Preporuke za rad bazenskih kupališta i vodenih parkova

Preporuke za rad bazenskih kupališta i vodenih parkova

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera koje se primjenjuju u djelatnostima bazenskih kupališta i vodenih parkova radi zaštite soblja i posjetitelja. Preporuke se mogu primijeniti i na bazene koji imaju medicinsku indikaciju (npr. termalne vode, sumporne vode i druge vode s dokazanim terapijskim svojstvima), hidromasažne kade i slično.

Opće preporuke

Vidljive obavijesti i informiranje gostiju
Na vidljivom mjestu na ulazu, kao i u samom prostoru gdje borave posjetitelji, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se treba pridržavati ili koje vrijede u tom prostoru. Ako je dostupna odgovarajuća infrastruktura, moguće je razglasom povremeno oglašavati glasovne poruke kako bi se posjetitelje podsjetilo na nužno održavanje fizičkog razmaka i drugih općih mjera.
 
Maksimalan broj osoba u prostorima
Za prostore bazenskih kupališta maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema načelu 15 osoba na 100m² neto površine prostora (uključujući površinu bazena). 
 
Fizička udaljenost
Za sve posjetitelje i zaposlenike savjetuje se da se pridržavaju pravila fizičke udaljenosti od 2 metra.  
 
Opće i higijenske mjere
Opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su ovdje. Preporuke za pridržavanje svih preventivnih mjera odnosi se na sve prostore bazenskih kupališta i vodenih parkova (bazena, površine oko bazena te prostora gdje su smještene prostorije garderobe, sanitarni čvorovi)


Prostorni i tehnički uvjeti bazenskih kupališta i vodenih parkova

Dezinfekcija ruku
Na svim ulaznim prostorima te u radnim prostorima zaposlenika nužno je postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži).
 
Fizička udaljenost
Treba odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička distanca (na bazenu nalazi se spasilac ili osoba koja može nadzirati propisane mjere) te dezinficirati ležaljke nekoliko puta dnevno, a obavezno nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku te prije nego je drugi gost koristi. Ako prostori kupališta predviđaju druga sjedeća mjesta, njih je također potrebno rasporediti na 2m udaljenosti.
 
Odlaganje otpada
U svim zatvorenim prostorima kupališta, kao i na razumnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpatke s odgovarajućim poklopcima.
 
Redovito održavanje higijene prostora
Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:
Korištenje vode i kloriranja
Održavanje higijenskih uvjeta bazenske vode (vode za kupanje) te osiguravanje neometanog rada uređaja za pripremu vode provodi se na uobičajen način.
 
Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju (HVAC)
Potrebno je posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju, izmjenu zraka i odvlaživanje natkrivenih bazena.
 
Dozatori i ostali uređaji za dezinfekcijska sredstva
Treba provoditi redovite provjere kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje dozatora za sapun i dezinfekcijska sredstva. Preporučuje se da se sušila za ruke stave izvan funkcije te da ih se zamijeni jednokratnim papirnatim ubrusima za ruke. Neispravne jedinice treba brzo popraviti ili zamijeniti.
 
Uvjeti održavanje higijene sanitarnih čvorova
Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekcija sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće), kao i pojačati broj zaposlenika za dnevna čišćenja u svakom sanitarnom čvoru. Istodobno, treba ograničiti korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima   
 

Prostori bazena

Ulazak u bazen
Prije ulaza na čisti dio bazenskog kupališta (bazen s površinom oko bazena) korisnici se obvezno moraju tuširati i proći kroz predbazen (dezbarijera) za pranje nogu. Voda u predbazenima (dezbarijerama) mora biti hiperklorirana ili obvezno sadržavati dezinfekcijsko sredstvo.  
 
Maksimalan broj ljudi u bazenu
Broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u bazenu ovisi o veličini bazena te je prihvatljiv onaj broj osoba pri kojemu je moguće održavanje fizičke distance. Ako su okolnosti takve da je u bazenu pojačano kretanje i aktivnost, treba razmotriti dodatno smanjenje broja osoba.
 
Fizička distanca u bazenu
Broj osoba koje istovremeno treniraju u bazenu ovisi o veličini bazena te se preporuča zadovoljavanje kriterija od 7m² površine po osobi u otvorenim i zatvorenim bazenima.
 

Preporuke za zaposlenike, suradne djelatnike i nenajavljene goste 

Opće zaštitne mjere
Potrebno je održavati socijalnu distancu. Prilikom kašljanja ili kihanja, treba pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Treba redovito prati ruke sapunom i vodom / ili koristiti dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži.
 
Maksimalna zaštita
Osoblje treba prilikom interakcije s posjetiteljima koristiti zaštitnu masku koja prekriva i nos i usta. Ako je moguće, treba ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, tako da fizički odvoji blagajnika od posjetitelja. Treba poticati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama. Poslodavac je zadužen za osiguranje dovoljne količine zaštitne opreme.
 
Dnevno mjerenje tjelesne temperature
Prije dolaska na posao, osoblje treba u jutarnjim satima izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne smije dolaziti na posao sve dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.
 
Dvosmjenski rad
Ako je moguće, treba organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola.
 
Informiranost osoblja
Prije početka rada / otvaranja, potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode ili se na njih odnose.
 
Evidencija
Na bazenskom kupalištu ili vodenom parku uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti.