Preporuka o načinu stavljanja u funkciju dječjih igrališta te bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom tijekom epidemije COVID-19

Preporuka o načinu stavljanja u funkciju dječjih igrališta te bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom tijekom epidemije COVID-19

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je preporuke za dječja igrališta i bavljenje rekreativnim sportom na otvorenom.

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom stavljanja u funkciju dječjih igrališta i rekreacijskih poligona na otvorenome preporuča se sljedeće:

Organizacija
Dječja igrališta i rekreacijski prostori na otvorenome stavljaju se u funkciju. Stavljaju se na raspolaganje i prateći sadržaji poput klupa za sjedenje na otvorenome. 

Fizička distanca
Potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 1,5 metra. Pri tome pratitelj djeteta i dijete ne moraju održavati fizičku distancu. Potrebno je obratiti pažnju odnosno podučiti djecu da izbjegavaju grupiranje na jednom mjestu i održavaju fizičku distancu koliko je moguće.

Dezinfekcija i nošenje maski za lice
Za vrijeme boravka na dječjim igralištima te tijekom bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom preporuča se češće dezinficirati ruke te izbjegavati dodirivanje lica nečistim rukama. 

Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera.
Opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su ovdje.