Izvanredne mjere za pomorce

Ministarstvo odobrilo produljenje valjanosti osobnih dokumenata pomoraca


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donijelo je odluku o usvajanju mjera za pomorce koji nisu u mogućnosti obnoviti sve dokumente potrebne za službu na brodovima.
 
U tom kontekstu i u svjetlu ove izvanredne situacije koja se može proglasiti višom silom, Ministarstvo je odlučilo odobriti opće produljenje valjanosti osobnih dokumenata pomoraca kako bi im se omogućio zakonit rad.

PRODULJENJE VALJANOSTI DOKUMENATA POMORACA NAKON ISTEKA NJIHOVE VALJANOSTI

SVJEDODŽBE   O   OSNOVNOJ   OSPOSOBLJENOSTI   I SVJEDODŽBE O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI
Hrvatskim svjedodžbama o osnovnoj osposobljenosti  (CoC)  i  svjedodžbama  o dopunskoj  osposobljenosti (CoP) koje istječu prije 18.lipnja 2020. dodjeljuje se opće produljenje valjanosti do 3 (tri) mjeseca.
Pomorac neće biti u obvezi podnijeti zahtjev.
 

SVJEDODŽBE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI
Smatrajući ovu situaciju višom silom, u pogledu hrvatskih svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti, Ministarstvo je odlučilo slijediti odredbe za hitne slučajeve, koje su dopuštene Pravilom I/9 STCW Konvencije, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena i Pravilom 1.2. MLC Konvencije, 2006, kako je izmijenjena i dopunjena.
 
Ministarstvo dopušta pomorcu da radi bez valjane svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti pod uvjetom da:
  • razdoblje ne prelazi 3 (tri) mjeseca
  • pomorac   posjeduje   isteklu   svjedodžbu   o   zdravstvenoj sposobnosti od posljednjeg datuma. 

OVJERE STRANIH SVJEDODŽBI
Valjanost hrvatskih ovjera  bit  će  vezana uz valjanost nacionalnih svjedodžbi o osnovnoj osposobljenosti (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP).

Ako su nacionalne svjedodžbe o osnovnoj osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti (CoP) obnovljene, bit će moguće podnijeti zahtjev za novu ovjeru Ministarstvu.

Pomorcu će u tom slučaju biti dana Privremena ovjera koja vrijedi do 3 (tri) mjeseca.

Ako administracija koja je izdala nacionalne svjedodžbe o osnovnoj osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti (CoP) odabere primjenu općeg produljenja valjanosti nacionalnih svjedodžbi o osnovnoj osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP), valjanost hrvatskih ovjera izdanih temeljem trenutnih svjedodžbi o osnovnoj osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) automatski će se smatrati produljenima u skladu s tim.

Pomorac neće biti u obvezi podnijeti zahtjev.

POMORSKE KNJIŽICE, ODOBRENJA ZA UKRCAVANJE I IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE POMORACA
Ministarstvo je odlučilo da se pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcavanje i identifikacijskim ispravama pomoraca koje istječu prije 18. lipnja 2020. godine dodjeljuje opće produljenje valjanosti do 3 (tri) mjeseca.
Pomorac neće biti u obvezi podnijeti zahtjev.
 
PRODULJENJE PLOVIDBENE SLUŽBE NAKON ISTEKA UGOVORA O RADU POMORCA
Uslijed poteškoća oko nemogućnosti  organiziranja repatrijacije pomoraca, brodari mogu produljiti valjanost ugovora o radu pomorca na najviše 3 (tri) mjeseca, ako je pomorac suglasan sa takvim produljenjem i ako je to u skladu s primjenjivim kolektivnim ugovorom.
U ovom slučaju potrebno je zaključiti dodatak ugovora o radu pomorca pod istim uvjetima kao i temeljni ugovor.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske će izvijestiti sve zainteresirane organizacije (IMO, ILO, Europsku komisiju i druge) o gore usvojenim mjerama.

Ove Smjernice su objavljene i na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

Za sve dodatne informacije obratite se putem: [email protected]