da između kandidata također postoji razmak od 1,5 metra te definirati maksimalni broj polaznika koji istovremeno mogu boraviti u učionici. Polaznicima prilikom prijave savjetovati da pri dolasku i u vremenu prije ulaska u zgradu poštuju mjere fizičke udaljenosti.
 
Prilagoditi broj polaznika u grupi. Prilikom prijavljivanja polaznika ili organiziranja predavanja već postojećih grupa voditi računa da broj polaznika ne prelazi maksimalni broj sjedećih mjesta u učionici koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.
 
Prozračivanje. Redovito prozračivati sve prostore.
 
Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
 
Nakon predavanja očistiti učionicu i sanitarni čvor. Po obavljenom predavanju prostorije se očiste (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje), a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) peru se, a potom i dezinficiraju. Prostorije se dobro prozrače (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30 minuta).
  

2. Preporuke za predavače i polaznike 

Opće zaštitne mjere. Izbjegavati dodirivanje lica. Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens. 
 
Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Predavači prije dolaska na posao trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku. Polaznicima se također savjetuje mjerenje temperature prema istim kriterijima te u slučaju povišene tjelesne temperature nedolazak na predavanja i kontaktiranje izabranog liječnika obiteljske medicine.
 
Preporučuje se nošenje maski u zatvorenim prostorima. Osim medicinskih maski mogu se koristiti i  maske za lice koje prekrivaju usta i nos. 
 
U učionici ne konzumirati hranu. U učionicama se ne preporučuje konzumirati hranu. Polaznicima  prilikom prijave preporučiti da sa sobom ponesu vlastitu bočicu s vodom koju je potrebno oprati deterdžentom i toplom vodom po dolasku kući. Ako je bočica jednokratna, nakon konzumacije adekvatno je odložiti u kantu za otpatke.
 
Mjere prilikom praktičnog dijela; dezinfekcija opreme. Ako se prilikom edukacije koristi oprema, primjerice na radionicama, nakon korištenja rekvizita i ostale opreme ta oprema se mora po završetku aktivnosti dezinficirati.
 
Ograničiti trajanje boravka u zatvorenim prostorima. Po završetku predavanja ili drugog oblika edukacije preporučuje se ne zadržavati se u zatvorenim prostorijama dulje nego je to potrebno.