Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija

Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija

Nove preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljene 27. svibnja 2021. 

1. Opće preporuke

Vidljive obavijesti. Na ulazu u prostor ili neposredno nakon ulaza na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na ulazu u prostor potrebno je jasno istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u prostoru.

Pojačana osobna higijena. Treba izbjegavati rukama dodirivati usta, nos, oči i lice.

Dezinfekcija ruku. Na ulazu u prostor te unutra na još kojem lakše dostupnom mjestu posjetiteljima, izvođačima i osoblju treba biti osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku. Dozator s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi 70% alkohola ili drugo dezinfekcijsko sredstvo registrirano kao antiseptik za primjenu na ljudskoj koži). Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinfekcijskog sredstva kako bi ga uvijek bilo dovoljno.

Posuđe. Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.

Maske za lice. Obavezno je korištenje maske za lice u zatvorenom prostoru te kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 m na otvorenom prostoru, osim izvođača u trenutku izvedbe. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na poveznici.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Osoblje i izvođači trebaju prije dolaska na posao i izvedbu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine. Svim posjetiteljima se također preporučuje da prije izlaska iz kuće izmjere tjelesnu temperaturu te otkažu dolazak u slučaju povišene temperature ili bilo kojih znakova bolesti.

2. Održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija u zatvorenim i otvorenim prostorima 

Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija na otvorenom. 

Posjetitelji. Obavezno je pridržavanje mjere fizičkog distanciranja kojom se nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 1,5 metra na otvorenom i 2 metra u zatvorenom prostoru . Za osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu nije potrebno održavanje propisanog razmaka. Razmak između posjetitelja i izvođača na sceni mora biti najmanje 4 metra.

Fizičku udaljenost među posjetiteljima za vrijeme trajanja programa organizator mora osigurati na jedan od sljedećih
načina:

  1. Sjedećim mjestima međusobno udaljenim 1,5 metra. Iznimno, prilikom održavanja izvedbi, kulturnih programa i manifestacija niskoga rizika dozvoljava se fizička udaljenost između posjetitelja od 1 sjedećeg mjesta, uz obvezno nošenje maski za vrijeme trajanja programa. Ograničenje se ne odnosi se na posjetitelje koji žive u istom kućanstvu. Programi niskog rizika su programi s isključivo sjedećim mjestima koji ne uključuju interakciju s publikom i aktivni angažman publike poput pjevanja.
  2. Barskim stolovima s maksimalno 6 posjetitelja po jednom stolu te uz obaveznu udaljenost između ruba susjednih stolova od 2.5 metra. Stolove je potrebno numerirati jedinstvenim brojevima koji se posjetiteljima dodjeljuju prilikom kupovine ulaznica, a raspored posjetitelja za stolovima mora ostati nepromijenjen tijekom događanja. Ranije navedena obveza fizičkog distanciranja ne primjenjuje se na posjetitelje za istim barskim stolom.
  3. Fizičkim barijerama (ogradama) definirati sektore širine 1,5 metra kojim će se ostvariti redovi posjetitelja. Između redova mora biti dovoljna širina za prolaz osoblja. Unutar pojedinog reda potrebno je poštovati mjere fizičkog distanciranja između posjetitelja. Ograničenje se ne odnosi na posjetitelje koji žive u zajedničkom kućanstvu. Sektore je potrebno numerirati jedinstvenim brojevima koji se posjetiteljima dodjeljuju prilikom kupovine ulaznica.

Najveći dozvoljeni broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u prostoru određuje se prema kvadraturi prostora za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m2 neto površine prostora. Navedena odredba ne odnosi se na programe niskog rizika za koje se najveći dozvoljeni broj posjetitelja određuje prema broju sjedećih mjesta, na način definiran prethodnom točkom.

Obavijest o održavanju okupljanja s više od 100 posjetitelja. Organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od 100 posjetitelja obvezni su dostaviti obavijest o održavanju okupljanja putem sustava okupljanja.hr. Navedena obveza o dostavljanu obavijesti o održavanju okupljanja putem sustava okupljanja.hr primjenjuje se od 1. lipnja 2021.
 
Izvedbe. Razmak od 2 metra preporučuje se između, i od, izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporuča se održavati izvedbe sukladno izvođačima i osobljem navedenim u evidenciji. Preporuča se izbjegavanje fizičkog kontakta, a za izvedbe na kojima nije moguće održavati fizičku distancu, preporuča se da uvijek iste osobe odrade izvedbu. Nakon izvedbe korištene rekvizite i ostalu opremu potrebno je dezinficirati. Nakon izvedbe preporuča se da izvođači presvlačenje i tuširanje obave u što je moguće kraćem vremenskom periodu poštujući mjere fizičke distance. Kad god je to moguće, tuširanje se obavlja kući.

Plesni podij. Plesni podij u funkciji prostora za ples posjetitelja nije dozvoljen.

Veličina prostora. Organizacija izvedbi, programa i manifestacija moguća je isključivo u prostorima koji mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati propisana fizička udaljenost prilikom ulaska, izlaska te kretanja i boravka u prostoru.


3. Evidencija sudionika

Za potrebe vođenja evidencije preporuča se omogućavanje unosa podataka sudionika elektroničkim putem, u kojem slučaju će biti pravovaljano bez potpisa sudionika.

Evidencija osoblja i izvođača. Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije osoblja i njihove prisutnosti na radnom mjestu (po smjenama) te evidencije izvođača i ostalog osoblja za svaku izvedbu radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana.

Evidencija posjetitelja. Preporuča se vođenje evidencije posjetitelja svih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija koji imaju sustav internetske rezervacije i prodaje ulaznica. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci posjetitelja: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana.
 

4. Prodaja ulaznica, redoslijed ulaska i izlaska

Prodaja i poništavanje ulaznica. Preporučuje se omogućavanje i poticanje internetske prodaje ulaznica s kojima će posjetitelji direktno ulaziti u prostor. U slučaju potrebe za blagajnama i fizičkom prodajom ulaznica preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade između blagajnika i posjetitelja te osiguravanje beskontaktnog plaćanja. Blagajnicima i osobama koje poništavaju ulaznice preporučuje se nošenje maski i rukavica.

Redoslijed ulaska i izlaska. Preporučuje se razmak među posjetiteljima od najmanje 1,5 m kod ulaska, kretanja i izlaska. Preporučuje se da se izlazak posjetitelja organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prvi izlazi posjetitelj najbliže izlazu. Posjetitelje treba podsjetiti da i nakon završetka programa drže razmak, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima. Preporučuje se regulirati izlazak izvođača poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan, uz izbjegavanje susreta s posjetiteljima.

Maksimalna zaštita posjetitelja i zaposlenika. Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.


5. Pojačana higijena prostora 

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtara i posvetiti pozornost održavanju pravilne brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Čišćenje prostora. Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke u dizalima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i na kraju svake izvedbe i programa, a najmanje dvaput dnevno. Pri planiranju rasporeda, potrebno je osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak posjetitelja, te u slučaju dva uzastopna događanja omogućiti dovoljno vremena za čišćenje i dezinfekciju prostora.

Detaljnije upute dostupne su na sljedećim poveznicama:  
Napomene.
Multipleks kina
. Ove preporuke odnose se na pojedinačna kina i na multipleks kina u trgovačkim centrima.

Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 27. svibnja 2021. dostupne su na poveznici