Upute za sprječavanje i suzbijanje Covid-19 u okviru rada u vatrogasnim postrojbama

Slika /vijesti/Vatrogasac.jpeg

U sklopu aktualne epidemiološke situacije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2), sukladno preporukama i mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potrebno je primjenjivati slijedeće mjere i aktivnosti u cilju smanjenja rizika bolesti COVID-19 te očuvanja zdravlja i radne sposobnosti djelatnika vatrogasnih postrojbi pri intervencijama. 

Prioritetne aktivnosti vatrogasnih postrojbi 
U vatrogasnim postrojbama u Republici Hrvatskoj, pri planiranju i organizaciji rada operativnih vatrogasaca prioritet moraju imati hitna stanja u kojima se spašavaju ljudski životi pri obavljanju temeljne vatrogasne djelatnosti u gašenju požara i spašavanju u tehničkim intervencijma u prometu i sličnim hitnim intervencijama (požari, tehničke intervencije, prometne nesreće, otklanjanju neposredne i početne ugroze stanovništva nakon nesreća i ostalo).

Sve druge vatrogasne intervencije i ostale aktivnosti javne vatrogasne postrojbe koje nisu hitne, poput saniranja dimnjaka i pročelja i slično se obustavljaju ako nije moguće osigurati odgovarajuću zaštitu djelatnika na radu. Navedene aktivnosti, koje nisu hitne intervencije mogu se provoditi samo ako postrojbe raspolažu dovoljnim ljudskim kapacitetima i ako se pri tim aktivnostima može osigurati odgovarajuća osobna zaštitna oprema za operativne vatrogasce u cilju sprječavanja njihove izloženosti koronavirusnoj infekciji.

Zaštita prilikom provedbe intervencija, zaštitna oprema i procedura postupanja s opremom 
Zaštita od COVID-19 pri intervencijama djelatnika vatrogasnih postrojbi podrazumijeva izbjegavanje bliskog kontakta s drugim osobama i korištenje osobne zaštitne opreme pri nužnim kontaktima. Prilikom dogovora za nehitne intervencije potrebno je prije izlaska na teren obaviti telefonsku trijažu
građana u potrebi te pitati ima li u kućanstvu osoba koje su podvrgnute mjeri zdravstvenog nadzora u obliku samoizolacije/kućne karantene, ili se liječe kod kuće (kućna izolacija) ili imaju simptome akutne resporatorne infekcije (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, grlobolju, poteškoće s disanjem).

Nehitna intervencija mora biti telefonski najavljena i dogovorena s tražiteljem intervencije ili drugim članovima kućanstva.

Djelatnik vatrogasnih postrojbi je dužan provjeriti epidemiološku situaciju u kućanstvu/obitelji (je li netko od ukućana pod zdravstvenom mjerom samoizolacije ili na kućnim liječenju od COVID-a u izolaciji, ili ima simptome respiratornih bolesti) prilikom dogovora intervencije, a prije ulaska u kuću/stan.

Prilikom intervencija koja uključuju kontakt s drugim osobama djelatnici vatrogasne postrojbe trebaju sve aktivnosti u intervenciji organizirati na način uvažavanja socijalne distance te primjenjivati standardne mjere zaštite pri kontaktu s ukućanima/građanima koji imaju simptome akutne respiratorne bolesti.

Prilikom rada na intervenciji potrebno je održavanje razmaka od najmanje 2 metra između osoba te skratiti duljinu razgovora.

Ako je moguće (više ukućana), za razgovor i kontakt je potrebno zamoliti one ukućane koji nisu u samoizoalciji/izolaciji ili nemaju simptome akutne resporatorne bolesti.

Kod postavljanja sumnje na akutnu respiratornu bolest (osoba ima simptome povišena tjelesna temperatura, kašalj, teško disanje ili je u samoizolaciji odnosno izolaciji) u osoba s kojima djelatnici moraju komunicirati pri obavljanju svog posla, u slučaju nužnog kontakta na udaljenosti manjoj od 2 metra kada je nužno pristupiti i direktno komunicirati s tom osobom, potrebno je koristiti korisititi osobnu zaštitnu opremu (maske, rukavice, zaštitne naočale, vodootporne pregače). Rukavice ne trebaju biti sterilne/kirurške, za zaštitnu masku za nos i usta idealno bi bilo nabaviti FFP2 maske, koje bolje štite dišni sustav od kirurških maski. Osobi pod sumnjom daje se kirurška maska da ju nosi (ako joj zdravstveno stanje dozvoljava, tj. ako joj ne otežava disanje značajno). Za svaku intervenciju potrebno je promijenti zaštitnu opremu. Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) za koronavirusnu bolest (COVID-19). https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/racionalna-uporaba-OZO-zadnje.pdf

Ako je moguće, prilikom intervencije u zatvorenim prostorijama preporučeno je otvoriti prozore (ne odnosi se na gašenje požara).
 
Nakon intervencije upotrebljena zaštitna oprema se odlaže u za to predviđene vreće. Zaštitnu opremu treba skidati pažljivo, smireno, bez puno trešenja/mahanja, što manje dodirivati vanjsku stranu zaštitnog sredstva. Nakon skidanja opreme rukavica i maski ruke obvezno oprati vodom i sapunom
(alternativa je utrljavanje alkoholnog antisepika). Zaštitne naočale koje bi svaki djelatnik imao za sebe se nakon skidanja (ako nisu jednokratne) operu tekućom vodom i deterdžentom, isperu tekućom vodom i osuše. Vreće u koje se odlažu jednokratne rukavice, maske i pregače treba čvrsto zatvoriti te staviti u još jednu vreću i odložiti u spremnik/kantu za miješani komunalni otpad.

Opće mjere zaštite
Najvažnija mjera je obavijestiti i educirati zaposlenike o samoj bolesti i preporukama/općim mjerama zaštite.

Važno je osigurati dostupnost tekuće vode i sapuna u svrhu poštivanja osnovnih higijenskih normi, te pojačati higijenu prostorija s naglaskom na učestalije čišćenje i dezinfekciju radnih površni i drugih površina koje se češće dotiču (prekidači za struju, kvake i sl.).

U cilju prevencije širenja zaraze virusom COVID-19 u organizacijama vatrogasnih postrojbi potrebno je:
 • pridržavati se pojačanih higijenskih mjera, posebice ako rad zahtijeva kontinuirani kontakt s drugim osobama tijekom pretežitog dijela ili tijekom cijelog radnog vremena
 • provoditi češće pranje ruku (min 20 sek) koje obuhvaća pranje ruku vodom i sapunom i korištenje jednokratnih papirnatih ručnika u situacijama kada nije moguće pranje ruku vodom, osobnu higijenu treba održavati uporabom dezinfekcijskog sredstva za ruke na bazi 70 % alkohola
 • izbjegavati dodirivanje rukom nos, oči i usta 
 • prekrivati usta i nos unutarnjom stranom lakta prilikom kašljanja i kihanja radi sprječava daljnjeg
 • širenja i kontaminacije okolnih površina ili koristiti papirnatu maramicu koju je odmah potom potrebno baciti u zatvoreni koš za smeće te nakon toga oprati ruke
 • učestalo provjetravati radne prostorije ili koristiti ventilaciju ako je to moguće
 • redovito i učestalo održavati i čistiti radne površine te dodirne površine koje dolaze u kontakt s većim brojem ljudi (kvake i sl.)
 • na vidljivim mjestima u zajedničkim prostorima postavljaju se plakati s uputama za zaštitu od virusa COVID-19 te pravilnoj higijeni ruku - https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf
 • na svim frekventnim mjestima postaviti dozatore za dezinfekciju ruku
 • održavati udaljenost od najmanje dva metra između ljudi
 • izbjegavati bliski kontakt sa svima koji pokazuju simptome akutnih respiratornih bolesti poput vrućice, kašlja, grlobolje, poteškoće s disanjem
 • u slučaju lošeg osjećanja, temperature ili kašlja ili teškoća disanja djelatnici ne smiju dolaziti na posao i trebaju se javiti izabranom liječniku obiteljske medicine
 • otkazati sastanke ili ih organizirati s ne više od pet osoba na jednom mjestu s odgovarajućim razmakom između ljudi ili organizirati videokonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
 • u slučaju dodatnih nepogoda (npr. potresa) tijekom epidemije COVD-19 treba postupati prema postupniku za takve izvanredne situacije
 • poduzimati redovite pojačane mjere čišćenja i dezinfekcije prostora
 • u čišćenju prostora primjenjuju se sljedeće preporuke:
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-jeboravila-osoba-pod-sumnjom-COVID-19-2.4.2020..pdf

Uputa za korištenje dezinficijensa za ruke
Prije nego što dezinficirate ruke, ruke je potrebno pravilno oprati (postupak traje 20 sekundi). Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 – 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove. Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. U slučaju da niste u prilici da operete ruke, ruke je potrebno dezinficirati dezinficijensom za ruke. Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadređenom radniku u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao
novi.

Više detalja u preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potražite ovdje.