Preporuke za amaterske kulturne izvedbe, programe i manifestacije

Slika /slike/knjižnice.jpg

Preporuke za sigurno održavanje amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi.

1.  Opće preporuke

Vidljive obavijesti. Na ulazu u prostor ili neposredno nakon ulaza na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičkog distanciranja u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Mjere se nalaze OVDJE.
 
Pojačana osobna higijena. Potrebno je izbjegavati rukama dodirivati usta, nos, oči i lice.
 
Dezinfekcija ruku. Na ulazu u prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu posjetiteljima, izvođačima i osoblju treba biti osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke (npr. na bazi 70-postotnog alkohola ili drugo dezinfekcijsko sredstvo registrirano kao antiseptik za primjenu na ljudskoj koži) i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku. Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinficijensa kako bi ga uvijek bilo dovoljno.
 
Fizička udaljenost. Za cijelo vrijeme boravka u prostorima, uključujući dolazak i odlazak, preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između osoba (publike, izvođača i osoblja) od 1,5 metra. Udaljenost od 2 metra preporučuje se iz među, i od, izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporučuje se udaljenost od 4 metra između publike i izvođača na sceni.
 
Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja usta i nos prekrivaju se laktom ili pap irnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te treba dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.
 
Posuđe. Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.
 
Maske za lice. Preporučuje se korištenje maske za lice tijekom ulaska, boravka i izlaska iz prostora, osim izvođača u trenutku izvedbe. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na sljedećoj poveznici OVDJE.
 
Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Osoblje i izvođači trebaju prije dolaska na posao i izvedbu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine. Svim posjetiteljima se također preporučuje da prije izlaska iz kuće izmjere tjelesnu temperaturu te otkažu dolazak u slučaju povišene temperature ili bilo kojih znakova bolesti.
 
Evidencija. Za svaku izvedbu preporučuje se vođenje evidencije osoba koje sudjeluju (izvođača i ostalog osoblja) radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona.
 

Održavanje amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija u zatvorenim i otvorenim prostorima

 
Izvedbe i programi na otvorenom.
Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija na otvorenom.
 
Označavanje sjedećih i stojećih mjesta. Preporučuje se unaprijed označiti sva sjedeća i stojeća mjesta međusobno udaljena najmanje 1,5 metar, te ograničiti ulazak na najviše onoliko posjetitelja koliko ima označenih mjesta. U zatvorenom prostoru preporučuje se omogućiti isključivo sjedeća mjesta.
 
Ograničenje ukupnog broja posjetitelja. Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim i na otvorenim prostorima, uz poštovanje preporučene fizičke udaljenosti od 1,5 metra među posjetiteljima, organizator će odrediti sukladno veličini prostora i vrsti događaja. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima ili organizaciji događaja s većim brojem sudionika zatražit će odobrenje od ministarstva nadležnog za kulturu, a koje će po potrebi konzultirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sva događanja kao i planirani broj sudionika ovisit će o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.
 

Maksimalan broj sudionika tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija

Maksimalni broj osoba na otvorenim ili u zatvorenim prostorima podložan je promjeni sukladno rezultatima situacijske analize i kontinuirane epidemiološke procjene stanja.

Redoslijed ulaska i izlaska. Preporučuje se da posjetitelji ulaze jedan po jedan na način da prvi koji ulazi zauzima najudaljenije mjesto u gledalištu, gledajući od ulaza, i tako po redu. Preporučuje se razmak među posjetiteljima od najmanje 1,5 metra kod ulaska, kretanja i izlaska. Preporučuje se da se izlazak posjetitelja organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prvi izlazi posjetitelj najbliže izlazu. Posjetitelje treba podsjetiti da i nakon završetka programa drže distancu, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima. Preporučuje se regulirati izlazak izvođača poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan, uz izbjegavanje susreta s publikom.
 
Izvedbe. Preporučuje se održavati izvedbe samo sukladno evidenciji i s točno navedenim izvođačima i osobljem. Preporučuje se izbjegavanje fizičkog kontakta, a za izvedbe na kojima nije moguće održavati fizičku distancu, pre poručuje se da uvijek iste osobe odrade izvedbu. Nakon izvedbe korištene rekvizite i ostalu op remu potrebno je dezinficirati. Nakon izvedbe preporučuje se da izvođači presvlačenje i tuširanje obave u što je moguće kraćem vremenskom periodu poštujući mjere fizičke distance. Kad god je to moguće, tuširanje se obavlja kod kuće.
 
Prodaja i poništavanje ulaznica. Preporučuje se omogućavanje i poticanje internetske prodaje ulaznica s kojima će posjetitelji direktno ulaziti u prostor. U slučaju potrebe za blagajnama i fizičkom prodajom ulaznica preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade između blagajnika i posjetitelja te osiguravanje beskontaktnog pla ćanja. Blagajnicima i osobama koje poništavaju ulaznice preporučuje se nošenje maski i češća dezinfekcija ruku.
 
Prodaja i posluživanje hrane i pića. Obavlja se prema Preporukama za spr ječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima koje su dostupne OVDJE.
 
Maksimalna zaštita posjetitelja i zaposlenika. Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja pre kriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.
 

3.  Pojačana higijena prostora

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtara i posvetiti pozornost održavanju pravilne brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
 
Veličina prostora. Organizacija izvedbi, programa i manifestacija moguća je iskjučivo u prostorima koji mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati fizička udaljenost od 1,5 metra, odnosno 2 metra za puhače i za pjevače, te 4 metra između publike i izvođača na sceni.
 
Čišćenje prostora. Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke u dizalima te druge dodirn e površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i na kraju svake izvedbe i programa, a najmanje dvaput dnevno. Pri planiranju rasporeda, potrebno je osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak posjetitelja i izvođ ača, te u slučaju dva uzastopna događanja omogućiti dovoljno vremena za dezinfekciju prostora.
 

4.  Upute za čišćenje i dezinf ekciju

Bez oboljelih od COVID-19: OVDJE
 
Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19: OVDJE
 

Napomene

 Multipleks kina. Ove preporuke ne odnose se na multipleks kina u trgovačkim centrima.