Preporuke za proizvodnju i snimanje audiovizualnih i glazbenih sadržaja tijekom epidemije bolesti COVID-19

Preporuke za proizvodnju i snimanje audiovizualnih i glazbenih sadržaja tijekom epidemije bolesti COVID-19

Preporuke za proizvodnju audiovizualnih i glazbenih sadržaja.

Opće preporuke 

Vidljive obavijesti
Za osoblje koje ulazi u studio ili na set prije ili neposredno nakon ulaska na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičkog distanciranja u  skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Dezinfekcija ruku
Na ulazu u studio ili na set kao i na više mjesta u radnom prostoru potrebno je osigurati dozator s dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugim  sredstvom dokazanog virucidnog djelovanja za ruke, uz istaknutu obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri dolasku i tijekom rada. 

Fizička  udaljenost
Ako je to moguće, potrebno je osigurati prostornu udaljenost od 1,5 metra prilikom rada i međusobne komunikacije. Preporučuje se izbjegavanje fizičkog kontakta, a za izvedbe na kojima nije moguće održavati fizičku udaljenost, preporučuje se
svim osobama koje za potrebe snimanja ne mogu održavati fizičku udaljenost da svoje osobne kontakte izvan posla (snimanja) svedu na nužni minimum tijekom razdoblja snimanja.  

Zaštitna oprema
Preporučuje se korištenje zaštitne maske preko usta i nosa tijekom ulaska, boravka i izlaska iz prostora, osim u trenutku izvedbe. Tehničkom i ostalom osoblju preporučuje se nošenje maski i rukavica te im treba biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke. 
 

Zaštita umjetnika, zaposlenika i osoblja 

Nadzor  nad  zdravstvenim  stanjem  umjetnika,  zaposlenika  i  osoblja  svakodnevnim  mjerenjem temperature
Prije dolaska na snimanje, umjetnici, djelatnici i osoblje će kod kuće u jutarnjim satima izmjeriti temperaturu te neće doći na posao ako je ona viša od 37,2°C i/ili ako imaju respiratorne tegobe. Kod povišene temperature i/ili respiratornih tegoba s povišenom temperaturom ili bez nje, telefonski će se javiti poslodavcu i nadležnom liječniku obiteljske medicine te neće dolaziti na posao  dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji ili povišene temperature. 

Broj osoba
U studiju ili na setu treba biti najmanji mogući broj osoba u isto vrijeme, ali opet dovoljan za provođenje radnih aktivnosti. Ako je to moguće, rad je potrebno organizirati u više smjena na  način da između smjena bude stanka u trajanju od pola sata koji će se iskoristiti  za  čišćenje  i dezinfekciju  prostora  i  radnih  površina. Potrebno je regulirati dolazak i odlazak umjetnika, zaposlenika i osoblja poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan, uz izbjegavanje bliskih kontakata. 

Snimanje s publikom
Ako se snimanje odvija uz nazočnost publike, u studiju ili na setu treba biti najmanji potreban broj osoba u publici, uz poštovanje preporučene fizičke udaljenosti od 1,5 metra. Na snimanja koja se odvijaju uz prisustvo publike odgovarajuće se primjenjuju Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija. 

Evidencija
Za svako snimanje potrebno je uspostaviti sustav vođenja evidencije osoba koje su na snimanju radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2, pri  čemu će se prikupljati osnovni podatci: ime, prezime, datum rođenja i broj telefona. Snimanja se smiju održavati samo sukladno rasporedu i s točno onim umjetnicima, zaposlenicima i osobljem koje je navedeno u rasporedu. 

Higijena ruku
Higijena ruku održava se pranjem ruku sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi, a kada to nije moguće, korištenjem dezinfekcijskih sredstava koja sadrže 70% alkohola ili drugih sredstava dokazanog virucidnog djelovanja za ruke. 

Kašljanje/kihanje
Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te treba dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.  

Posuđe
Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.   

 

Čišćenje i održavanje  

Prozračivanje
Sve unutarnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja u zatvorenim je prostorima potrebno što je više moguće izbjegavati. 

Čišćenje i održavanje radnih prostora
Radne površine koje se često dodiruju potrebno je učestalo čistiti i dezinficirati prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 
Čišćenje i održavanje opreme
Čišćenje i dezinfekcija kostima, rekvizita i ostale opreme, a osobito audio i videoopreme koju koristi veći broj osoba (slušalice, mikrofoni i sl.), provodi se nakon svakog korištenja. 

Sanitarni čvorovi
Potrebno je osigurati učestalije čišćenje, dezinficiranje i prozračivanje sanitarnih čvorova. Osoblju koje koristi toalet potrebno je omogućiti odgovarajuću higijenu i dezinfekciju ruku. 


Napomene  

Ovisno  o  djelatnostima  obuhvaćenim  proizvodnjom  sadržaja  odgovarajuće  se  primjenjuju  ostale preporuke  HZJZ-a  za  svako  od  područja  (npr.  Preporuke  za  rad  ugostiteljskih  objekata  u  dijelu  prehrane na setu i cateringa, Preporuke za rad kozmetičkih salona tijekom epidemije bolesti COVID- 19  i Preporuke za rad frizerskih salona i brijačnica tijekom epidemije bolesti COVID-19 za sektor šminke i maske).