Upute Hrvatskog crvenog križa o pomoći osobama starije životne dobi

Upute Hrvatskog crvenog križa o pomoći osobama starije životne dobi

Hrvatski crveni križ će koordinirati aktivnosti dostave temeljnih namirnica i lijekova osobama starije životne dobi


Također, Hrvatski crveni križ otvorio je telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške osobama u samoizolaciji ili karanteni koje su otvorene 24 sata dnevno.

Brojevi: